Filmová recenzia: Imagine, GB, 1972, Dir: J. Lennon (and) Yoko Ono, program ČT-art, Prod: YOKO FILMS

Print Friendly

[recenzia filmu: Gabriel Gröber] John Lennon and Yoko Ono in a 1972 music film, in which they gave viewers an insight into their privacy. Imagine, featuring mainly songs from Lennon’s solo album of the same name, is presented for the late 80th birthday of this singer and musician, a member of the legendary Beatles.

John Lennon a Yoko Ono v hudebním filmu z roku 1972, ve kterém nechali diváky nahlédnout i do svého soukromí. Snímek Imagine, v němž zazní především písně ze stejnojmenného Lennonova sólového alba, uviedla ČT ART k nedožitým osmdesátým narozeninám tohoto zpěváka a muzikanta, člena legendárních Beatles

John Lennon a Yoko Ono v hudobnom filme z roku 1972, v ktorom nechali divákov nahliadnuť do súkromia. Snímka Imagine, v ktorom zaznejú predovšetkým piesne z rovnomenného Lennonova sólového albumu, uviedla ČT Art k nedožitým osemdesiatym narodeninám Johna Lennona, člena legendárnych Beatles.

SYNOPSIS Pesničky Johna Lennona (a dve Yoko Ono) sú doplnené filmom zo života dvojice na Lennonovom panstve, v Londýne. Experimentálnosť je možno pochybná, až na pár uletených nápadov, ale kontext je vyladený do prekvapujúco zmysluplnej a skutočne experimentátorskej hudobnej dramaturgie. Pastva pre fanúšikov skupiny, pamätníkov a dobre naladených.

FILM REVIEW

Experimentálny režisérsky počin autorskej dvojice muzikantov samých o sebe, svojom svete, svojom vzťahu, svojej hudbe s svete z roku 1972, ktorý je nielen propagačným, ale i pamätným počinom. Tento dokument však prekoná sám seba, svojich tvorcov, a to možno o desiatky či stovky rokov.

Prostriedky tejto filmovej drámy sú skôr umením seba-autentičnosti v mene kreatívnej predstavivosti a neochvejnej lásky v partnerstve: pacifizmus, antimilitarizmus, rozšírená myseľ v náznakoch a obraznosti na mnohorakú štýlovosť, reportáže z manifestácie, jednoduché autogramiády, či zábery z hudobného štúdia, biliard, šachy, člnkovanie matresovský výstrih Yoko, masky a kostýmové pábenie dvojice, labute, biely dekor, Japonsko, sklenená guľa, ale i vcelku odvážna nahota pri kúpaní sa na štýl „neked“ vo vani, jablká, ruže, cigaretka, kožuchy, tráva, podpisy, stojace dvojičky v New Yorku, more, exhibícia na pláži a spomaľovačky s bozkávaním sa, a selekcia pár významných guest stars; ktorá srší takmer z každého záberu. Ale je pastvou aj pre dušu a nenudí, napriek „mono-téme“ a spomienkovému sentimentu, i častých ale variabilných opakovačkách.

Jednoduchý ale nie samozrejmý minimalizmus (ale výstižné ošatenie i vážne-stohá dikcia zamilovaného páru a „sentimentu naveky“ a charizma pohľadu dvojice). Ale nič z toho i tak nie je automatika. Veď koncept nie je trápny, ale zábavný, a veľakrát mimoriadne pútavý, i s odstupom času. Prirodzene toto nik mimo cieľovú skupinu filmu nepochopí, a s iritovaím sa všetkému obsahu vysmeje, čo je tiež v norme.

……………………

An experimental directorial work by an authorial pair of musicians themselves, their world, their relationship, their music with the world from 1972, which is not only a promotional but also a memorable work. However, this document will surpass itself, its creators, perhaps in decades or hundreds of years.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: video games | Thanks to Wachdienst, Trucks and SUV