Filmová recenzia: Cyklista, Coureur, Bel, 2018

Print Friendly

Titul: Cyklista, 2018, Belgicko

Director/ scenár a réžia: Kenneth Mercken
hrá:
Účinkujú: Fortunato Cerlino ….. Bruno Leone
Karlijn Sileghem ….. matka
Koen De Graeve ….. Mathieu Vereecke
Rignanese Nicola ….. Fabio
Günther Lesage ….. strýko Willy
Loïc Bellemans ….. Fred Barrez
Scenár: Kenneth Mercken a Monica Stan

Strih: Manu Van Hove

STORY LINE COUREUR follows the struggles, fame and dreams of a young avid cyclist who is determined to do anything for his own success, regardless of the consequences he and the people around him will have to deal with. Felix Vereecke grew up in the bizarre environment of his father’s league of cycling veterans, where there was no shortage of alcohol, violence or banned substances. At all costs, he longs to become a professional rider, as does his father Mathieu, who wants to fulfill his own failed dreams of a bit of cycling fame. As an adult, Felix shows incredible talent. When he becomes the national champion in the junior category, he embarks on a journey towards the promised cycling country – Italy. However, relentless competition and Felix’s poor health could lead to his downfall.

Coureur' director Kenneth Mercken talks risking his life as a professional  cyclist | Features | Screen

SYNOPSIS Film COUREUR sleduje boj, slávu a sny mladého zanieteného cyklistu, ktorý je pre vlastný úspech odhodlaný urobiť čokoľvek, bez ohľadu na to, s akými následkami sa on, a aj ľudia okolo neho kvôli tomu budú musieť zápasiť.

Long Synopsis Felix Vereecke vyrastal v bizarnom prostredí otcovej ligy cyklistických veteránov, kde nebola núdza o alkohol, násilie ani zakázané látky. Za každú cenu sa túži stať profesionálnym jazdcom, rovnako ako jeho otec Mathieu, ktorý si chce vyplniť vlastný skrachovanej sny o kúsku cyklistické slávy. V dospelosti Felix preukáže neuveriteľné nadanie. Keď sa stane národným šampiónom v kategórii dorastu, vydá sa na cestu v ústrety zemi cyklistike zasľúbenej – Taliansku. Neľútostná konkurencia a Felixové podlomené zdravie by sa však mohli zasadiť o jeho pád.

Micro Movie Review

[text: edi78] Tento vypuklo epický film belgickej produkcie zobrazuje akčnosť ľudských túžob, meniacich sa na temné stránky duše. Narácia „kráča“ cez vrcholy a pády zúfalého hľadania teenagera, aby našiel svoju skutočnú životnú identitu.

Debutanstské dielo Kenneth Merckena je príbehom o tom, že cyklistika je značne otáznou disciplínou, s otáznou komunitou naväzujúceho systému trenérov, podporovateľov, a zainteresovaných. Paradoxne plodí zaslepených ambicióznych otrokov svojich nadužených možností, extrémnej vôle, i extrámneej tolerancie k prešľapom, excesom i stereotypom.

Športový komunikát ako životná realistická dráma o prepätí a nedocenení zmyslu a fair-play. Bez lichôtok, osláv, fanfár, vavrínov, a sebarealizácie. Vierohodná emočná autentičnosť formy a obsahu, a pritom veľmi moderné. Avšak niekedy až príliš polopatistické, a len priemerne invenčné, ako celok.

Zmiešané a rezervované dojmy z mainstreanového filmu pre každého, ale nie pre festivalové publikum (tolerantné a mladšieho veku).

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: video games | Thanks to Wachdienst, Trucks and SUV