Filmová recenzia: Narušiteľ systému/Systemsprenger, Nemecko, 2019

Print Friendly

Titul: Narušitel systému, Nemecko, 2019, 118´
Režia: Nora Fingscheidt
Scenár: Nora Fingscheidt
Kamera: Yunus Roy Imer
Hudba: John Gürtler
Hrajú: Helena Zengel, Albrecht Schuch, Lisa Hagmeister, Gabriela Maria Schmeide, Melanie Straub, Victoria Trauttmansdorff, Maryam Zaree, Tedros Teclebrhan, Matthias Brenner, Barbara Philipp, Fine Belger, Imke Büchel, Roland Bonjour, Asad Schwarz, Jana Julia Roth, Gisa Flake, Axel Werner, Bärbel Schwarz, Till Butterbach, Julia Becker, Peter Schneider, Hadi Khanjanpour
Distribúcia: Film Europe, v SR premiéra  7. novembra 2019 na Be2Can  [Ocenenia:  Silver Bear  na MFF Berlinale, Alfred Bauere Prize]  Foto: Film Europe  Filmová recenzia: Gabriel Gröber

Synoposis
,
Nora Fingscheidt podľa vlastného viacnásobne oceneného scenára, vytvorila intenzívnu drámu o obrovskej túžbe jedného dieťaťa po láske, bezpečí ale taktiež s výhradou   násilného potenciálu, ktorý to podmieňuje.
.
Synopsis
.
Nora Fingscheidt, in her own multi-award-winning scenario, has created an intense drama about the enormous desire of one child for love, safety, but also subject to the violent potential that makes it conditional.
.
Film Review
.
Tvrdá nemecká  dráma o desaťročnej Beni (Helena Zengel), ktorá túži po pozornosti, záujme, kamarátstve,  obdive, a  po  skutočnej  prirodzenej  láske jej pôvodnej matky. Ale  vďaka vlastným  tristným  traumám je nepredvídateľná a nekontrolovateľná.  Samozrejme, že   hrdinka  je  poznačená  najmä  konfliktovosťou vo vlastnej rodine, hľadaním menej problémovej výchovy, či miesta v náhradnej  rodine.  Problémy sa kopia  najmä vinou neschopnosti jej problémovej a útlocitnej matky, ktorá priťahuje čudákov i násilníkov, ktorí  následne  nemajú bunky na skutočný rodinný svet a život v tomto  odveky prirodzenom  mikrospoločenstve.
.
Márne sú všetky snahy  získať podmienky pre normálny život a klasický detský svet. Desaťročná hrdinka je nebezpečná nielen sebe, ale taktiež  i svojmu okoliu … Sme svedkami špecifických opatrení, z ktorých sa všetky míňajú účinkom a riešenie je v nedohľadne.
.
Dej dvojhodinovej snímky  mnohokrát akosi ustrnie na neriešiteľnosti situácií: jednak a predovšetkým  čudnou povahou, a charakterovou nestabilitou  jej  matky.  Ale i chybami  vychovávateľov, či vplyvom osudovej zhody náhod.  Možno aj vďaka  nedokonale, či  zle nastavenému sociálnemu systému.  Deasaťročné   hrdinské žieňa   má  právo  na normálnu rodinu, ale toto nikdy nezíska, a vždy z inej príčiny uviazne  na mŕtvom bode: pár minút nádeje a potom sklamanie, stále a stále dokola. 
,
Nora Fingscheidt  chcela u divákov vyvolať  dramaturgickú  frustráciu z bezvýchodnosti situácie, čo sa jej bezvýhradne i  darí.  Špecifickou na filme je  najmä to, že  kto a čím  kedysi  ublížil:  malej  Benni  spôsobili dospelí mindrák v súvislosti s nechceným  prikladaním   vankúšov na  jej  tvár. Bolo to s efektom hrôzy  z možnosti  traumatického udusenia sa  a kolapsu, ale to všetko  zostáva  len  v náznaku.  Nuž  publikum tápe, čo však neuberie na pôsobivosti  a  akčnosti  mnohých  srdce drásajúcich obrazov  filmových  dramatických  scén:  útokov i únikov na – či ponad – realitu, i pred realitou.
.
Fenomenálne režijné  vedenie detskej  protagonistky, ktorá  má  talent na herectvo. Benefity ako  dynamický  a  obsažný dej,   dobrá prirodzená kamera,  a  najmä  charizmatické výkony  účinkujúcich. Toto všetko  utvéra  film  Narušiteľ systému   jedným z najpozoruhodnejších  diel tohoročnej európskej artovej kinematografie, i bratislavského festivalu Be2Can.
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: video games | Thanks to Wachdienst, Trucks and SUV