Filmová recenzia: Prasa / The Hook

Print Friendly

Titul:  Prasa (The Hook),Irán, 2018, 108 min.
Réžia
: Mani Maghighi
Hrajú: Hasan Majuni, Leila Hatami, Leili Rashidi, Parinaz Izadyar

Genre: surealistická filmová satira na spoločnosť

Filmová distribúcia: Film Europe

PR NOTICKA   Ambiciózny, mierne hysterický a poriadne zdochliacky filmár sa teda vydáva po krvavej stope.  Z jeho života sa od tej chvíle stáva delirický trip, plný nezmyslov, inotajov a omylov. Mani Haghighi natočil čiastočne autobiografické bláznivé podobenstvo o spoločnosti, ktorá žije na pokraji strachu, ale nebojí sa o svojej existencii prehovoriť s cynickým úškľabkom. Prasa je drzý politický inotaj, „sedlácka“ crazy komédia i pokrivené gitarové sólo v cele autoritárskeho štátu.

MOVIE   REVIEW

Filmový debut bývalého herca Mani Maghighiho a súčasného reprezentanta iranskej novej vlny  na MFF v Berlíne,  môže svojou  uletenou vyzrelosťou, politickým podobenstvom a spoločenskou satirou  mnohých poriadne prekvapiť.  Reflektuje Irán ako značne moderné, sofistikované a intilektálne zaujímavé  spoločenstvo, kde nájdeme obdobných pokrytcov, zápecníkov  a (ne)umelcov, ako kdekoľvek v Európe, či vo svete.

About Elly [2009] Review: A Moral Mystery - High On Films

Zápletku snímky tvorí  satirický námet  z umeleckej filmárskej  brandže:  iránskych režisérov ktosi brutálne vraždí, jedného za druhým.  Aj Hasan Kasmai  je  síce režisér, a podobne ako taký Džafar Panahí, sa nachádza na čiernej listine islamistického režimu, ale smrť nie, a nie prísť.  Prečo sa tajomný zabijak vyhýba práve jemu?

Aktuálne iránske dielo,  ktoré sa vyznačuje svojsky pochopeným mixom žánrov,  a  súčasne aj   bezbrehou odvahou porušovať konvencie  a neupadnúť do suterénu gýča.

Movie Review: 'About Elly' : NPR

Sympatická  iránska  filmový projekt   má  dynamický strih, veľa nápadov i aktuálnu reakciu na  neustálenú   spoločnosť.  Ako tradične vynikajúci casting hlavných i epizódnych rolí. Artového klubistu určite poteší  i  obdivuhodne  sofistikované výtvarno  a civilne orientovaná  kamera so scénickým efektami.

Snímka Magi Magighiho  má  zrelé režijné vedenie  hlavných  protagonistov.  Scenáru tejto  zaujímavej  iránskej  snímky so slávnostnou premiérou na MFF v Berlíne,  nechýba ani  dynamika, i keď prevažne s prvkami príznačnými  satirickému a komediálnemu  žánru.

Berlinale: Iranian film ′Khook′ hooks with dark humor, AC/DC and Instagram  likes | Film | DW | 22.02.2018

Evaluácia – film critic – GROBER: 70 %; Premiérované na MFF FILM EUROPE IRANCI v Bratislave,  január 2019 

Review summary: The plot of the film consists of a satirical theme from the artistic film industry: Iranian directors are brutally murdered, one after another. Although Hasan Kasmai is a director, like Jafar Panahi, he is on the blacklist of the Islamist regime, but death does not come. Why does the mysterious killer avoid him?

A current Iranian work, which is characterized by a uniquely understood mix of genres, and at the same time by the boundless courage to break conventions and not fall into the basement of a gossip.

The sympathetic Iranian film project has a dynamic cut, many ideas and a current reaction to an unstable society. As a traditionally excellent casting of main and episodic roles. The art clubist will certainly be pleased by the admirably sophisticated art-oriented camera and scenic effects.

Magi Magighi’s film has a mature directing by the main protagonists. The script of this interesting Iranian film, with its ceremonial premiere at the Berlin IFF, also lacks dynamics, albeit mostly with elements characteristic of the satirical-comedy genre.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: video games | Thanks to Wachdienst, Trucks and SUV