Filmová recenzia: More hudby, TV dokument, D: Braňo Špaček (program Dvojka RTVS)

Print Friendly

Korona, štát a kultúra: to sú mementá a problémy dlho obchádzané, neriešené a možno i neriešiteľné, s danou výbavou v každej zúčastnenej sfére zainteresovaných. A to nielen pre publikum, ale i pre zúčastnených v celom kreatívnom priemysle, ktorý sa počtami vyrovná aj tomu najsilnejšiemu, skupine automobilových dielní slovenskej ekonomiky.

Skoro hodinová minutáž TV publicistiky na kultúrnu tému približuje reakcie muzikantov, spevákov, manažérov, promotérov, zvukárov, majiteľov hudobných klubov, členov predstavenstva SOZA i štátneho tajomníka Ministerstva kultúry, ale aj polikov, vrátane predsedu vlády, ktorí skečovito pripomienkujú len všeobecne nadhodenú aktuálnu tézu. Pod žánrovo a obsahovo rozvoľnenou formou blízkej popkultúrnemu medailónu – sú podpísaní iniciátori tejto zrejme aktuálne trefnej audiovizuálnej eseje, ktorým sú režisér a hudobník Braňo Špaček, kreatívny producent Marek Kučera. a producent/muzikant Jozef Lipa.

Tvorcovia svojho audiovizuálneho produktu mapujú stav živej kultúry a vyčíta formalizmus typu „nejako sme to cítili“ i prázdnota formalizmu „bude dobre“, alebo „zvládneme to“, i keď by vraj v budúcnosti byť/nebyť sumárne žiadna kultúra. A „štát bez kultúry je ako človek bez srdca,“ doplňuje lapidárnu a presvedčivú pointu sám režisér projektu Braňo Špaček.

Na poplach spoločne zomknutí bijú: Mišo Malicher (manažér skupiny Desmod, ktorý zrušil tohtoročné koncerty a zatvoril klub Nájomná jednota 210), Martin Višňovský z Chiki Liki Tu-A, ktorý pekne proklamuje: „tí, ktorí to prežijú, sú absolútni fanatici“. Štátny tajomník Ministerstva kultúry, Radoslav Kutaš správne pripomenie to, že by sa umelci (ne)mali ísť živiť inak.

Nešťastne zvolený vysielací čas, neučesaná impulzná dramaturgia snímky, neskúsenosť tvorcov, a málo nástojčivé argumenty autorov i anketárov v obraze, sa podpísali pod počin, ktorý zrejme úplne vyšumí, naprieč skutočnou diskusiou o kultúre.

(…) Poznámka autora recenzie a citát z filmového diela: TV-dokument More Hudby  ako súčasť špeciálneho tematického večera RTVS  išiel (na Dvojke o 23:00 !!!), po besede Večera s Havranom, čo malo zámerne negatívny efekt nielen pre sledovanosť, ale aj ako možný impulz pre započatie skutočne širšej spoločenskej diskusie, čo bolo hlavným zmyslom tohto chvályhodného a spontánneho TV-počinu.  

V kreatívnom priemysle SR je zaregistrovaných 220-tisíc občanov (9 % zo všetkých zamestnaných, ktorí utvárajú 1,7% HDP), čo znamená 1,57 miliardy Eur v roku 2019, a to podľa dát Inštitútu kultúrnej politiky. Situácia a aktuálne štátne príkazy spôsobili zrušenia všetkých hromadných akcií, i väčšiny kultúry v SR.

/// SYNOPSIS /// Author’s note Review and quote from the film: TV-documentary More Music as part of a special thematic evening RTVS went (at Dvojka at 23:00 !!!), after the discussion Dinner with HAVRAN (Raven), which had a deliberately negative effect not only on viewership, but as well as a possible impulse to start a truly broader social debate, which was the main purpose of this commendable and spontaneous TV-act.

220,000 citizens are registered in the creative industry of the Slovak Republic (9% of all employees, who generate 1.7% of GDP), which means 1.57 billion euros in 2019, according to the data of the „Institute of Cultural Policy“. The situation and current state orders regarding Covid-19 have caused the current cancellation of almost all mass events, as well as most of the culture in the Slovak Republic, without a fair and factually oriented at least partial compensation.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: video games | Thanks to Wachdienst, Trucks and SUV