FILMOVÁ RECENZIA: D. ONDŘÍČEK: V TIENI/Ve stínu, ČR, 2012, 106´

Print Friendly

—   SK TITUL   V tieni
CZ TITUL   Ve stínu

ŽÁNER  Krimi / Dráma / Triler

KOPRODUKCIA  Česko / Slovensko / Poľsko, 2012, 106´
Réžia: David Ondříček
Hudba: Jan P. Muchow, Michal Novinski
Hrajú: Ivan Trojan, Sebastian Koch, Soňa Norisová, Jiří Štěpnička, Marek Taclík, Norbert Lichý, Martin Myšička, Miroslav Krobot, Tomáš Bambušek, Filip Antonio, David Švehlík, Ondřej Malý, Miroslav Bambušek, Jaroslava Adamová, Hynek Čermák

Recenze na film: Ve stínu – tohle jsme potřebovali vidět | Recenze | Film |  Kultura | Zpravodajství

SYNOPSIS A thrilling criminal story takes place in the former Czechoslovakia in the 1950s, which in turn affects the personal destinies of actors and their loved ones. Captain Hakl (Ivan Trojan) investigates the theft in a jewelry store. However, due to the behind-the-scenes intrigues of the secret police, the common burglar is becoming a political cause. Major Zenke (Sebastian Koch), a police specialist from the GDR, takes over Hakl’s investigation from the State Security Order, under whose leadership the investigation is moving in a different direction than the instinct of an experienced criminalist tells Hakl. He continues to investigate on his own. Can a single just stand up to a well-connected network of communist police? The opponent is strong, and Hakl soon becomes convinced that no one and nothing can be trusted. Everyone has their shadow of the past, their weak spot, which can make victims guilty and heroes guilty. (official text of the distributor) A Czech film by director David Ondříček In the Shadow could fight for the prestigious Oscar. He was sent to the nominations in the category of the best foreign language film by the Czech Film and Television Academy (CFTA). He informed its director (this year the members of the CFTA selected the Czech candidate among 48 films and did not have an easy task. David Ondříček). The latter addressed the academy the most. The film with the largest budget won ○ According to a statement from the CFTA, Ondříček was informed about the nomination during a train journey to Bratislava for the Slovak premiere of his film. „We are sincerely happy to be nominated for a potential Oscar nominee and will do our utmost to get into the narrower nominations. I also honestly see this as a pleasant surprise, as the film was all too often presented as a favorite in the campaign. I was afraid that Fortunately, the Czech Academy has supported us. We are extremely happy that we succeeded, „commented Ondříček on the good news.

Na film Ve stínu se dobře dívá, ale příběh je na vodě | Kultura | Lidovky.cz

SYNOPSIS  V bývalém Československu 50. let se odehrává napínavý kriminální příběh, který ve svém důsledku zasáhne do osobních osudů aktérů i jejich blízkých. Kapitán Hakl (Ivan Trojan) vyšetřuje krádež v klenotnictví. Z běžné vloupačky se ale vlivem zákulisních intrik tajné policie začíná stávat politická kauza. Z nařízení Státní bezpečnosti přebírá Haklovo vyšetřování major Zenke (Sebastian Koch), policejní specialista z NDR, pod jehož vedením se vyšetřování ubírá jiným směrem, než Haklovi napovídá instinkt zkušeného kriminalisty. Na vlastní pěst pokračuje ve vyšetřování. Může jediný spravedlivý obstát v boji s dobře propojenou sítí komunistické policie? Protivník je silný a Hakl se brzy přesvědčuje, že věřit nelze nikomu a ničemu. Každý má svůj stín minulosti, své slabé místo, které dokáže z obětí udělat viníky a z viníků hrdiny. (oficiální text distributora) Český snímek režiséra Davida Ondříčka Ve stínu by mohl bojovat o prestižního Oscara. Do nominací v kategorii nejlepší cizojazyčný film ho vyslala Česká filmová a televizní akademie (ČFTA). Informoval o tom její ředitele (letos členové ČFTA vybírali českého kandidáta mezi 48 snímky a neměli lehký úkol. Mezi adepty se sešlo několik silných titulů – Čtyři slunce Bohdana Slámy, Dům Zuzany Liové, Poupata Zdeňka Jiráského, Rodina je základ státu Roberta Sedláčka a Ve stínu Davida Ondříčka). Poslední jmenovaný akademii nejvíce oslovil. Zvítězil snímek s největším rozpočtem ○  Ondříček byl podle sdělení ČFTA o nominaci informován při cestě vlakem do Bratislavy na slovenskou premiéru svého snímku. „Z nominace pro možného kandidáta na Oscary máme upřímnou radost a uděláme maximum pro to, abychom se do užších nominací dostali. Upřímně to vnímám i jako příjemné překvapení, neboť byl snímek v rámci kampaně až příliš často prezentován coby favorit. Bál jsem se, že nám to nakonec ublíží. Česká akademie nás naštěstí podržela. Jsme nesmírně šťastní, že se nám to povedlo,“ komentoval dobrou zprávu Ondříček.

REVIEW

Nový Ondříčkov film je žánrovým českým trilerom s témou protižidovského spiknutia v komunistickej ČSSR v  roku 1953. Dejové ostrie je zacielené na vyhrotený konflikt čistého a zásadového kapitána kriminálky s „krakaticou“ StB. Antagonistickí hrdinovia  sa naučia spolupracovať; herci Sebastian Koch i Ivan Trojan majú kvalitné dialógy a držia napätie  ohľadne monstrprocesu so židovskou obcou.  Ústredná postava  kapitána Hakla je napísaná anjelsky čisto a zásadovo, avšak namiesto skutočného konfliktu vidíme na mnohých miestach v príbehu najme predvítateľné šachy.

Napríklad hrdinom nie je pátravý detektív vykorenený kvôli svojmu svojrázu z normálneho úspešného života, ani inak závadný či pochybný chrakter – skúmajúci obdobné úchylky z opačného protipólu množiny galérky. Scenáristi sa naopak „odvážili“ načrtnúť typológiu charakterovo charizmatickú a Trojan má sympatické detektívne rysy s až neuveriteľne kladnými povhovými črtami: je manželsky verný, pracovitý, morálny a zo všetkých síl oddaný človek. Navyše napriek svojim zásadám a „metafore o krakatici“,  ktorou odovzdáva posolstvo ďalším generáciam jednoznačne definuje aj svojho nepriateľa. Nepriatieľ nie je nereálny, a preto jeho osud nemusí dopadnúť podľa predstáv, napriek tomu, že jeho nemecký kolega skoro dopadne rovnako povážlivo ako on.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: video games | Thanks to Wachdienst, Trucks and SUV