Filmová recenzia: Dad, Kanada, Bosna a Hercegovina,

Print Friendly

Žáner: Drama/Bottle Movie

Krajina: Kanada / Bosna a Hercegovina, 2019, 91´

Réžia/Director: Vladimir Bilenjki
Scenár: Vladimir Bilenjki
Kamera/CAMERA: Stéphanie Anne Weber Biron
Hudba/strih: Vladimir Bilenjki
Hrajú: Masa Lizdek, Brianna Daguanno

Hrajú: Masa LizdekBrianna Daguanno

Story-Line: Deborah visits her estranged teenage sister, Deanna, at a family cottage and waits for her father to arrive late at night. Deanna pretends to be interested in Deborah’s courtesy. However, when the shy Deborah opens up and tells Deanna about her problematic relationship with her father, the gap between them widens even more and the two sisters quarrel. In the intimate film, „Dad,“ which tells the intimate story of finding a broken family, Deborah and Deanna deal with their crooked feelings for their father as a man snaps around their cottage in the woods.

Synopsis: Deborah navštívi svoju odcudzenú dospievajúci sestru Deannu na rodinnej chate a čaká na otca, ktorý má doraziť neskoro v noci. Deanna predstiera, že ju zaujíma Deborino zdvorilostné táranie. Keď sa však plachá Deborah otvorí, a povie Deanna o svojom problematickom vzťahu s otcom, priepasť medzi nimi sa ešte viac prehĺbi, a obe sestry sa pohádajú. V komornej snímke „Otec,“ ktorý rozpráva intímny príbeh o konštatovaní rozpadnutej rodiny, sa Deborah a Deanna vyrovnávajú so svojimi pokrivenými citmi k otcovi, zatiaľ čo sa okolo ich chaty v lese nachádza muž.

Micro Movie Review

[autor: G, Gröber] Zaujímavý námet rozpracovaný do príbehu. Žiaľ vyšla z toho len umiernená „bottle movie“ so slovným ping-pongom a ušľachtilou emočnou mimikou na ženských tvárach – na štýl moderných „bratislavských pondelkov“ s námetom lásky/incetu. Premýšľanie chtiačky, a možnej vine medzi žiarlivými ženami, a hra na duševné choroby.

Žiaľ autori zrejme nedorástli scenárom i dramaturgiou na artové prostredie kinematografie, a to navzdory slušnému hereckému výkonu protagonistiek, a klasickej kamere v low-budget produkcii.

Limitmi tejto neobvyklej koprodukcie bol slabý produkčný design, a zrejme aj slabšie ambície tvorcov, ktoré i tak úplne nevyšli. Najprv zavádzajúce ženské motivácie, a napokon celkom prázdne a nepochopiteľné vyvrcholenie deja, ktoré je nezrozumiteľné, a nelogické. Akoby sa všetci v projekte kreatívne a ideovo dusili, a preniesli to aj na publikum.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: video games | Thanks to Wachdienst, Trucks and SUV