Príbeh módnej ikony – filmová recenzia: McQueen

Print Friendly

Titul: 

Genre: oslavný dokumentárny film o módnej legende

Scenár a réžia: Ian Bonhôte, Peter Ettedgui
Hudba: Michael Nyman
Osobnosti a charaktery v dokumentárnom filme: Bernard Arnault, Joseph Bennett, Detmar Blow
Krajina: Veľká Británia, 2018, 111´

NOTICKA

Príbeh Alexandra McQueena je moderný, no  tento projekt je aj  trochu gotická rozprávka o obyčajnom chlapcovi z robotníckeho východného Londýna, ktorý i keď bol spútaný  vlastnými  démonmi, sa stal globálnou hviezdou módneho návrhárstva.

Seven artists who inspired McQueen - Art Fund

Keď je skvelý námet, máte silný príbeh i obrázky, ktorými ho podporiť, potom je podľa môjho názoru dokument lepšie ako hraný film, napísal  jeho režisér  a  tvorca  pre britský Guardian Bonhôte.

McQueen Trailer #1 (2018) | Movieclips Indie - YouTube

CZ: „Moje přehlídky jsou o sexu, drogách a rock’n’rollu. Chci dělat rozruch a působit husí kůži. Chci infarkty, chci záchranky.

[Motto McQueena]

MOVIE REVIEW

Režisérske duo Ian Bonhôte a Peter Ettedgui je autorskou dvojicou,  ktorá  spoloprodukovala  úspešný dokumentárny film  Listen to Me Marlon o Marlon Brandovi.

Seven artists who inspired McQueen - Art Fund

Autori   filmového projektu   sa  zaujímavo  dramaturgicky  vyskladali  na  dokumentaristický materiál,  pre  vytvorenie  komplexnosti  i napätia, aby tak trochu pripodobnili i svojim autorským prístupom v dokumentárnom oslavnom filme  ducha geniálneho autora módneho štýlu, autora  Alexandra  McQueena.

McQueen – program a vstupenky online | Kino Lumière

Motívy jeho života sa preto rozpletajú prostredníctvom šiestich kapitol, ktoré kopírujú jeho najznámejšie prehliadky.  Titul  McQueen sleduje veľmi špecifický život. Nuž je to najvýznamnejší módny umelec,  a dnes už  aj  legenda.  Bol osobnosťou, ktorá  v 27 rokoch stála na čele brandu Givenchy, aby  čoskoro na to  debutoval  pod vlastným módnym lebelom Mc Queen.

Lee Alexander McQueen's life and work in pictures | Vogue Paris

Snímke sa darí  zachytiť  protikladného  ducha tvorcu, a taktiež spôsob jeho tvorby, samotnej atmosféry  prehliadok. Publiku je určený  kontroverzný  životopis  génia,  s problematickým domácim násilím, sexuálnym zneužívaním vo vlastnej rodine,  zlým a problémovým vzťahom k jeho okoliu,  problému  s  drogami,  i  kráse jeho  originálnych modelov, ktoré šokovali verejnosť a nadchli zástupy celebrít od Lady Gaga až po Sarah Jessicu Parker.

Dokument súčasne nahliada do  intímnej a osobnej zóny autora, ktorý nepochybne bol i  vizionárom  s  geniálnym  talentom i režisérom prehliadok.  Napokon  i tak po krátkom žití  podľahol nánosom konfliktného detstva,  drogovým excesom, depresii  i  následkom svojského stresového pracovného štýlu  vo fashion biznise.  Všetkých doslova šokovala jeho sebevražda, v plnom rozlete jeho kreativity.

PFW | Alexander McQueen New Beginnings | VA Garments

Škoda, že autori nenašli k téme komplexnejší kľúč, ale i táto snímka je plná excelentne profesijne zhotoveného  materiálu  dokumentárneho filmu. Najmä záver s titulkami je  nepochybne  i  výtvarne špičkový. I keď  materiálu je dosť  a laikovi by sa žiadala možno hlbšia úvaha, či  (do)vysvetlenie niektorých  veľmi  zaujímavých  odborných  tém. Mimoriadna vďaka za skvelú hudobnú dramaturgiu, mäkké svetelné efekty, a neučesanú archívnu zmesku zo života autora.

Review summary: The title of the documentary McQueen follows the very specific life of one of the most important new fashion designers, a fashion artist, and today even a legend. He was a personality who led the Givenchy brand at the age of 27 to make his debut under his own fashion queen Mc Queen soon.

The film manages to capture the opposite spirit of the creator, as well as the way he creates it, the very atmosphere of the shows. The audience is given a controversial biography of the genius, with problematic domestic violence, sexual abuse in his own family, bad and problematic relationship with his surroundings, a drug problem, and the beauty of his original models that shocked the public and thrilled celebrities from Lady Gaga to Sarah Jessica Parker .

At the same time, the documentary looks into the intimate and personal zone of the author, who was undoubtedly a visionary with ingenious talent and a director of shows.

After all, after a short life, he succumbed to the onset of a conflicting childhood, drug excess, depression and the consequences of his stressful work style in the fashion business. Everyone was literally shocked by his suicide, in full swing of his creativity.

It is a pity that the authors did not find a more comprehensive key to the topic, but even this film is full of excellently professionally made documentary film material. In particular, the conclusion with the subtitles is undoubtedly artistically top. Although there is enough material and the layman would be asked for a deeper consideration, whether (to) an explanation of some very interesting professional topics. Special thanks for the great musical dramaturgy, soft lighting effects, and an uncombed archival mixture from the author’s life.

HODNOTENIE: 70 %

Česká premiéra: 6. 9. 2018 (Aerofilms) 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: video games | Thanks to Wachdienst, Trucks and SUV