Archive for 26 júla, 2011

Cesty ke scenáři III

PRAHA P. Jech a D. Ross sú autormi užitočnej publikácie Cesty ke scenáři IIIa – Mentorování – cesta rozvoje tvůrčího talentu, ktoré vydala FAMU Praha v roku 2010. Dekan Famu v publikácii približuje problémy kreativity a rozoberá vzťah medzi autorom a mentorom v developmente projektu. Publikáciu možno ešte obdržať na rovnakej adrese.  

Powered by WordPress | Designed by: video games | Thanks to Wachdienst, Trucks and SUV