Filmová recenzia: T. Vinterberg: Chľast, Druk/Another Round, 2020, 117´

Print Friendly

[recenzia: G. Gröber] Original Title: Druk / Another Round Genre: drama Country: Denmark, 2020, 117´ Director: Thomas Vinterberg Screenplay: Thomas Vinterberg, Tobias Lindholm Cinematography: Sturla Brandth Grøvlen Starring: Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang, Lars Ranthe, Maria Bonnevie, Helene Reingaard Neumann, Susse Wold, (more) Production: Sisse Graum Jørgensen, Kasper Dissing Editor: Anne Østerud, Janus Billeskov Jansen Sound: Jan Schermer, Hans Møller Set design: Sabine Hviid Costumes: Ellen Lens, Manon Rasmussen

SYNOPSIS An interesting topic about alcoholism in alcoholics and directly in the secondary school teaching environment. It is believed that everyone should be born with a certain amount of alcohol in their blood. This small intoxication opens our minds to the knowledge of the world around us, alleviates problems and increases our creativity. Pateoria influences Martin (Mads Mikkelsen) and his three friends, tired high school teachers, and embarks on an experiment in which they maintain their blood alcohol levels throughout the day. If Churchill managed to win World War II with a good dose of alcohol, who knows what will cause a few drops for them and their students? The initial results are encouraging and „this little project“ will become a real „academic research“. The satirical edge of the comedy with psychological accents gradually reveals that each action has a reaction and the last one laughs best, or he is no longer laughing at all. Let’s expect relaxation and an acting art concert rather than a real psychological drama.

Synopsis

Zaujímavá téma o alkoholizme, alkoholikoch, a to priamo v učiteľskom prostredí strednej školy. Údajne existujú odborné názory, že by sa každý človek mal narodiť s určitou dávkou alkoholu v krvi. Táto malá intoxikácie totiž otvára našu myseľ k poznaniu sveta okolo nás, zmierňuje problémy a zvyšuje našu kreativitu. Táto „pateória“ ovplyvňuje Martina (Mads Mikkelsen) a jeho troch priateľov, unavených stredoškolských učiteľov, ktorí sa púšťajú do experimentu, pri ktorom si po celý deň udržujú niekoľkopromilovú hladinu alkoholu v krvi.

Recenzia

Veď keď Churchill dokázal vyhrať druhú svetovú vojnu s nutnou dávkou alkoholu, kto vie, čo spôsobí pár kvapiek im a nezbedným a silne emancipovaným študentom? Prvotné výsledky sú povzbudivé a „tento malý projekt“ sa stane skutočným „akademickým výskumom“ na pôde strednej školy.

Satirické ostrie severskej komédie s psychologickými akcentmi postupne odhaľuje, že každá akcia má reakciu a posledný sa smeje najlepšie, alebo mu už vôbec nie je do smiechu. Očakávajme skoro relax a herecký artový koncert, než skutočnú psychologickú drámu.

Another Round': the power, and pain, of positive drinking - The Boston Globe

Thomasovi Vinterbergovi na scenáristickej i režijnej autorskej stoličke sa darí reflektovať mnohé vcelku absurdné situácie, z ktorých vychádzajú súvislosti s pitím alkoholu, čo je nielen problém severského a civilizovaného sveta. Navyše je to najmä mužský, učiteľský a traumatický syndrómový problém, kríza stredného veku, a kríza učiteľského povolania a autority.

Commentary | Why I love the ending of Thomas Vinterberg's 'Another Round' |  ksdk.com

Ženy často s dešpektom myslia, že muži sú zakuklení a infantilní, a že chlapi sú deti a nedospelálci. Opak býva paradoxne realitou: tenzia, depky, neistoty, a tápanie vo výkyvoch mysle.

Autori realisticky nerozoberajú nebezpečenstvo sklonov a závislostí, ale výtvarne, autorským rukopisom je tu výpoveď povýšená, ako reflexia ľudskej vyprázdnenejší, zo značne problémového globálneho sveta … na komunikačne veľmi oslovujúci filmársky obsah, s úctou k herectvu, a najmä k inovatívne poňatému geniálnemu a svetovému formátu – Mads Mikkelsenovi, ktorý tu tróni v parte „prvých huslí“ s famóznym hereckým orchestrálnym finále nakoniec, čo len ešte výraznejšie potvrdí všetko tu predtým zmienené.

Bez poučovania, bez programu prevencie, avšak ani nie reklama na národný šport. Film bol nominovaný na Oscara v selekcii neanglicky nahovoroených snímok a režisér Thomas Vinterberg na cenu za réžiu, a má už aj Césara a nomináciu britských akademikov na cenu BAFTA.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: video games | Thanks to Wachdienst, Trucks and SUV