Filmová recenzia: Dve hodiny do Paríža, À 2 heures de Paris, Making Waves, (program Cinemax/2, 2020)

Print Friendly

Titul: À 2 HEURES DE PARIS, MAKING WAVES

Žáner: Komédia/Comedy

Krajina: France, 2018, 80 min

Režisér/Director: Virginie Verrier
Camera: Xavier Dolléans
Účinkujú/Starring: Frédéric Pierrot, Erika Sainte, Thierry Frémont, Nicolas Bridet, Fred Testot, Fanny Cottençon, Valérie Mairesse, Shirley Bousquet, Bruno Slagmulder, Matilda Marty-Giraut
Producers: Virginie Verrier


SYNOPSIS The young flight attendant Sidonie raises her 15-year-old daughter Lolo alone, because her father is unknown. In an effort to satisfy Lola’s curiosity about her origins, Sidonie decides to take her to her native Somme Bay to try to find a potential father. The goal of the trip is to steal precious hair from each of the adepts in order to perform a paternity test. There are five men in mind – a melancholic mechanic, an exhausted playboy with artistic ambitions, a former football champion, a nightclub owner and a dressmaker country doctor – who will give them a glimpse under the shelf of their lives. Five men, five memories, five clashes with the past and five unexpected encounters (Cinemax)

Virginie Verrier:
film director/producer

Story Line: Mladá letuška Sidonia vychováva svoju päťnásťročnú dcéru Lolo sama, pretože otec je neznámy. V snahe uspokojiť Lolinu zvedavosť ohľadom jej pôvodu sa Sidónia rozhodne vziať dcéru do svojho rodného Somme Bay, a pokúšajú sa nájsť potenciálneho otca. Cieľom cesty je ukradnúť každému z adeptov drahocenné vlasy za účelom vykonania testu otcovstva. Do úvahy pripadá pätica mužov – melancholický mechanik, vyčerpaný playboy s umeleckými ambíciami, bývalý futbalový šampión, majiteľ nočného klubu, a sukničkársky vidiecky lekár. Všetci muži tejto ženskej dvojke umožnia nahliadnuť pod poličku svojich životov. Päť mužov, päť spomienok, päť konfrontácií s minulosťou. (Cinemax)

Making Waves / Two Hours From Paris / À 2 heures de Paris (2018) - Trailer  (English Subs) - YouTube

MINI MOVIE REVIEW

„Dve hodiny do Paríža“ sú kreatívnou premiérou producentky hraných (stredometrážnych i dlhometrážnych) projektov Virginie Verrier, ktorá je tu súčasne aj autorkou scenára a debutujúcou režisérkou. Jej projekt si zvolil typickú „ženskú tému“ pre univerzálne publikum. Avšak s bežnými a prirodzenými prvkami, nie príliš artovými, nie príliš generačnými, a bez festivalových ambícií, teda zaujímavo a umiernene, ale aj s espritom optimizmu.

Problematika snímok vychádzajúcich k archetypu návratu ku koreňom, prvopočiatku, či témy podstaty – nie sú dnes v literatúre a umení ničím výnimočným. Skôr sa stávajú univerzálnou témou, pretože sa týkajú takmer všetkého, bez ohľadu na časovú a priestorovú podmienenosť života. V dejinách francúzskeho filmu ide napríklad o dnes už značne klasický model žánru „spiritualité de retours historicky pamätnou snímkou „Un Revenant“ od Christiana Jaque (1946), alebo tiež „Carnet de bal“ (1937) od Juliena Duviviera.

Film „A 2 heures de Paris“ je celovečerným debutom Virginie Verrierovej. Hrdinkou je štyridsaťročná letuška s dospievajúcou 15-ročnou dcérou Lolo, ako spolu pátrajú po tom, kto je skutočným otcom dcéry hlavnej postavy snímky, zväčša v prostredí malého prímorského sídla Somme Bay, ktoré hrdinka opustila ako šestnásťročná.

Osud a pocitovo-zážitkový profil hlavnej hrdinky nie je radikálnou revoltou voči spoločenskému systému i konvenciám. Naopak – črtá sa tu istá patina výpovede autorky.

Žiaľ charaktery v lokalite sú prevažnou mierou načrtnuté zámerne prehnane neosobne a z odstupu. Možno aj nechtiac, ale karikatúrne, až feministicky provokačne.

Sú to postavy bez zvláštneho espritu, ale skôr ako malomeštiacky bludné prízraky, vhodné na nepriamu satirickú predpojatosť, a všetky nevábne zamrznuté v čase, odtrhnuté od globálnej modernity.

Hrdinka i jej dcéra sú povznesené Parížanky, s hrdosťou na svoju neviazanosť, a neobmedzene slobodné s nekonečnom možností. Môžu – preto aj dôsledne a neviazane flirtujú, a užívajú si všestranne zábavnej každodennosti bez predsudkov. Tento priemerný a veľmi neutrálny pocit je zreteľný aj ako sprostredkujúci zámer, alebo vrchol autorského „modusu vivendi“ francúzskeho debutu „A 2 heures de Paris“. Debutový film je zručne vystavaný, a pre frankofónniu veľmi atraktívny už svojím jedinečným koloritom, a kreatívnym apetítom odvážnej a temperamentnej francúzskej debutantky.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: video games | Thanks to Wachdienst, Trucks and SUV