Filmová recenzia: Príprava na súžitie na dobu neurčitú, 2020, HU, PROGRAM HBO •

Print Friendly, PDF & Email

Titul: Príprava na súžitie na dobu neurčitú •

Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre
Preparations to be Together for an Unknown Period of Time

GENRE Drama / Romantic Hungary, 2020, 95 min (Alternative 91 min) Director: Lili Horváth Screenplay: Lili Horváth Cinematography: Róbert Maly Music: Gábor Keresztes Starring: Natasa Stork, Viktor Bodó, Benett Vilmányi, Zsolt Nagy, Péter Tóth, Andor Lukáts, Attila Mokos, Linda Moshier, Júlia Ladányi, Réka Pelsőczy, (more) Production: Lili Horváth, Péter Miskolczi, Dóra Csernátony Editor: Károly Szalai Scenography: Sandra Sztevanovity, Anna Nyitrai, Mihály Tápai Masks: Ernella Hortobágyi, Mónika Tóth Costumes: Juli Szlávik

Preparations to Be Together for an Unknown Period of Time - Metrograph

SYNOPSIS Márta Vizy, of Hungarian descent, approaching her 40th birthday, has been living in New Jersey for 20 years. where he works as a celebrated neurosurgeon. At a congress, he notices a man he likes. He does not yet know who he is when he realizes that this stranger is not only “Mister Right,” “the real,” but the perfect man for him. He meets the Hungarian doctor, János Drexler, who must return to Hungary immediately after the congress. They agree to meet on a given day, at a specific time, at Márta’s favorite place in Budapest, at the Pest end of the Freedom Bridge. A month later, Martha decides to leave her brilliant American career behind and return home.

Preparations to Be Together for an Unknown Period of Time review – a  clever, uncanny love story | Drama films | The Guardian

••• Lili Horváthová sa narodila 13.4.82 v Budapešti. Je režisérkou a scenáristkou, ktorá je známa filmami Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre (Prípravy byť spolu na neznáme obdobie, 2020), Szerdai gyerek (Dieťa v stredu, 2015) a Napszúrás (Úpal, 2009). Jej prvý celovečerný film Szerdai gyerek (The Wednesday Child, 2015) bol ocenený na 50. MFF Karlovy Vary.

Lili Horvát was born on13/4/82 in Budapest. She is a director/writer, known for Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre (Preparations to Be Together for an Unknown Period of Time, 2020), Szerdai gyerek (The Wednesday Child, 2015) and Napszúrás (Sunstroke, 2009). Her first feature film Szerdai gyerek (The Wednesday Child, 2015) was awarded at the 50th IFF Karlovy Vary.

MOVIE REVIEW

[Autor: Gabriel Gröber] Márta Vizy je 40-ročná neurochirurgička maďarského pôvodu žijúca už dve desaťročia v New Jersey. Na kongrese sa zamiluje do maďararského chirurga, ale postupne si uvedomuje, že tento cudzinec nie je len „pán Pravý“, „skutočný“, … ale je pre ňu ten skutočne pravý a dokonalý muž.

Avšak maďarský lekár János Drexler sa musí ihneď po kongrese vrátiť do Maďarska. Márta a János sa dohodli, že sa stretnú v konkrétny čas na Mártinom obľúbenom mieste v Budapešti, na peštianskom konci Mosta slobody.

Preparations To Be Together For An Unknown Period Of Time': Review |  Reviews | Screen

O mesiac neskôr sa Marta rozhodne opustiť svoju „skvelú americkú kariéru“ na prestížnej kanadskej nemocnici a v zabehanom rodinnom súžití – a cestuje do rodného Maďarska.

Keď však na dohodnutom rande stojí na určenom a dohodnutom mieste, márne čaká na Jánosa, neukáže sa. Vo svojej frustrácii si najprv myslí, že odletí naspäť za oceán, no napokon koná opačne akoby výzva osudu…

Zisťuje v ktorej nemocnici jej „karmický druh pracuje“ – a navští ho – ale akcia ich kontaktu na parkovisku končí do stratena, keďže jej hrdina tvrdí, že oni dvaja sa nikdy nestretli.

Marta o sebe začína pochybovať, čo je súčasne aj zrejmé ako naratívno-experimentálne pábenie v duchu autorských filmov…

Preparations to Be Together For an Unknown Period of Time - Cleveland  International Film Festival :: March 30 - April 10, 2022

Napokon sa však MARTA zamestná v budapeštianskej nemocnici, kde pracuje aj János. Marta si súčasne robí aj vlastnú psychoterapiu, keďže si nie je istá či jej fantázie – sú reálne, či život je sen a fikcia, alebo či tu nejde jednoducho o istú poruchu osobnosti.

Naratívny mix filmu noir, psycho-drámy, romantickej drámy, či všeobecne artovej narácie – nezaradenej a mnohočetnej – ako kinematografický experiment s ambivalentnou pointou. Myšlienkou nedovysvetlenou, ale inšpiratívne nelogicky imaginatívnou: postava Marty je taká nezvyčajne záhadná a zaujímavá hrdinka (…) že ak si finále vysvetlíte tým najzrejmejším spôsobom, ktorý vám naplní priania, tak potom náš život, ktorý nás láka – je tu len pre vás.

Všetko je oveľa menším problémom a domestikovaná, všedná – ale aj zložitá realita, úplne iná ako nedovŕšenie životných snáh v rodinnom a partnerskom súžití – pred okamihom zrodu všetkých „naplňujúcich momentov“. Ženský film a pritom romanticko/záhadné mystérium pre poučeného diváka.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: video games | Thanks to Wachdienst, Trucks and SUV