ČESKOSLOVENSKÝ FILM o svete filmového developementu, filmárskej výroby, filmového marketingu a filmových recenzií.

Print Friendly

◙ Medená 16, 811 02 Bratislava   ◙  Zameranie periodika:  film,  kultúra, spoločnosť, médiá, verejnoprávne princípy, masmediálna etika. V súčasnosti je zaznamenaných viac než  300 príspevkov.  Doménou  záujmu redakcie sú filmové analýzy a recenzie diel vstupujúcich do distribúcie v kinách a divadlách, prostredie  vernisáží, panelových diskusií a prezentácie na vedeckých konferenciách.

Powered by WordPress | Designed by: video games | Thanks to Wachdienst, Trucks and SUV