Filmová recenzia: The Bra, Podprsenka, Vom Lokführer, der die Liebe suchte… 2018, 90´(D: Veit Helmer)

Print Friendly

Titul: Podprsenka / Žáner: experimentálny príbeh osamelého starca

Krajina: Germany / Azerbaijan, 2018, 90´

Režisér/Director: Veit Helmer
Scenár/Screenplay: Veit Helmer
Kamera/Cinematography: Felix Leiberg
Hudba/Music: Cyril Morin
Účinkujú/Starring: Predrag ‚Miki‘ Manojlovič, Denis Lavant, Paz Vega, Čulpan Chamatova, Maia Morgenstern, Frankie Wallach
Producers: Veit Helmer

Editor: Vincent Assmann

Story Line: Driver Nurlan is heading to Baku on the last day before retirement. On his way around the city districts, his train pulls a blue bra off the clothesline. To escape solitude, Nurlan embarks on the most adventurous journey of his life – to find the owner of this piece of underwear for lush lures. He rents a room in Baku and sets out in search. With a great deal of effort, he knocks on all the doors along the track. While the women he meets have their own reasons for letting him penetrate their private worlds, Nurlan’s „project“ will not escape the attention of their husbands. The more complicated his mission becomes, the more creative and determined Nurlan’s efforts are to persuade each of the women to try on her bra.

Image gallery for "The Bra (2018)" - Filmaffinity

SYNOPSIS Rušňovodič Nurlan mieria posledný deň pred odchodom do dôchodku do Baku. Cestou okolo mestských štvrtí strhne jeho vlak zo šnúry na bielizeň modrú podprsenku. Aby Nurlan unikol samote, vydá sa na najdobrodružnejšie výpravu svojho života – nájsť majiteľku tohto kusu spodnej bielizne pre bujné vnady. Prenajme si v Baku izbičku a pustí sa do pátrania. S veľkým nasadením klope na všetky dvere pozdĺž trate. Zatiaľ čo ženy, s ktorými sa stretne, majú svoje vlastné dôvody, prečo ho nechajú preniknúť do svojich súkromných svetov, Nurlanův „projekt“ neujde pozornosti ich manželov. Čím komplikovanejšie sa jeho poslanie stáva, tým kreatívnejší a odhodlanejšia je Nurlanovo úsilie presvedčiť každú zo žien, aby si podprsenku vyskúšala.

Micro Movie Review

[text: G. Gröber] Spôsob spracovania, žánrové vymedzenie, humanitárny prieskum, i problematika prestárnutia, osamotenia, infantilných i exotických dozvukov akýchsi vytesňovaných predstáv a všehochuť imaginácie.

Taktiež v pozadí primitívne násilie v kolektívnom dokopaní a priviazaní na koľaje hlavného protagonistu… Zvláštny film, tak na polovinu artový, tretinovo debutový, a tretinovo exotický.

Autori sa celkom programovo snažia o ponášky na štýlovú žánrovosť francúzskeho autorského scenáristu a režiséra Jacquesa Tatiho, a vlnu francúzskewho poetického filmu. Zvukový part bez dialógov, ruchy niekedy s rytmickým či melodickým podmazom, s miestami nie dokonalými post-synchrónnosťami.

Film si v poetickom zámere vystačí bez dialógov i verbálnej komunikácie, ktorú nahradia stále viac sa vynárajúce otázky typu, čo vlastne tvorcovia chceli publiku povedať a odkázať, malé nevinné lži a výmysly obrazu-dvornosti, vcelku hravé. Prezentácia exotiky planéty esteticky neobjaveného vidieka Azarbejdžanu, a pochopenie srdca autorov.

Veľký tresk s malebnými domčekmi chudobných. Vo filme (ne)zaznie jedno jediné slovo, okrem mena, ktorým volá matka svoju dcéru. V žánri experimentálneho debutanstva a globálnych euro-koprodukcii skôr nižší priemer, ale aj zopár prísľubných motívov s emočne zaujímavým nábojom v úsmevnom duchu, ale komeiálny žáner je filmu určite veľmi vzdialený. Deux ex machina: boh zo stroja.

Žiadny osudový ani psychologizujúci príbeh, len experiment ako reminiscencie na minulosť dosť školometne ponímanú. Bežnému artovému konzumentovi budú pravdepodobne vadiť aj anti-estetično, podpriemerný casting, a nevábny look miestnych lokácií a interiérov. Asociatívnosť sa hromadí a niekedy sa zdá, že ani hlavný protagonisti nemajú čo hrať.

Morálny kompas ale žiadny dramatický prerod, len hormón stárnutia a status quo. Pointa v závere rozprávania je definovaná len rozstrihnutím zmyslu snímky, po predošlom nekonečnom variovaní pocitu autorov a hrdinu hľadajúceho majiteľku: zbytočne/neprínosne/ predsa len s prínosom.  

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: video games | Thanks to Wachdienst, Trucks and SUV