Cesty ke scenáři III

Print Friendly

PRAHA P. Jech a D. Ross sú autormi užitočnej publikácie Cesty ke scenáři IIIa – Mentorování cesta rozvoje tvůrčího talentu, ktoré vydala FAMU Praha v roku 2010. Dekan Famu v publikácii približuje problémy kreativity a rozoberá vzťah medzi autorom a mentorom v developmente projektu. Publikáciu možno ešte obdržať na rovnakej adrese.

 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: video games | Thanks to Wachdienst, Trucks and SUV