[The Immense Dept] Recenzia výtvarnej súťaže mladých výtvarníkov – Maľba 2019: Lucia Oleňová

Print Friendly

Introductory Note: The jury of the Painting 2019 competition, whose general sponsor was the VUB Bank Foundation this year, was judged by the finalists of the British gallery owner Rózsa Farkas, director of the East Slovak Gallery and curator Dorota Kender, Hungarian contemporary art expert and curator Ron Kopeczka.   Lucia Oleňová, a graduate of the painting department at the Academy of Fine Arts and Design in Bratislava, won the first place for the The Immense Dept screen.

TEXT OF REVIEW   V porote súťaže Maľba 2019, ktorej generálnym sponzorom bola Nadácia VUB banky  tento  ročník   posudzovali práce finalistov  britská galeristka Rózsa Farkas, riaditeľka Východoslovenskej galérie a kurátorka Dorota Kenderová, maďarská odborníčka na súčasné výtvarné umenie a kurátorka Róna Kopeczky.

Z 96 tohoročných účastníkov súťaže  získala prvenstvo  za plátno The Immense Dept  Bratislavčanka  Lucia Oleňová, absolventka odboru maľby na VŠVÚ v Bratislave.

„Porota ocenila výnimočný experimentálny, formálny, ako aj technický aspekt víťazného diela. Napriek tomu, že autorka patrí k jedným z najmladších finalistov, presvedčila svojím odhodlaným prístupom a odvahou riskovať,“   znel verdikt hodnotiacej komisie k víťaznému dielu Oleňovej, ktoré „tiež nesie odkaz na textilné umenie 60. a 70. rokov minulého storočia“.

Človek to môže vnímať ako abstraktný obraz, ktorý je veľmi silný, farebne výrazný a presahuje rámec plátna. Keď sa však prizriete bližšie, zistíte, že vlastne ide už o inštaláciu.

Základom idey autorky bolo plátno, ktoré autorka namaľovala, rozstrihala a následne zošila dokopy, čo obsahuje asi 15 ďalších plátien a polročnú tvorivú etapu v živote mladej umelkyne.

Dielo The Immense Dept Lucie Oleňovej vyhlásili za slovenskú maľbu roka. Spolu s ostatnými finalistami súťaže ho môžete vidieť na výstave s nulovým vstupným  na prízemí  v bratislavskej  Galérii Nedbalka.

——————————————————————-

Čo je za prvenstvom v súťaži?  Autorka k svojej víťaznej maľbe vysvetľuje:  „Ten proces dekonštrukcie a rekonštrukcie je tu dôležitý.“

Vidieť, že dielo je dosť poučené tvorbou, ktorá vznikala v 70. rokoch, keď sa obrazy deštruovali a zošívali, ale vtedy tam nebol osobný príbeh. Išlo skôr o hľadanie presahu maľby,“ vysvetľuje český maliar a pedagóg Daniel Balabán.

Kontakt na autorku: olenova.lucia@gmail.com

 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: video games | Thanks to Wachdienst, Trucks and SUV