Filmová recenzia: Acasă, My Home, RU/D, HBO/YLE, DOC., 2020, 85´

Print Friendly

Pôvodný názov: Acasa, My Home, Môj domov

Scenár a réžia: Radu Ciorniciuc, Krajina pôvodu: Rumunsko, Nemecko Distribúcia: HBO EUROPE/YLE (fínska národná verejnoprávna vysielacia spoločnosť)

Dĺžka: 85´

Ocenenia: IFF Sundance: víťazstvo 2020 – Mircea TopoleanuRadu Ciorniciuc (Zvláštna cena poroty pre dokumentárny film za nejlepšiu kameru) 2020 – Radu Ciorniciuc (Veľká cena poroty za najlepší svetový dokumentárny film)

Radu Ciorniciuc … executive producer / producer
Anghel Damian … associate producer Alina David … producer
Hanka Kastelicová … executive producer Elvira Lupsa … associate producer Erkko Lyytinen … producer
Monica Lãzurean-Gorgan … producer Ari Matikainen … co-producer
Martin Roelly … co-producer Ümit Uludag … co-producer (as Umit Uludag)
Erik Winker … co-producer

Music by Gaute Codrin / Lazar Yari Cinematography by: Radu Ciorniciuc Mircea Topoleanu Film Editing by: Andrei Gorgan

Production Management: Elena Martin Art Department: Alex Galmeanu … Poster Photograher: Tuuli Gröhn Graphic designer: Wanda Hutira, Graphic designer/Sound Department
Volker Armbruster … Foley mixer: Alex Campan … Sound designer / sound editor: Lukás Moudrý … Re-recording mixer / sound mixer:
Andreas Mühlschlegel … Re-recording mixer:

LOG-LINE The members of the Enache family – father, mother and their nine children – have been living in the wilderness of the Bucharest Delta for 20 years, in perfect harmony with nature. Now, however, they are banished from paradise and forced to adapt to the life of the city. For two decades, members of the Enache family, parents and their nine children, have lived in the wilderness of the Bucharest Delta. On the other side of the river lies the Romanian capital, where the authorities have been working for many years on plans to turn the unmaintained plain into a national park. When these plans are fulfilled, the largest urban delta in Europe will become the Văcărești Natural Park. The Enache are forced to face eviction and social integration, which the head of the Gica family has long rejected. A family with roots in the wilderness is trying to find a way to survive in the concrete jungle where it is relocated. Children exchange fishing rods for smartphones, and they now spend formerly lazy afternoons in classrooms learning to read and write. This is the story of David and Goliath, in which David does not win. «

SYNOPSIS Členovia rodiny Enacha – otec, matka a ich deväť detí – žijú už 20 rokov v divočine Bukureštská delty, v dokonalej harmónii s prírodou. Teraz sú však vyhnaní z raja a nútení sa adaptovať na život velkomeste. Už dve desiatky rokov žijú členovia rodiny Enacha, rodičia a ich deväť detí, v divočine Bukureštská delty. Na druhej strane rieky sa rozprestiera rumunské hlavné mesto, kde sa úrady už mnoho rokov zaoberajú plánom na jeho premenu z neudržiavanej pláne v národný park. Keď sa tieto plány naplnia, z najväčšej mestskej delty v Európe sa stane prírodný park Văcăreşti. Enacheovi sú nútení čeliť vysťahovaniu a začleneniu do spoločnosti, čo hlava rodiny Gica dlho odmietal. Rodina s koreňmi v divočine sa snaží nájsť spôsob, ako prežiť v betónovej džungli, kam ich premiestnená. Deti vymenia rybárske prúty za chytré telefóny a čas trávia v učebniach, kde sa učia čítať a písať. Toto je príbeh Dávida a Goliáša, v ktorom však David nezvíťazí. «

Micro Movie Review

[text: G. Gröber] Projekt HBO EUROPE a YLE Sociálna práca s jednoduchými Rómami v Rumunsku v prezentácii a reflexii štýlu rumunskej novej vlny. Bežné emócie klasickej každodennej rutiny ľudí, ktorí sú považovaní za spodinou systému, ale stále sú ľuďmi na tomto svete, s úprimnou intimitou.

Film je komplikovanou drámou skúmajúcou osud rodiny na okraji, snahy o prežitie, a so skutočnou autentickou reflexiou (čo je mimochodom skutočne umné) a úprimnou snahou „občianskeho sektora“ reflektovať problémy s „nezastrčenou úprimnosťou“.

Jediným podozrivým elementom, ktorý sa však zaslúži pochvalu, že sa tradičnej menšine venuje pupok globálneho audiovizuálneho systému sveta – nadnárodná súkromná mamutia a veľmi vplyvná HBO EUROPE (a nie program verejnoprávnej služby, na podobné témy zriadený).

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: video games | Thanks to Wachdienst, Trucks and SUV