Filmová recenzia: Forman vs. Forman

Print Friendly

Titul: Forman vs. Forman                                                                                        Scenár a réžia: Hana Třeštíková a  Jakub Hejna   Produkcia:  ČT, Arte a Negativ  Cinema rate: 60 %   .Slovak Film rate: 55 %

Synopsis     The icon of Czech documentary filmmaking Helena Třeštíková, together with editor Jakub Hejna, created custom-made Czech Television, TV Arte and Negativ, s.r.o. editing a documentary film to implement a project about a major international director and probably the best known representative of Czech cinematography, an emigrant, and a holder of several Oskaras, a graduate of the screenwriting department of FAMU in Prague – Miloš Forman.

Movie Review 

Ikona českého dokumentarizmu  Helena Třeštíková spolu so strihačom Jakubom Hejnom vytvorila na zákazku Českej televízie, TV Arte a Negativ, s.r.o.  strihový dokumentárny film,  aby realizovala  projekt  o významnom  medzinárodnom  režisérovi   a zrejme najznámejšom reprezentantovi českej kinematografie, emigrantovi,  a držiteľovi  niekoľkých Oskarov, absolventovi katedry scenáristiky  FAMU v Prahe  –  Milošovi Formanovi.

Filmové dielo, v ktorom dominujú staršie i novo získané materiály  spolu s  predtým nepublikovanými zábermi  sú najmä osobitým strihovým dokumentom a  špecifickým  portrétom z 16 mm  a 35 mm materiálov, ktorý  portrétovaný Forman  nikdy  nemohol zo zdravotných dôvodov sám autorizovať.  Chýbajú  kvôli komplexnosti rozhovory, či postrehy z konca jeho profesijne zrelého života.

Forman vs. Forman (2019) | Recenze | MovieZone.cz

Keď  najmä  vďaka  premršteným finančným požiadavkám niektorých subjektov  nie je  plánovaná  klasická  kinová  distribúcia (ale  len televízne uvedenia naprieč svetom),  tak táto   nová   snímka  slúži  i  formálne  najmä  ako  rekapitulačná  pocta  s  oslavnou  náladou o  neľahkom  životnom osude tohto osobitého tvorcu.

Ani nie osemdesiat  minútový  projekt  poskytuje  všehochuť  čo doba dala a celkovo značne rozbiehavý tvar bez ústrednej témy.  Sú tu  aj  špecifické zmienky a možno aj jemné  pikantérie, či  obrysové  zhrnutia tvorivých postojov  slávnej a významnej osobnosti.  Naprieč životom od detstva až po smrť: Amerika, Európa, svet  vs.  Čechy, vtedy a teraz, sloboda a nesloboda. 

Režisér Miloš Forman  vyrastal  ako sirota bez rodičov  na  elitnej strednej škole spolu s Václavom Havlom.  Obaja  rodičia  patrili k aktívnemu  protifašistickému odboju  a  uhynuli v koncentračnom tábore.

CIFF 2019: "Forman vs. Forman", "Gloria Mundi", and More

Akosi zázrakom sa Forman  na prvý krát dostal na FAMU,  a  skoro v zápätí  sa stal sa zakladateľom  filmovej  českej a slovenskej novej vlny.  Prerazil na európskych festivaloch  ale robil  aj hollywoodske nezávislé filmy. Dvakrát sa oženil sa a mal deti. Taktiež  sa  stal najznámejšou českou  osobnosťou v oblasti kultúry naprieč celým dramatickým umením, s najväčším svetovým ohlasom.

Dokument  vyskladaný  výlučne  z archiválií  s veľkým blokom portrétovaného k analýze či prostej komunikácii  si nekladie  zásadnejšie otázky  spoločenského či odborného rázu. Snímka  nepodáva  svedectvo o práci, pomeroch,  či  o  problematike  filmového diela a života  osobnosti komplexne. Ba ani známi herci či druhí režiséri, dokonca ani jeho ženy či deti nedostávajú takmer žiaden priestor, čo pôsobí nadmieru zvláštne.

Režisérka   Třeštíková   sa  nevyhla ani  nejasnostiam, nepresnostiam či šumom.  Z  vyše  desiatky  realizovaných  hraných  celovečerných  filmov Formana  v prehľade  úplne  chýbajú  zásadné a filmy napríklad Goyove prízraky (2006), Muž na Mesiaci (1999), Ragtime (1981).  Nezmienila sa ani o  snímkach Kdyby ty muziky nebyly (1963), Dobře placená prochádzka (1966), I Miss Sonia Henie (1972), a Viděno osmi (1973).  Veľa z  ďalších je  zmienené  len značne  povrchne.  Názory jeho známych, priateľov, obdivovateľov, či svet žien a detí s ktorými  celý život  žil absentuje dokonale, čo  neladí  s otázkou  svetového významu Formana ako  režiséra,  ktorý uspel v USA. Miloš Forman  je teoretikmi oceňovaný  ako  zakladateľ novej vlny  a  súčasne   zaujímavý  rebel  voči oficiálnym štruktúram  dobového  estlablišmentu, i úspešného a známeho  emigranta.

Snímka Třeštíkovej  ako  rekapitulačné dielo  generuje  profil doby onej  doby  s pôsobivým tvorcom i krehkou  originálnou  osobnosťou, konajúcej s  prešľapmi, pochybnosťami, či revíziami  jeho  vlastných konceptov slobody  a zodpovednosti.  Film   však   začali pripravovať príliš pozde.  Sám Miloš Forman (1932)   bol  hanblivý  a  navonok  netúžil ani po skutočnom  dôslednejšom  sebaspytovaní  a rekapitulácii.  Taktiež  z  bohémskych príčin  ani po tvorivom dialógu, a to ani v čase, keď cítil úbytok síl.

Napriek literárnej scenáristike a dramaturgii, ktorú  v mladosti  úspešne absolvoval na FAMU  bol  veľkým praktikom, mužom činu pohybujúcim sa ako bohémom s  imidžovým  havanským cigárom, ako kedysi  slávny Hemingway. Patril taktiež  k  zručným rozprávačom a realizátorom vlastných príbehov, ktorý si splnil súčasne svoj  tvorivý český, ale i americký sen.  V láske, deťoch  i v partnerstve,  taktiež  prakticky  dvojmo (s každou z manželiek sa mu podarili synovia a  dvojičky).

Žiaľ táto výnimočná osobnosť by si zaslúžila reprezentatívnejšiu, hlbšiu  a súčasne  komplexnejšiu reflexiu života a tvorby, než  ako  je tento najnovší  síce  reprezentačný  archívny  kompilát.  Dokumentárny portrét   sa usiluje len zaujímavo rekapitulovať   úspechy  a  šťastné okamihy  amerického  režiséra Miloša Formana,  prezentované  inak  vynikajúcou  dokumentaristkou Hanou Třeštíkovou spolu s Jakubom Hejnom.

Evaluácia: 55 %

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: video games | Thanks to Wachdienst, Trucks and SUV