Recenzia: Medzipristátie Voir du Pays, 2016, 102´

Print Friendly

Medzipristátie (Voir du Pays), Francúzsko / Grécko, 2016, 102 min.
Réžia: 
Delphine Coulin, Muriel Coulin
Hrajú: Soko, Ariane Labed, Ginger Romàn, Karim Leklou, Andreas Konstantinou

(…)

Voir du pays de Delphine Coulin (2016), synopsis, casting, diffusions tv,  photos, videos...- Télé-Loisirs

Synopsis Two young soldiers, Aurore and Marine, are returning from Afghanistan. Together with his team, they will spend three days in Cyprus in a five-star hotel amidst holidaymakers. 

(…)   Dve mladé vojačky Aurore a Marine sa vracajú z Afganistanu. Spolu so svojou čatou strávia tri dni na Cypre v päťhviezdičkovom hoteli uprostred dovolenkujúcich turistov.

MOVIE    REVIEW

Príbeh vojakov vracajúcich sa z misie v Afganistane, ktorý bol po všetkých  stránkach psychickou i duchovnou traumou,  taktiež pre mladé idealistické a emočne naladené ženy Aurore a Marine. Armáda to nazýva dekompresnou komorou, ktorá by im mala pomôcť „zabudnúť na vojnu“. Oslobodiť sa od násilia však nie je také jednoduché.  V hlavných roliach sú uveriteľné charaktery a odpozorovaná atmosféra z reálneho života. Hrdinovia postupne riešia ich bojové zážitky, pričom nejde o úprimnosť, psychoanalýzu, ani nič podobné, len postupne zisťujeme, že ide skôr o chaos, na efekt vypočítané pózy,  a vypočítavosť  ako sa zapáčiť nadriadeným, a ďalším osobám.

The Stopover / Voir du pays (2016) - Trailer (English Subs) - YouTube

Každá smutná pesnička má svoj koniec, a vojna nie je nič romantické. Ba naopak, víťazí tvrdý cynizmus a  emočná odolnosť. Trochu chaotický príbeh však verne odráža tému a vymedzenú problematiku bez patetického poklonkovania autoritám s falošným pozlátkom systému. Drsná realita má šancu zaujať klasického univerzálneho  diváka  najmä neotrelým štýlom.

The story of soldiers returning from a mission in Afghanistan, which was a psychological and spiritual trauma in all respects, also for young idealistic and emotionally charged women Aurora and Marine. The military calls it a decompression chamber, which should help them „forget about war.“ However, getting rid of violence is not that easy. The main roles include believable characters and an observed real-life atmosphere. The heroes gradually solve their fighting experiences, not about sincerity, psychoanalysis or anything like that, we just gradually find out that it is more about chaos, the effect of calculated poses, and calculation than to like superiors and others.

Every sad song has its end, and war is nothing romantic. On the contrary, hard cynicism and emotional resilience win. However, the somewhat chaotic story faithfully reflects the theme and the defined issue without pathetic bowing to the authorities with the false tinsel of the system. The harsh reality has a chance to captivate the classic universal viewer, especially with its original style.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: video games | Thanks to Wachdienst, Trucks and SUV