Filmová recenzia: Capri-revolution

Print Friendly

Titul: Capri-revolution, Taliansko, 2018

Filmová réžia: Mario Martone

Scenár: Mario Martone, Ippolita Di Majo

Kamera: Michele D’Attanasio

Hudba: Sascha Ring

Strih: Jacopo Quadri, Natalie Cristiani

CAST /  Hrajú: Marianna Fontana, Reinout Scholten van Aschat, Antonio Folletto, Jenna Thiam, Lola Klamroth, Ludovico Girardello, Gianluca Di Gennaro, Maximilian Dirr, Donatella Finocchiaro, Eduardo Scarpetta

MOVIE   REVIEW

V roku 1914 začína v Taliansku prvá svetová vojna  ale  na ostrove Capri prekvitá  dekadentné miesto  sveta pomimo realitu celosvetovej hrôzy. Publikum sa stane svedkom  experimentálneho  projektu  komunity mladých severoeurópanov, ktorí sa venujú nudizmu, voľnej láske, psychoanalýze a filozofovaniu.

Capri-Revolution, trailer ufficiale del nuovo film di Mario Martone

Ostrov má  historicky budovanú inú,  a  špecificky  silnú identitu, stelesnenú v mladej pastierke kôz Lucii (Marianna Fontana), ktorá sa dokáže preniesť zo zaostalosti  miestneho „rodinného a patrónového  otrokárstva“,  až k  intelektuálnej výzve prostredia, ktorú reprezentuje  maliar  Seybuom (Reinout Scholten van Aschat).

Sopečný ostrov  Capri je na začiatku dvadsiateho storočia ako magnet, priťahujúc  zmes  novodobého anarchizmu, boľševizmu, komunizmu, socializmu,  intelektuálskej elity, i  únikovej  dekadencie.  I  keď ide o umeleckú nadsádzku histórie, film je zručne remeselne spravovaný, s dobrou atmosférou a prirodzeným herectvom.

Capri-Revolution' Review: A Dull Intellectual Duel in Sunny Surrounds -  Variety

Ceny a festivaly: Annecy Cinema Italien 2018: Prima; Busan International Film Festival 2018: World Cinema; La Biennale di Venezia 2018: Venezia 75 – Premio Francesco Pasinetti, Premio ARCA Cinemagiovani, Premio Lizzani

Review content: The island has a historically built different, specifically strong identity, embodied in the young goat herder Lucia (Marianna Fontana), which can travel from the backwardness of local „family and patron slavery“ to the intellectual challenge of the environment represented by the painter Seybuom ( Reinout Scholten van Aschat).

At the beginning of the twentieth century, the volcanic island of Capri is like a magnet, attracting a mixture of modern anarchism, Bolshevism, communism, socialism, the intellectual elite, and escape escape. Although it is an artistic exaggeration of history, the film is skillfully crafted, with a good atmosphere and natural acting.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: video games | Thanks to Wachdienst, Trucks and SUV