Filmová recenzia: Inde

Print Friendly

Titul: Inde, Slovensko, Česko, 2018, 80´
Filmový scenár a réžia: Juraj Nvota, Marián Urban
Kamera: Richard Krivda
Strih:  Alois  Fišárek, Darina Smržová
Hudba: Jakub  Kudláč
Účinkujú: Alex Mlynárčik, Ondrej Lišhák, Pierre Restany, Ivan Jančár, Jan Kukal, Cesar, Raoul-Jean Moulin, Henry Périer, Jiři Brodský, Marc Brusse, Dušan Hanák, Erik Dietman, Ján Budaj, Ľubomír Morbacher, Fernandes Rui, Youri Vincy a ďalší
Distribúcia: ASFK  Premiéra v SR: 15.novembra 2018  Foto: ASFK

MOVIE   REVIEW

Prvý dokumentárny film bývalého herca, divadelného a filmového režiséra hraných filmov Juraja Nvotu o výtvarníkovi Alexandrovi Mlynarčíkovi, ktorého tvorba sa stala známou i na západe.

Napriek  bombastickej marketingovej synopse  je dokument  predstavovaný  dejom  z prvej rozprávačskej pozície, keď sa výtvarník a performer  celý čas šťavnato  umelecky sebaštylizuje,  aby utvoril svoj prológ a súčasne nekrológ.

Publikum postupne vstrebáva  čriepky  spomienok a výpovede známych z biografie hlavného hrdinu, ktoré sú striedané  s fotografiami, archívnymi i súčasnými  zábermi z výstav, eventov, pamäťových inštitúcií  a stretnutí.  Podnetné  sú situácie  v procese tvorenia  artefaktov  prenesením  klasických obrazov, alebo  reflektovanie    niektorých   fyzikálnych  objavov  s prostredím  publika, ktoré zasahujú  do  diel.

Štýl dokumentu je najmä klasický vecný popis človeka a spoločnosti, bez hlbšieho ponoru do príčin a následkov,  bez psychológie, bez zmeny uhla pohľadu, či naratívnych prekvapení.

Napriek tomu, že hlavná postava je  až „mačovky drsne autentická“  – štýl filmovej snímky  pôsobí až ako neskutočná maniera, a  tento fakt  určite nebude priechodný  pre všetky  cieľové skupiny publika.

Umelca vidno ako človeka,  ktorý  síce  dosiahol tvorivú slobodu,  ale … Ale akým bol  vnútorne  či  osobne  hrdinom?   Túto reflexiu  publiku predstavovaný  akademický sochár  Mlynarčík  – de facto s jeho väzbami, príliš nevidno.

Hodnotenie – film critic – G.  GROBER: 50 %

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: video games | Thanks to Wachdienst, Trucks and SUV