ČT : „vizionárskeho“ Feniča „odstavilo“ ohováranie – Petr Dvořák je riaditeľom ČT – TURBULENTNÁ VOĽBA

Print Friendly

Server LN 22.8.2011 17.00

Prezentačný obrázok: M.Uhde

(FOTO 1 – zobrazujúce zo zdravotných dôvodov odstupujúceho J. Janečka,

FOTO 2 – Graf sledovanosti ČT,

 

 

 

 

 

 

FOTO 3: kandidát Fero Fenič)

J. Janeček zo zdravotných dôvodov odstúpil. Napriek častej kritike na spôsob vedenia ČT sa bývalý generálny riaditeľ podpísal na skoncovaní s vnútropodnikovou krízou i pod rozvoj a stabilitu ČT. Vo verejnoprávnom prostredí sa vybudovali ČT 4 a ČT 24, naštartovala sa digitalizácia. Započalo sa so stratégiou dôrazu na nové médiá. Inovačným je aj „trend kopírovania muli-kanálového programovania vysielaného mediálneho obsahu“ (vzor BBC).

Zelenú dostal Václav Moravec – 5 ocenení TýTý. Stav ČT čiastočne kritizuje  čerstvo zvolený predseda Rady ČT Milan Uhde. Hlavnú zásluhu janečkovej éry vidí v držaní „mediálnej ekonomiky“ v čiernych číslách. V kvalitatívnej stránke vidí veľa nedostatkov a problémov. Tiež je nutné byť kritický a naštartovať skutočné zmeny“.

28.8. – LN:  Fridrich z ČT kriticky o ČT

Aj podľa manažérskeho experta Fridricha vysielanie stráca diváka: „ČT je programovo vyprahnutejšia než pred janečkovskou érou. Je to  tým, že sa nepodarilo naštartovať komplexnú reštrukturalizáciu“.

Podľa Fridricha by ČT prospelo oprostenie sa od obchodnej logiky. Úlohou je služba, a nie obchod – či provokatívna falošná reklama (teleschoping, sponzoring). Je čas presného zadefinovania verejnej služby a to chce silnú autoritu. Manažment, ktorý by rozbil súčasnú „fragmentovanosť záujmov a lobby“ – bez interesu o širší pohľad.

M. Uhde zvolený predsedom Rady ČT

Novým predsedom Rady ČT je Milan Uhde. Pri hlasovaní (v ktorom nemal protikandidáta) získal 12 z 15 hlasov. Podľa mnohých analytikov znamená ideálnu voľbu spomedzi dostupných kandidátov. Milan Uhde napísal ako autor asi 50 hier a iných dramatických tvarov (napr. film Balada pre banditu).

Milan Udhe je kritický voči súčasnému manažmentu ČT. Napríklad  18.8.2011 sa po nečakane zrušenej TK na poslednú chvíľu nechal počuť – ako uvádza server LN: „…že podobné javy (bez vedomia manažmentu ČT) sú príznakom hrubších komunikačných porúch vnútorného prostredia ČT, ktoré poškodzujú jej autoritu“. Škody vzniknuté kvôli (ne)profesionalite pripravených „marketingových prezentácii“ a nutnosti nahradiť nevyužité cateringové služby externou firmou boli dokonca zosobnené  priamemu vinníkovi.

Aktualizácia 22.8.2011

Rada ČT zverejnila zoznam kandidátov na post riaditeľa Českej televízie. Z materiálov vyplýva, že v minulom roku mala verejnoprávna ČT, ktorá je zo zákona financovaná nie z vládnych, ale z koncesionárskych poplatkov rozpočtové výdaje vo výške 7,0 mld. českých korún (z toho 6 mld. z koncesionárskych poplatkov). Inštitúcia ČT vyžaduje „zodpovedný manažment“ a súčasne naplnenie  „artovými prvkami verejnoprávnosti“. Ide nie len o „konzumný kreacionizmus pod zámienkou konkurencieschopnosti“  i čerstvé impulzy – „príspevok nových českých talentov“.

Aktualizácia 21.9. 2011 –  história voľby  riaditeľa ČT

Do konkurzu bolo prihlásených 36 mien (kvôli formálnym nedostatkom boli štyria z prihlásených kandidátov vyradení). Napríklad Petr Dvořák, Roman Bradáč (šéf spravodajstva), dokumentarista Fero Fenič, Hynek Chudárek z  TV Óčko, či redaktor Milan Šíma – alebo riaditeľ Primy Jan Svoboda, či Alena Mullerová.

Petr Dvořák bol najsilnejším kandidátom z vonkajšieho prostredia. Dobré vzdelanie. Vysoká inteligencia a je finančne zaistený. V osobnom kontakte sympatizant s  nepodlízavou otvoreneosťou. Vystupuje ako človek vie, čo je  dobré meno. Dvořákov tím je potenciálne najsilnejší.  Ako bývalý šéf TV Nova a vraj aj „manažér svetovej úrovne“ – uviedli niektoré české médiá. Navyše uvažuje o zriadení ČT 3 ako nízko-rozpočtového „kanála pre deti“, ktorý by čerpal TV programy pre deti predovšetkým z bohatého archívu ČT. Výhodou P. Dvořáka je, že v manažmente  má najväčšie manažérske skúsenosti i súčasne najsilnejšiu podporu  lobby. Filmárske prostredie bytostne naviazané na mediálnu spoluprácu má však s jeho menom spojené skôr obavy a strach.

Donedávna prekvapiť český Slovák Fero Fenič, za ktorým vraj je artový mediálny manažment, i významná časť filmovej lobby. Ferovi Feničovi však bola vytýkaná  „slabšia manažérsky zrelosť“ (ako uvádza všeobecne server LN). Ako organizátor inštitucionálneho života českej filmovej komunity má najväčšie skúsenosti s vetejnoprávnou produkciou a distribúciou Fero Fenič; dokumentarista a režisér hraných filmov prostredníctvom spoločnosti Febio a organizátor  českej a slovenskej  dokumentaristiky ako jej „iniciátor a mediálny sprostredkovateľ“ (producentská dramaturgia pre ČT); zakladateľ prehliadok artovej filmovej a produkcie – Febiofest. On sám rešpektuje iba osobnosti jeho naturelu – ktoré obdivuje a rešpektuje.

Aktualizácia 12.9. 2011

„Pred týždňom Rada ČT zverejnila „zúžený výber kandidátov“ na P. Dvořáka, R. Bradáča a H. Chudárka, J. Svobodu a R. Šimeka. Vypadli F. Fenič, M. Klíma i A. Mullerová – čo sú kandidáti s rozmerom reprezentujúcim „manažment kultúrnosti a verejnoprávnosti“. Proti verdiktu rady sa ostro ohradili v otvorenom dopise profesijné organizácie ARAS a FITES. Obe obvinili  členov Rady ČT z ne kompetentnosti.

Pomery v Českej televízii sú dlhodobo tŕňom v oku českej filmárskej obce. Ide napríklad o problém reštrukturalizácie, ktorý nezaručuje dobrý výber námetov. Alebo práve kvôli mediálnej kritike zrušené tendre na výber TV poplatkov. Oponenti tvrdia, že: „voľba Rady ČT na riaditeľa ČT neuprednostňuje profesionála„. Artovo zamýšľajúca  odbornú verejnosť to udivuje, pretože tento fakt môže znamenať aj systémový príklon k „spoločnosti ovládanej komerčnými médiami“. Experti sa zhodnú, že súčasná situácia v ČT požaduje  nový systémový pohľad, poriadok (elimináciu tlakov a „zodpovednejšie načúvanie“. Teda tu ide o 3 veci. Zámery „skutočných záujmov“ (1), – hra na aktívne prisluhovanie (2), i razantné reformy (3) – ako uvádza Fridrich“.

LN 14. 9 2011

Lidové noviny zverejňujú fakt, že premiér Petr Nečas sa 8 dní pred voľbou osobne stretol s tromi kandidátmi na post generálneho riaditeľa ČT – s P. Dvořákom (výkonný riaditeľ Novy, „nie vizionár ako Železný a Sarbu“, s R. Bradáčom a a H. Chudárkom (vysielal prevzaté klipy vo vlastnej TV a nestretol sa s vlastnou tvorbou a ľuďmi, ktorí ju realizujú).

Na jednej strane si premiér podľa mediálnej reakcie zisťoval niektoré detaily projektov a predstavy o budúcnosti ČT jednotlivých kandidátov.Podľa mediálnych expertov M. Šmída a T. Trampotu je však zverejnenie a následná diskusia o týchto faktoch nešťastná. Dáva podnet k úvahám o nestrannosti procesu i systému voľby, a môže budiť rôzne „podozrenia o prepojení“. Podľa reakcie M. Uhdeho a niektorých ďalších členov Rady ČT na predmet sporu – nikto neurobil žiadnu chybu a M. Uhde dokonca uviedol, že: „P. Dvořák týmto nezískal žiadne body“.

Podpredsedníčka Rady ČT Dana Eklová mystifikovala Radu ČT a šírila dezinformáciu v prípade kandidáta Fera Feniča. Podá pravdepodobne v utorok žalobu na Radu ČT; keď Eklová sama neodstúpi?

LN a MF Dnes – 16. a  17.9.2011

Fera Feniča Dana Eklová „znemožnila“ úvahami o tom, že si v ČT zarobil 150 miliónov CZK na predražených projektoch.

Dokumentarista tvrdí, že je to len suma za 1 100 programov v rokoch 1992-2004, ktoré vyrobil na objednávku ČT.

Fera Feniča sa zastal aj Adam Komers z nezávislých odborov ČT. F. Fenič tvrdí, že minimálne traja kandidáti majú neporovnateľne horšie projekty a oveľa menej praktických skúseností s autorským manažmentom ako on. Odbory Feniča vraj podporujú, ale nie sú ochotné kvôli nemu stávkovať.

Prioritou rady je hon na manažéra, ktorý udrží vyrovnaný rozpočet a nie zlepšenie programu. ČT má súčasne historicky najnižšiu sledovanosť v novodobej histórii – 15%. Dôvodom účasti F. Feniča na voľbe bol čistý altruizmus.

Viac informácii a celostránkový rozhovor s neúspešným kandidátom na post GR ČT Ferom Feničom na strane A11 / sobotný rozhovor J. Kubíka – MF Dnes, 17. 9. 2011. F. Fenič podľa jeho vlastných slov je solitér – netúži po vplyve – ani po spoločenskej prestíži. vie ako a čo má televízia natáčať. Je zabezpečený a nezávislý človek. Drží sa ďalej od politiky.Na rozdiel od iných kandidátov sa presadzuje nie svojimi kontaktmi (lobingom a tlakmi záujmových skupín – peniaze zo zakázok.)“ O to, ako veľmi ide o „obsah médií“ a „profesionálnosť“ rozhodne možno aj „miera solidarity s filmárskou obcou“, alebo diskurz širokej kultúrnej obce k tejto tému.

Uspějí koprodukční filmy ČT v nominacích na Českého lva 2011?  (prevzaná PR správa)

Dvojka České televize v sobotu 4. 2. od 20:00 zprostředkuje přímým přenosem nominační večer na ceny Český lev 2011. Česká televize se za loňský rok podílela na 25 filmech, což byl nejvyšší počet koprodukčních distribučních titulů od roku 1992. Česká televize coby největší koproducent českých filmů očekává vyhlášení nominací na výroční filmové ceny Český lev 2011. Vysoké šance na nominování mají snímky, jež ČT koprodukovala. Uvidíme v sobotu 4. února 2012 od 20:00 hodin, kdy ČT2 odvysílá živě nominační večer. Moderovat jej budou Ester Kočičková a Jakub Žáček.
Česká televize se za devatenáct let své existence stala trvalým partnerem české filmové tvorby. Od roku 1992 se podílela na vzniku více než 235 snímků. V loňském roce spolupracovala dokonce na 25 filmech, což byl nejvyšší počet koprodukčních distribučních titulů od roku 1992. Kvalitu těchto filmů mimo jiné potvrdily i nominace Cen české filmové kritiky, kde nejvíce nominací – osm – získaly koprodukční snímky Rodina je základ státu režiséra Roberta Sedláčka a Poupata debutujícího Zdeňka Jiráského. Pět nominací dostala další filmová koprodukce ČT Alois Nebel režiséra Tomáše Luňáka (čeští filmoví akademici tento film nominovali do soutěžního klání o amerického Oscara). Dvě nominace na Ceny českých filmových kritiků má drama Dům.
Z loňských úspěšných filmů připomeňme i mezinárodně oceňovaný snímek režiséra Mateje Mináče Nickyho rodina. Snímek vznikl ve spolupráci se slovenskou produkční firmou Trigon s.r.o. a režisér se v něm vrátil k historii záchrany šesti set českých židovských dětí Sirem Nicolasem Wintonem. Film byl slovenskými akademiky nominován do prestižní filmové soutěže Oscar. V únoru se vydal do kin animovaný snímek Fimfárum do třetice všeho dobrého. Česká televize na tomto prvním českém 3D animovaném filmu spolupracovala se společností MAUR film. Závěrečná část fimfárovské loutkové trilogie opět vznikla na základě zvukové nahrávky Werichova vyprávění. Fimfárum v únoru 2012 vstupuje do francouzské filmové distribuce.
Velkou pozornost vzbuzují i koprodukční dokumenty ČT. Z loňských jmenujme dokumentární film Vše pro dobro světa a Nošovic. Časosběrný dokument (2007–2009) o změnách v obci Nošovice, u níž vyrostla obrovská továrna na výrobu automobilů Hyunday, natočil Vít Klusák. Česká televize na dokumentu spolupracovala se společností Hypermarket s. r. o.
V dalším dokumentu Po dlouhé noci den věnoval režisér Tomáš Kudrna pozornost trojici nuceně nasazených v Německu, jichž bylo během války v Německu téměř 13 milionů. Na dokumentu spolupracovala Česká televize se společností Negativ.
Málokterý koprodukční film na sebe už během příprav poutal tolik pozornosti jako snímek Odcházení. Filmovou podobu divadelní hry podle vlastního scénáře režíroval osobně Václav Havel. Premiéra koprodukčního filmu ČT a Buc-filmu byla 24. března 2011. Film patřil k nejcitovanějším dílům Václava Havla při loučení s tímto politikem po jeho úmrtí. Vystoupení Václava Havla v tomto filmu obletělo celý svět.
Další koprodukční film Lidice, který ČT připravila ve spolupráci se společností Bioscop, půl roku vedl žebříčky návštěvnosti. Režisér Petr Nikolaev při natáčení Lidic vycházel ze scénáře Zdeňka Mahlera a do hlavních rolí obsadil K. Rodena, Z. Fialovou, Z. Bydžovskou, R. Luknára, J. Budaře aj. Do konce roku 2011 film vidělo rekordních 490 500 diváků.
Poslední loňskou dokumentární koprodukcí byl snímek Trafačka – chrám svobody. Do kin vstoupil dokument Saši Dlouhého a Romana Vávry 11. listopadu 2011. Film o vzniku a postupném zániku alternativního kulturního centra sdružujícího umělce jako Point, Nepraš, Cimala nebo Roman Týc byl realizován společností freeSaM v koprodukci s Českou televizí.
Po první hrané premiéře 2012 – snímku Milana Cieslara Láska je láska (premiéra 19. 1. 2012) vstoupil v lednu do kin i celovečerní dokument Heleny Třeštíkové Soukromý vesmír zachycující klíčové okamžiky jednoho manželského páru a posléze jejich rodiny po dobu 37 let.
V těchto dnech se dokončuje další koprodukce – snímek Sedm dní, líčící dramatický osud smíšeného manželství na pozadí největšího etnického konfliktu dvacátého století na severu našeho severního pohraničí. Snímek Sedm dní (původní pracovní název Sudetenland) natáčí režisér Jiří Chlumský podle scénáře Josefa Urbana s O. Vetchým, M. Hádkem, E. Kerekešovou, J. Schmitzrem, A. Šiškovou aj. Snímek vzniká v koprodukci České televize s DP filmem.
V únoru 2012 vstoupí do kin filmový debut Petra Oukropce Modrý tygr, který ČT připravila se společností Negativ. Modrý tygr je film pro děti a vypráví o tajuplné zahradě uvnitř města, která má být zrušena kvůli plánované výstavbě zábavního centra. Distribuční premiéra je 23. února 2012.
Příběh rodiny z menšího českého města a jejich přátel, kteří se smiřují s realitou nesplněných snů a zároveň ještě mají touhu proměnit svůj život k lepšímu, zachycuje další film renomovaného režiséra Bohdana Slámy Čtyři slunce, který má distribuční premiéru 7. března 2012.
Z dalších připravovaných filmových koprodukcí letošního prvního pololetí ještě zmiňme úsměvný rodinný film Tady hlídám já (režie Juraj Šajmovič), film Jiřího Stracha s Jiřinou Bohdalovou a Radoslavem Brzobohatým Vrásky z lásky a animovanou pohádku Jana Tománka Kozí příběh se sýrem. Z připravovaných dokumentů se ČT podílí také na snímku Olgy Sommerové Věra Čáslavská – Vzlety a pády, který bude mít premiéru na přelomu dubna a května u příležitosti životního jubilea této slavné gymnastky.(Michaela Fričová, tisková mluvčí ČT).

strong

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: video games | Thanks to Wachdienst, Trucks and SUV