Filmová recenzia:“KLAUNI“, 2013, 120´

Print Friendly

(…)    Distribučný názov:  Klauni
Clownwise

Žánrové určenie: komediálna dráma

Krajina pôvodu: koprodukcia Česko – Fínsko -Luxembursko – Slovenská

Rok vzniku: 2013, 120 min
Filmová réžia:  Tauš    Viktor

Návrat komika, návrat nádeje (Klauni, 2013)

Script dizajn:   Petr Jarchovský
Hudba: Petr Ostrouchov
Účinkujú: Oldřich Kaiser, Jiří Lábus, Eva Jeníčková, Zuzana Kronerová, Taťjana Medvecká, Juraj Nvota a ďalší

SYNOPSIS Clown creative trio of Busters. An opportunity to assert professional communication, other than one’s own helplessness, and by paralyzing normalization. Today, however, you used to be an unrivaled comic, and the gag trio can’t get the word out. The hero Oskar returns as an emigrant from abroad, and with that is his great plan to complete his career as a clown in the Czech Republic. The necessary confrontation, as well as the real hope of overcoming the probable collapse. The last joint program. Will anyone in the audience laugh at their performance? Do they have anything else to say?

Klauni (2013) - video | Online videa, 3gp videa, freevideo , youtube videa,  celebrity, seriály, videoklipy

SYNOPSIS   Klaunovsky kreatívne trio Busters. Príležitosť ako sa presadiť profesijná komunikácia, inak než vlastnou nemohúcnosťou, a paralyzovaním na normalizácii. Dnes si však kedysi bezkonkurenčné komické, a gagové trio nevie prísť na slovo. Hrdina Oskar sa vracia ako emigrant  z cudziny, a s tým je tu i jeho skvelý plán ako zavŕšiť v Čechách svoju kariéru šaša. Nevyhnutná konfrontácia, ako i reálna nádej prekonania pravdepodobného kolapsu. Posledný spoločný program. Zasmeje sa niekto z publika na ich vystúpení?  Majú ešte čo povedať?

Námet a scenár na tento koprodukčný projekt je ako z „čítanky pre rozvoj nerovnoprávnosti.“ Navyše záruka atraktívnej zábavy v podobe prisľúbených klaunských predstavení. Výborný výber skúsených hercov, skvelé herecké výkony, a akcie v ktorých neprehrávajú.

Snáď aj excelentná výtvarná stránka a dostatočný rozpočet vzniknutý kumuláciou koprodukčných zdrojov.  Takmer ideálne portfólio, dobrý základ pre divácke čísla. I režisér nie je nováčik, ale renomovaný harcovník. Nevedne kde všade by sa mohla vlúdiť chybička krásy …  Avšak len pár poznámok na okraj.  Okrem stráviteľnej a dokonca atraktívnej „vonkajšej šablóny“. Scenáru Petra Jarchovského chýba azda akási „reálna komunikačná chémia,“čoho príčinou je voľba troch prestarnutých individualít žijúcich v rôznych prostrediach, a s odstupom  logicky takmer nemožné ľudské komunikovanie.  Životom  unavení protagonisti majú už málo čo spoločné, i keď ich navonok spája remeslo, spoločná múza, a diagnostikovaná rakovina jedného z trojice. Napriek starým zlatým „úspešným a záslužným časom“, v dobe pred rokom 1989.

Divák však len ťažko zistí o čo jednotlivým postavám ide, i keď filmový dej plynie, a scenár postupne vonkajškovo popisuje ich zlyhania a konflikty. Vníma azda isté šablóny, v „rámci ktorých nikto nie je svätý, a všetci majú isté maslo na hlave.“ Isté rozpory vo vzťahu k druhým, i  k voči sebe samým …

Ale charaktery, i keď sú nadmieru zaujímavé, akosi nevťahujú diváka do deja.  Zaručene chýbajú potrebné prvky, ktoré by oslovili mladšiu, alebo ženskú generáciu: najsilnejšia je exhibičná klauniáda, a pantomimické majstrovstvo najmä troch herecky silných „ústredných osobností“.

Škoda že príbeh tohto filmu zrejme ostáva skôr „otázkou, rébusom, labyrintom“, ako komunikáciou jasných a zrozumiteľných emócií, zoradených do pútavého rozprávania s autentickou dynamikou. I napriek medzinárodnému dizajnu, bude tu mať zrejme obvyklý problém domáceho filmového prostredia, s vkusom komunít, i publika.

Z toho dôvodu film Klauni možno odporučiť najmä špecifickému artovému divákovi. Napriek  hlbšie orientovaným fanúšikom českého filmu. V protirečení  všetkým úprimne mieneným výhradám týkajúcich sa logiky dejového vývinu, a potenciálu diváckych emócií, jedná sa v princípe o remeselne a režisérskou intenciou „zručne stvárnené kino“, ktoré oslovuje predovšetkým  výtvarnom. Napokon tiež dynamikou dobrého herectva, majstrovským klaunovstvom.

       

 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: video games | Thanks to Wachdienst, Trucks and SUV