Filmová recenzia: Raj na zemi, SK, 2020

Print Friendly

Originálny názov: RAJ NA ZEMI

Krajina: Slovensko, 2019, 78´

Réžia: Jaro VojtekRéžia: Jaro Vojtek.Scenár: Marek Leščák, Jaro Vojtek. Kamera: Jaro Vojtek. Strih: Peter Harum ASFS. Hudba: Michal Nejtek. Zvuk: Richard Fűlek. Účinkuje: Andrej Bán.

Synopsis

The documentary project of the renowned Slovak documentary filmmaker Jaro Vojtek captures the lives of a prominent reporter, Andrej Bán, who founded the well-known organization People at Risk (človek v ohrození), and popularizes popular interpersonal understanding and tolerance among citizens of different faiths. Through more personal interviews based on personal friendship, the director captures and captures reporters‘ work and personal story, which means facing loneliness, going to psychotherapy, and searching for a soulmate despite economic and creative misery. Like any ordinary citizen, our person in the title position struggles with the impossibility of meaningful contacts and personal happiness, or the real family he longs for. In parallel, the film records complicated „working photographic stories in war areas and refugee camps“ as well as social threats originating in the mentality of the Slovak nation.

MOVIE REVIEW

Dokumentárny projekt renomovaného slovenského dokumentaristu Jara Vojteka zachytáva životné osudy významného reportéra Andreja Bána, ktorý založil známu organizáciu Človek v ohrození, a celý život popularizuje medziľudské pochopenie a toleranciu medzi občanmi odlišnej viery. Prostredníctvom osobnejších interview na základe osobného priateľstva režisér vystihuje a sníma reportérov pracovný i osobný príbeh, čo znamená čeliť osamoteniu, chodenie na psychoterapiou, a hľadanie spriaznenej duše napriek ekonomickej a tvorivej mizérii.

Ako každý obyčajný občan aj náš človek v titulnej pozícii zápasí s nemožnosťou zmysluplných kontaktov a osobného šťastia, či skutočnej rodiny, po ktorej túži. Film paralelne zaznamenáva komplikované „pracovné fotografické príbehy vo vojnových oblastiach a utečeneckých táboroch“ i spoločenské hrozby s pôvodom v mentalite slovenského národa.

Dokument je v realite dialógom s protagonistom vo forme mikrotématických úvah o stave sveta, médií, verejnej mienky, a indivuduálneho svedomia bežného človeka. Ale taktiež aj o veľkých disproporciách sveta ako pri ceste za utečencami z Abcházska, alebo v mnohých globálnych vojnových konfliktoch.

Škoda že tvorcov nenadpadlo, že priemerný divák by si žiadal osobnejší ponor do súkromia fotografa, či akýsi živší komentár k veľmi zaujímavému statusu vojnového fotografa a reportéra, ktorým je titulná postava filmu, čo paradoxne celkom chýba, a to neznámo prečo.Andrej Bán je hrdina našej krajiny i globálneho mikrovesmíru, i keď tvorcovia vôbec nezachádzajú hlbšie do pracovného a súkromného života Andreja Bána.

Raj na zemi

Absencia hudby a minimálne autorské zásahy síce robia film autentickým, no zároveň aj príliš všedným a určite ešte niečo chýba, napriek vyše 40 hodinám autorského časozberu.

Raj na zemi

Na superlatívne výnimočný portrét vrcholného fotografa z bojových línií je relatívne málo výpovede. Priateľstvo tu bolo alfou i omegou rozprávania, avšak výsledok si asi ťažko nájde svoje významnejšie miesto v náročnom medzinárodnom porovnaní a vo svete aktuálnych festivalových projektov.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: video games | Thanks to Wachdienst, Trucks and SUV