Filmová recenzia: In One Track, Po jedné stopě, CZ, 2020, Tv-doc/travel/series

Print Friendly
  • Titul: Po jedné stopě do Iráku, Po jedné stopě do Afriky

Genre: Dokumentáre road traveler´s stories

Krajina: CZ, 2020, 3 h 28 min (Minutáž: 25–27 min)

Réžia: Jana Škopová

Scenár: Martin Pisařík a Igor Brezolar

Účinkujú: Martin Pisařík a Igor Brezolar

Dramaturgia: Drahomíra Huttlová

Program ČT 2020

Synopsis V českej TV-roadmovie sa dvaja priatelia vydávajú na motorkách Afrikou od Maroka smerom k Juhoafrickej republike. Cesta do Iraku bola akousi skúškou, či Martin Písařík zvládne svoju prvú cestu na motocykli za hranice Českej republiky. Začiatočníka testuje na trase z Turecka do Iraku skúsený a uznávaný cestovateľ Igor Brezovar. Potom obaja čakala dlhá jazda do Afriky … Slovinec Igor žije už roky v Česku, je to človek ústretovo naladený voči všetkým ľuďom, ktorých stretáva. A tak sa vďaka jeho bezprostrednosti dostávajú obaja cestovatelia do príbytkov miestnych obyvateľov, kde môžu nahliadnuť do ich rodinného života, ale aj výnimočných udalostí, osláv či kmeňových rituálov. Herec Martin Písařík je tiež srdcom dobrodruh, avšak motoristický začiatočník, ktorý je srdcom talentovaný m motorkárom. Cestovanie každý z protikladnej dvojice vtipne glosuje, a tiež prekvapujúco vtipne premosťuje zdatne laickým veršom. Humor a nadhľad oboch neopúšťa ani v krízových momentoch, pri prejazde Marokom, Západnou Saharou, Mauretániou, Senegalom, Gambiou, Guineou, Sierra Leone, Libériou či Pobrežím Slonoviny nastanú. Ich dobrodružnú cestu znemožní a preruší až občianska vojna v Kamerune. Cesta do Juhoafrickej republiky na ne preto stále čaká.

SYNOPSIS In this road movie, two friends set out on motorbikes through the coastal countries of Africa from Morocco towards South Africa. The trip to Iraq was a kind of test of whether Martin Písařík will manage his first trip on a motorcycle outside the Czech Republic. The beginner is being tested on the route from Turkey to Iraq by an experienced and respected traveler Igor Brezovar. Then they both had a long drive to Africa … Slovenian Igor has been living in the Czech Republic for years, he is a person attentive to all the people he meets. And so, thanks to its immediacy, both travelers get to the residences of the locals, where they can look into their family life, as well as exceptional events, celebrations or tribal rituals. Actor Martin Písařík is also an adventurer at heart, but a beginner motorist, who, however, often bravely struggles with terrain or the vagaries of a motorcycle. He humorously glosses over travel and also vigorously verses. Humor and foresight do not leave them even in situations that, when passing through Morocco, Western Sahara, Mauritania, Senegal, The Gambia, Guinea, Sierra Leone, Liberia or Côte d’Ivoire, also occur and would motivate anyone to return home. Their adventurous journey was stopped by the civil war in Cameroon. The journey to South Africa is therefore still waiting for them.
 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: video games | Thanks to Wachdienst, Trucks and SUV