Filmová recenzia: Rafiky (Priateľka), 2018, Keňa

Print Friendly

Titul: Rafiki
Žáner: Drama

Kenya / South Africa / France / Lebanon / Norway / Netherlands / Germany / USA, 2018, 82 min

Réžia/Director: Wanuri Kahiu
Screenplay: Wanuri Kahiu, Jenna Cato Bass
Starring: Samantha Mugatsia, Jimmy Gathu, Dennis Musyoka, Sheila Munyiva
Producers: Steven Markovitz
Editor: Isabelle Dedieu


„Good Kenyan girls become good Kenyan women.“ But Ken and Ziki long for something more. Their fathers are political rivals in the local elections, but the girls remain close friends who support each other to achieve their dreams in a conservative society. However, when love begins to flourish between them, everything becomes much more complicated. In their traditional society, such a relationship is unacceptable and is strictly prohibited by law. They will therefore have to choose between happiness and their own safety. The first Kenyan film to be selected for the main competition of the Cannes Film Festival is also a candidate for the Kenyan Oscar (Cinemax).

SYNOPSIS: Z dobrých kenských dievčat sa mohli stať dobré kenské ženy s deťmi a v domácnosti. Oni však určite chcú cestovať, študovať a robiť si po čom zatúžia.

Rafiki Movie - Home | Facebook

Brief Movie Review

Dve pubertálne dievčatá sa zamilujú do seba, pretože obe chcú niečo iné než šťastný ale fádny rodinný kenský život. Avšak taktiež ich otcovia sú zhodou okolností politickými rivalmi v miestnych voľbách. Napriek neprajným okolnostiam však dievčatá istý čas zostávajú blízkymi priateľkami, ktoré sa navzájom podporujú, aby dosiahli svojich snov v konzervatívnej spoločnosti.

Všetko sa postupne zauzľuje (slovné ataky i bitka kolektívu na spôsob varovného lynču obidvoch protagonistiek, starosti obidvoch rodín), pretože jednak v ich tradičnej spoločnosti je taký vzťah neprijateľný, pretože zákony ho prísne zakazujú, a ich rodičia nie sú slepí, naivní, ani stupídni.

V klasickej queer dráme, čo i prípad tohto rukopisu, ide o voľbu medzi osobným a intímnym šťastím a „having fun“ – či byť sami sebou a vlastnou bezpečnosťou v koncepte rodinnej a spoločenskej podpory. V Keni tematicky prelomový scenár načrtol dynamiku množstva zaujímavých vedľajších úloh.

Pre nás je všetko exotický kultúrny kolorit so spontánnosťou a ambíciami novej generácie s túžbou byť ambiciózne priebojnými hrdinkami bez kompromisov a v tom najväčšom riziku. Snímka je prvý kenským filmom, ktorý bol vybraný do hlavnej súťaže festivalu v Cannes, je tiež kandidátom na kenského Oscara.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: video games | Thanks to Wachdienst, Trucks and SUV