Recenzia: Niť z prízrakov (2017)

Print Friendly

 

Názov filmu: Niť z prízrakov / Phantom Thread

Krajina: USA, 2017  

Účinkujú: Daniel Day-Lewis, Vicky Krieps, Lesley Manville, Camilla Rutherford, Richard Graham, Jane Perry, Elli Banks, Amy Cunningham, Maryanne Frost, Julie Duck, Dinah Nicholson.

Scenár a réžia:  Paul Thomas Anderson  01.02.2018   (x)  Prístupnosť od 12 rokov

Noticka PR   Trojnásobný držitel Oscara  Daniel Day-Lewis hrá v dráme Niť z prízrakov  čudáckeho módneho návrhára, ktorému do života vstúpila láska a skoro ho zničila.

REVIEW

Úspešná  a v nedávnej minulosti dobre  osvedčená dvojica  scenáristu  a režiséra  Paul Thomas Andersona (1)  a   herca  Daniela Day-Lewisa  si  zopakovala spoluprácu  z  oscarovej thrilerovej drámy  Čierna krv (2007)

Ich  nový  filmový opus  Niť z prízrakov  (2017)  je životopisnou  osobnostnou  drámou, ktorá  rozpráva príbeh o mužovi posadnutého profesijným workoholizmom.   Filmový dej spolu so  zápletkou  a titulným protagonistom  sú  najmä  sofistikovanou a naratívne veľmi subtílnou  analýzou  historickej  postavy módnej ikony,  ktorá  je síce navonok spoločenským pojmom, ale  vnútorne  bytostne nežije – pretože ju to  zatiaľ  nik nenaučil.

Phantom Thread - Movie Review

Postava  Reynoldsa  Woodcocka   je   napísaná ako  zaujímavý archetyp emočne neskúseného  muža,   ktorý  sa  síce zámerne  celoživotne obáva manželstva a vzťahov, a preto ho môže láska zachrániť, rozrušiť, ale i zničiť  –  avšak  len  skutočne  to  jediné.   Daniel Day-Lewis  v  titulnej roli  predvádza  aj  tu  obrovský  herecký  talent, ktorým je charakteristické  jeho  autentické herectvo.

Londýn v päťdesiatych rokoch minulého storočia.  Scenár  na jednej strane v  charakterove ironickej skratke  popisuje  osobné zlozvyky a pedantnosť  skutočnej  módnej  ikony, ktorá  je  pojmovým brandom  v kategórii  šiat  pre  smotánku,  ale  tvorcovia  Reynoldsa  súčasne zaznamenali  i v spôsobe  prerodu hlavnej postavy   zo  zvláštneho a  emočne  hluchého  tvora,  ktorý je nie ďaleko  od   úplného  sebca  –  i keď  sebastredného  a dokonale znalého krajčírskeho remesla a  takzvanej  Haute couture  – čo sú zákazky  označujúce oblečenie šité na mieru.  Ako Woodcoock  veľmi správne  tuší,  že  značne   vykoľají  zo  stereotypu  a jeho partnerka  bude  energická, trpezlivá a vôľou  obdarená  neobyčajná žena.  Takáto  ho  stretne a  potom aj  snáď  navždy  zmení.    

Woodcock  je na 99 %  odtrhnutým mužom  z reality všedného dňa. O všetko praktické sa stará jeho sestra Cyril  (Lesley Manville).  Avšak jedného dňa predsa  v  reštaurácii stretáva svoju novú inšpiráciu – hanblivú čašníčku Almu (Vicky Krieps).  Táto  starým mládencom  očarovaná  deva sa ho snaží premeniť   a  pozná jediné:  hlboký rozvíjajúci sa cit  a obojstranne  opätovanú lásku. Reynolds  sa  do  Almy  v rámci svojich  životných daností  a  citov  snaží  zamilovať, čo pre neho  antiempatika  bude možno životná výzva  ako  najväčší problém.

Film  P. T.  Andersona   má  svoj  autorský  rytmus  a  pôsobivý  vývin  hlavnej i vedľajších  postáv,  ktorý  organicky  korešponduje   s  dobre  stvárneným vizuálnom snímky.

Pridanou hodnotou  drámy  je  presná a  štýlová  naratívna  charakteristika,  i  prekvapujúco zaujímavé a autenticky  pôsobiace   režijné  vedenie  trojice ústredných postáv  Almy,  Woodcocka a  jeho sestry Cyril.

Snímku  Niť prízrakov (2017)   odporúčame  nielen  fun klubu režiséra a scenáristu  Paul Thomas Andersona, avšak taktiež  univerzálnemu publiku  ako výnimočne  zaujímavý autorský životopisný film  pre milovníkov sveta módy.

Hodnotenie – .Slovak Film –  G. GROBER:  80 %    FESTIVALY: Nominácia na  6  Oscarov.  26  hlavných cien & 77 nominácií na kredity   Poznámky: Selektovaná filmografia  Paul Thomas Andersona: (1)  hippie noir  Skrytá vada (2014),  životopis zakladateľa scientologickej cirkvi  Majster (2007), Magnólia (1999)

Review content: The character of Reynolds Woodcock is written as an interesting archetype of an emotionally inexperienced man who, although he has deliberately feared marriage and relationships for life, and therefore love can save, upset, and even destroy him – but only really one thing. In the title role, Daniel Day-Lewis also shows a huge acting talent, which is characterized by his authentic acting.

London in the fifties of the last century. On the one hand, the script describes in an ironic character the personal habits and pedantry of a real fashion icon, which is a conceptual brand in the category of dresses for cream, but Reynolds also recorded the way the main character was reborn from a strange and emotionally deaf creature not far from complete. sebca – albeit a self-centered and perfectly knowledgeable tailoring craft and so-called Haute couture – which are orders denoting tailor-made clothing. As Woodcoock, he rightly suspects that they will derail considerably from the stereotype and that his partner will be an energetic, patient and will-be extraordinary woman. Such will meet him and then perhaps change him forever.

Woodcock is a 99% detached man from everyday reality. Everything practical is taken care of by his sister Cyril (Lesley Manville). However, one day he meets his new inspiration in the restaurant – the shy waitress Alma (Vicky Krieps). This vice-enchanted old bachelor tries to transform him and knows only one thing: a deep developing feeling and love reciprocated on both sides. Reynolds tries to fall in love with Alma, within the framework of his life’s giving and emotions, what may be his lifelong challenge as an anti-empathetic.

P. T. Anderson’s film has its own authorial rhythm and impressive development of the main and supporting characters, which organically corresponds to the well-rendered visual of the film.

The added value of the drama is the precise and stylish narrative characteristics, as well as the surprisingly interesting and authentic acting direction of the trio of central characters Alma, Woodcock and his sister Cyril.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: video games | Thanks to Wachdienst, Trucks and SUV