Recenzia: Všetky prachy sveta (2017)

Print Friendly

Titul: Všetky prachy sveta, All the Money in the World, USA, 2017
Dĺžka:135 minút
Réžia: Ridley Scott [ (1), (2) ]
Scenár: David Scarpa, John Pearson
Kamera: Dariusz Wolski
Strih: Claire Simpson
Hudba: Daniel Pemberton
Hrajú: Michelle Williams, Mark Wahlberg, Charlie Plummer, Christopher Plummer, Timothy Hutton, Romain Duris, Andreww Buchan, Olivia Grant, Marco Leonardi, Maurizio Lombardi, Teresa Mathoney, Charlie Shotwell, Francesca Inaudi, Mario Opinato, Andrea Piedimonte, Giulio Base, Riccardo De Torrebruna a ďalší
Distribúcia: Forum Film  v SR od 25. januára 2018
Foto: Forum Film

REVIEW

Príbeh astronomickeho výkupného 17 miliónov dolárov je známou  a divácky vďačnou témou  na základe  knižného  bestsellera  podľa skutočných udalostí.  Tak trochu naratívne nesúrodý  Scottov  retro  príbeh s ťaživou, a miestami i rozvláčnou atmosférou,  a  súčasne  sofistikovaná  multižánrová   moralita,  košatá  dráma  s ozdobnými flashbackmi,  či  satirická melodráma –  tri  žánrové prvky  v  jednom.

Movie Score Review Archives - The Movie Elite

V roku 1973 uniesli  v Ríme  šestnásťročného  Johna  Paula,  vnuka amerického  ropného magnáta  J. Paula Gettyho, ktorý  sa stal  historicky  prvým   dolárovým  miliardárom planéty.   Onedlho  jeho matku kontaktujú  únoscovia a žiadajú  astronomicky vysokú čiastku  ako výkupné.  Miliardár (Christopher Plummer)  odmietne rolu obete  vo  vydieraní  prostredníctvom svojho vnuka, pretože  v  peniazoch vidí   zaslepene  dôležitejšiu modlu.  Na základe mylných a zmätočných  informácií si  myslí, že  jeho  unesený  vnuk celú akciu pomáhal  organizovať.   Miliardár   sa predovšetkým riadi odporúčanou  policajnou stratégiou,  že  s únoscami  sa nevyjednáva. Naviac  týmito ústupkami  by mohol  ohroziť  svojich ďalších 13 vnúčat.

Wine the Flick?! - All the Money in the World - Christy Lemire : Christy  Lemire

Únos sa pretiahol na niekoľko mesiacov, všetko sa skomplikovalo a unesený sa spriatelil s jedným z únoscov – s banditom Cinquantom (Romain Duris). Cinquanta pomáha Paulovi  prežiť  únos,  ale agresivita únoscov sa zvyšovala. Chlapca začali mrzačiť.

Zúfalá matka  Gail  Harrisová  (Michelle Williams),  i keď je zamotaná do večného rodinného škádlenia, sa o  vplyv po rozvode s právnikmi,  sa  spolu s charizmatickým  ex-agentom  Fletcherom  Chasem   snažia  „najzabezpečenejšieho  muža planéty“  presvedčiť,  že brutálne  ubližujú  jeho  dieťaťu (Charlie Plummer), pretože  sama dobre cíti  že chlapec  je skutočne v ohrození života.

Mimochodom Paul  skutočne  žil  ako odbojný mládenec  v styku s hippie komunitou, koketoval s talianskymi  ľavičiarmi a navštevoval nočné kluby. Tieto fakty ostali však len v knižnej predlohe a do obsahu filmu sa nevošli. Na závadu je v snímke niekedy menej prehľadné rozprávanie s minimom dejovej dynamiky  a skutočne  značne polopatistický  a  v  živote  nerealistický koniec,  ktorý sa  dokonca pokúsil spojiť   rozličné  časovo  nesúrodé  životopisné  udalosti  vydierania  do zbytočnej  naratívnej  skratky.  Snímka potom  vyznieva najmä ako  karikátúra   na  mamon,  s  prioritou odpisovania  daní  pána Gettyho, ako  jedného z  najneempatickejších  kapitalistov  sveta.

Posledná   Scottova  snímka  Všetky prachy sveta  (2018)  mala  pôvodne veľký  dramatický i žánrový  potenciál.  Podľa nás  však  výsledný  tvar  môže nadchnúť  skôr  svojou výtvarnou pompéznosťou   predovšetkým  masového diváka  multiplexov,  než  znalého  a  náročného  kritika,  či  festivalové  publikum.  Interpretácia charakterov a udalostí z knihy mohla  a  mala  byť  zásadne iná.

Hodnotenie: .Slovak Film – Gabriel Gröber: 65 %

Poznámky: (1)  R. Scott začínal ako európsky režisér reklám (cca 2000 klipov), a okrem televíznej a filmovej  režisérskej stoličky  zvláda aj pozície scenáristu, producenta  a  herca.  S úspechom sa venuje  produkovaniu sérií a  dokumentárnych cyklov.  [ x]  (2)  Z filmov vyberáme debut Súperi (1977) a cenou za debut v Cannes; sci-fi triler Votrelec (1979),  kultovný film Blade Runner s Harrison0m Fordom (1982), či životopisné krimi Americký gangster (2007).

CONTENT OF THE REVIEW The abduction lasted for several months, everything got complicated and the kidnapped became friends with one of the abductors – the bandit Cinquant (Romain Duris). Cinquanta helps Paul survive the kidnapping, but the aggression of the kidnappers increased. The boy began to be mutilated.

Desperate mother Gail Harris (Michelle Williams), embroiled in eternal family teasing, seeks influence to influence „the safest man on the planet“ to brutally harm his child (Charlie) after the divorce with lawyers Plummer), because she feels good that the boy is really in danger of death.

By the way, Paul really lived as a rebellious bachelor in contact with the hippie community, flirting with Italian leftists and attending nightclubs. However, these facts remained only in the book and did not fit into the content of the film. The flaw in the film is sometimes a less clear narrative with a minimum of plot dynamics and a really quite semi-pathological and unrealistic end in life, which even tried to combine various time-inconsistent biographical events of blackmail into an unnecessary narrative abbreviation. The film then sounds mainly like a caricature of a mammon, with the priority of writing off the taxes of Mr. Getty, as one of the most unapathic capitalists in the world.

Scott’s last film, All the Money in the World (2018), originally had great dramatic and genre potential. In our opinion, however, the final shape can inspire the mass spectator of multiplexes with its artistic pomp, rather than a knowledgeable and demanding critic or festival audience. The interpretation of the characters and events from the book could and should have been fundamentally different.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: video games | Thanks to Wachdienst, Trucks and SUV