Filmová recenzia: The Beach Bum

Print Friendly

Titul: The Beach Bum

Žáner: experiment mimo žánrové typy

Krajina: USA, Francúzsko, Veľká Británia, Švajčiarsko

Scenár a réžia: Harmony Korine

Hrajú: Matthew McConaughey, Snoop Dogg, Isla Fisher, Stefania LaVie Owen, Martin Lawrence, Zac Efron, Jonah Hill

Hudba: John Debney

Synopsis

Slobodný film o úspešnom  zabezpečenom poetovi v tranzových stavoch  a osobe  neustále oslavujúcej svoju prítomnosť, a okamžité vnemy.  Taktiež projekt,  kde sa  v klasickom  filmovom deji  takmer nič  nejde, a praktický  jediný dejový  vývoj spočíva v tom, že duchom nonstop neprítomný Matthew McConaughey  v poslednej tretine snímky nosí  zrazu  ženský kostým a šteká.  Z frajeriny podreže za úžasu publika konár sám pod sebou.

MOVIE  REVIEW

Harmony Korine je  netradičným tvorcom, hercom, režisérom, kameramanom a producentom  schopným pôvodného  aj  neotrelého pohľadu (napr. krutí tínedžeri  v snímke Kids, 1995, alebo bikinová jazda v Spring Breakers, 2012).

Hlavný hrdina snímky  The Beach Boom  –  Matthew McConaughey  trávi svoj intenzívny život  kreatívne.  Má  nadpočet  hedonistických  a úpletových  „mesačných dní“  medzi  ženami  –  ako  s vypočítanými spoločníčkami, ktoré súhlasia s poskytovaním šťastného vyvrcholenia za úplatu, a  obšťastňovanie  za  pevne stanovenú maržu. Všetci  Moondoga  berú akým je, bez  priťažujúcich okolností,  či  komplikovaného vytáčania sa.  Jeho žena ho obdobne podvádza, ako on ju. Výchova dcéry ho nezaujíma, a len len že stihne jej svadbu.

The Beach Bum' Review: Matthew McConaughey Goes Overboard as Moondog -  Variety

Všetky postavy  ho  naopak  ako  osobité spektrum  úletového geniálneho tvorcu  uznávajú a zbožňujú. Napríklad jeho manželka Minnie (Isla Fisher), ktorá  súčasne ako miluje tak i podvádza kvôli pestrejšiemu libidu.  Oceňuje jeho genialitu, rovnako ako jeho  dcéra (Stefania LaVie Owen), ktorú berie ako je,  a neznásilňuje ju k vyššiemu výkonu, či k perfekcionizmu.

Hlavný hrdina  Moondog  si môže  pripadať ako „cool punkový týpek“, ale i keď mu realita nie je na príťaž, nevidno ho ako  typického génia, ktorý  by sa lopatil za niečim, čo  treba komplikovane dolapiť,  či  manipulovať pomocou akýchsi  nástrah a pascí, či diplomacie.

The Beach Bum Movie Review - Book and Film Globe

Po tragickom životnom zvrate  je  Moondog  prekvapujúco  zrazu  bez peňazí, majetku, a vplyvu.  Sudkyňa mu dá poslednú šancu na výber,  aby sa polepšil, zbavil sa drogovej závislosti.

The Beach Bum Photo 4 of 8

Ale striehnuci a zatvrdilý  Moondog  sa z  predpísanej liečebne pri prvej šanci  zdecimuje, a anarchisticky uniká, pričom ako závet – naopak ešte raz  dostane  šancu  návratu k financiám a k moci tým, keď vydá  nové dielo  potvrdzujúce jeho genialitu, s čím paradoxne vraj nemá žiadny problém.

Hlavné story  rozvíja imidž  hédonistického  génia,  ktoré  je osobitou karikou geniality i umeleckého sveta,  avšak snímka  je taktiež  pre uťahovanie si z  umelo vytvoreného „obrazu vo verejnosti“.  Korineho  filmový  projekt  je  z  naratívnych perspektív len akousi  polymorfnou  anekdotou  –  bez  klasického  príbehu, pointy, naratívneho vývoja   s  hlavným či vedľajším dejom,  aj   bez   extra  pútavých nápadov.  Ide len o prehliadku bizarných scénok, sexuálnych  a drogových orgií človeka, ktorý nevie čo s peniazmi, a baví ho užívať si na plný plyn.

The Beach Bum trailer shows Matthew McConaughey having wild fun

Snímka The Beach Bum  je  vynikajúca vonkajšou formou, lebo budí dojem zaručene  pútavého  joint  drive  putovania  s   dobre zvládnutými hereckými rolami,   s  vynikajúco prezentovaným  vizuálom, daným  najmä kreatívne  zvládnutou  farebnou kamerou, výpravnou mizanscénou, i so skutočnými plastickými exteriérmi.  Dojem navršujú  aj  postrehy  s  detailne odpozorovaným životom high societu.

Nuž a máme tu aj dobre zostrihaný biják, ktorý nenudí.  Ale taktiež okrem prekvapujúceho zakončenia  tento film  nemá žiadne podstatnejšie ambície – okrem portrétu paradoxnej geniality, ktorá je  paradoxne  nepochopiteľná. Artovosť  sa tu rieši  ako experimentálna životná bublina, ktorá nereflektuje ani  „job poetického veršotepectva“,  či  vážnejší prístup  k  literárnej tvorbe (okrem mlátenia do starého stroja značky  Remington).

The Beach Bum [2019] Review - Freewheeling Poetry of the Excess - High On  Films

Postava Moodoga je  netradične  zaujímavá svojím  uzavretým stoicizmom a seba-stredným žitím na plný plyn  ako človeka,  ktorý je talentovaný, uznávaný i šťastný  hedonistickým bohémstvom, s plnou sebairóniou života.

Škoda, že Korinov  film nemá klasický dej a klasické rozprávanie.  Stereotypne  neprítomná  ústredná  postava  v úletovom opojení (ktorá prakticky nezlezie z plátna)  sa pohybuje na pozadí  skutočne pekných obrázkov a dobrého hudobného podmazu. Nie  je komédiou, drámou ani tragikomédiou, a to čo vidíme má šokovať svojou ucelenosťou, a obmedzenou infantilnou.  Od prejavov a zámerov zrkadlenia  skutočných spisovateľov a umelcov  s rodinami i prácou a reálnym svetabôľom  má ďaleko,  a to celkom zámerne.

Review Summary:

A free film about a successful secured poet in trance states and a person constantly celebrating his presence, and immediate perceptions. Also, the project, where there is almost nothing in the classic film story, and the practical only development of the story, consists in the fact that Matthew McConaughey, who is absent in spirit in the last third of the film, suddenly wears a female costume and barks. To the amazement of the audience, the dude cuts the branch under himself.

Harmony Korine is an unconventional creator, actor, director, cinematographer and producer capable of both original and original views (eg cruel teenagers in Kids, 1995, or bikini ride in Spring Breakers, 2012).   The protagonist of The Beach Boom – Matthew McConaughey spends his intense life creatively. He has an abundance of hedonistic and knit „moon days“ among women – as with calculated companions who agree to provide a happy climax for a fee, and happiness for a fixed margin. Everyone takes Moondoga as it is, without aggravating circumstances or complicated dialing. His wife cheats on him as he cheats on her. He is not interested in his daughter’s upbringing, and only in time to catch her wedding.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: video games | Thanks to Wachdienst, Trucks and SUV