Filmová recenzia: Bábovky, CZ/SK, 2020, 97´D: Rudolf Havlík,(podľa beletrie Radky Třeštíkovej)

Print Friendly

[recenzia: Gabriel Gröber] Titul: Bábovky
Genre: Romantický / Drama / Komedie
Krajina: Česko / Slovensko, 2020, 97´
Premiéra: 24. 9. 2020 CinemArt
Réžia: Rudolf Havlík
Predloha: Radka Třeštíková (kniha)
Scenár: Radka Třeštíková, Rudolf Havlík
Kamera: Václav Tlapák
Hudba: Ondřej Konvička
Hrajú: Ondřej Vetchý, Jana Plodková, Lenka Vlasáková, Marek Taclík, Barbora Poláková, Táňa Pauhofová, Denisa Biskupová, Rostislav Novák ml., Jiří Langmajer, Oskar Hes, Brigita Cmuntová, Kristína Podzimková, Karel Freund, Oliver Vyskočil

SYNOPSIS The film Bábovky, based on the book bestseller by Czech author Radka Třeštíková, has about 15 main characters, and tells the story that we are all connected and thanks to that even small things can sometimes shake the world. The stories of the heroes of „Bábovka“ show that some moments of fate can change lives forever: relationships, work, coincidences, hatred or love. We are part of the most complex network, which is woven from emotions, which include humor, irony, pain, tension and, of course, love and passion.

Bábovky film - Photos | Facebook

Structural idea: We get to know the hero’s stories from different perspectives, for example the love triangle from the point of view of his wife and mistress at the same time. But only the most interesting characters of the novel have passed from the novel to the film, and in a considerably contoured slogan, which negatively reduces the intelligibility of the narrative and inter-artistic translation, but the interesting literary story becomes a bit banal boredom. the overall plot structure inadvertently looks like baroque enthusiasm or brand calculus, which is far removed from the civilism of life, as well as the spirit of the model, so that the characters look unartificial.

The cupcakes arose from the fact that fiction with the same title sold out a load of 160,000 pieces, so the intention was mainly a melodramatic-entertaining film for women and the whole family. The heroes of these dynamically action-packed stories have become somewhat simplistic to sketchy characters from maxi-templates, such as a gallery from a better company, or a fateful mix-puzzle of author’s calculus with an election plan, sexual infidelities in minute copulations in luxury SUVs and branded interiors, infertility. , vain ovulatory terror against poor spouses, illicit armaments, murder, prostitution, cancer, Christmas in Thailand, drug paraphernalia, and with a rather redundant strong and shocking headline, in the story finale as the most situational trap of storytelling.

Despite the brand efficiency of the visual, the visual will not please the expert, with only a moderately corrected tonality, and sub-standard light, with an infinitely tense sound motivic lubrication. Still, this maximalist pressure of emotions was cut by the editors, the director and, surprisingly, all the carefully selected acting aces with an example.

Dokončuje se film podle bestselleru Bábovky - podívejte se na první teaser  (video) - Totalfilm.cz

MINI REVIEW

Nadštandardný český film, ktorý sa nestrká ani nenadbieha, a príbehy hrdinov poznávame z rôznych perspektív. Napríklad milostný trojuholník v knižke i vo filme z pohľadu manželky, a súčasne milenky. Ale z románu do filmu prešlo len najzaujímavejšie charaktery románu, a v značne obrysovej heslovosti, čim je negatívne znížená zrozumiteľnosť výpovede filmu, aj „medziumelecký preklad“ a estetické vyznenie, a to aj napriek faktu, že sa na developmente scenára sa podieľala samotná spisovateľka.

Zo zaujímavého literárneho deja sa stáva tak trochu rutinná nuda. Z mnohých postáv, ktoré tu sú bez plného potenciálu stotožnenia, sa stávajú akési „nechcené karikatúry“. Celková dejová štruktúra pôsobí až barokovou naduženosťou, či aj brandovým kalkulom (luxus za každú cenu bez pochopenie celkovej atmosféry), ktorý je vzdialený aj klasickému civilizmu života, i zrejme aj zamýšľanému, pôvodne pozitívnemu drobnopisnému duchu predlohy.

Bábovky (2020) | DOKINA.CZ

Mnohé príbehové línie bežia rovnobežne, a paralelne do prázdna, a to najmä kvôli zahustenie deja a zníženiu počtu hrdinov. Napríklad nemáme čas skúmať, kto je otcom dieťaťa Karolíny, či Lindin „krvežíznivý klient“.

Avšak košato pompézne sa javí aj záverečný „melodramatický vrchol pred hotelovým komplexom“, kde sa dejovo zbehnú peripetie do super-katarzie. Toto však je už akosi za čiarou, a je citátom akoby na na štýl zo skutočného prostredia tureckých telenoviel, či z prostredia divadelnej satirickej frašky. Literárna predloha filmu bola zaujímavou a divácky vďačnou chytľavou žánrovkou, pre selektované publikum, a navyše mala autorskú patinu, čo sa z jej českej filmovej transpozície žiaľ značne vytratilo.

Film Bábovky vznikol na základe produkčne potešujúceho faktu, že beletria s rovnakým titulom vypredala náklad 160 000 kusov, takže zámerom bola najmä divácky naklonená melodramaticko-zábavná snímka pre ženy a celú rodinu.

Hrdinami týchto „dynamicky akčných mini-príbehov“ sa stali akési svojsky zjednodušene – až skečovito videné postavy – z maxi-šablón, ako galérka z lepšej spoločnosti, či osudové mix-puzzle autorského kalkulu s volebným plánom… sexuálnymi neverami v minútových kopuláciách v luxusných SUV, a v iných (vy)brandových interiéroch, neplodnosťou, márnym ovulačným terorom na chudákoch manželoch, nedovoleným ozbrojovaním, vraždením, kupliarstvom, rakovinou, Vianocami v Thajsku, výjavmi dílovania drog, opakovanou manifestáciou suicidárnych pubertálnych sklonov, kvôli získaniu požadovanej pozornosti a dôležitosti, a so značne redundandnou silnou a šokantnou hlavnou bodkou, v príbehovom finále, ako v najsituačnejšom „trapase rozprávania“.

Vizuál novej česko-slovenskej snímky však napriek brandovej efektivite odborníka nepoteší. Zaobišiel sa len s priemerne korigovanou tonalitou, a so subštandardným svetlom (vždy viac než bolo treba), a s v nepomere aj s nekonečne naduženým zvukovým motivickým podmazom (emócie a super-emócie).

Ešteže tento maximalistický pretlak emócií strihači, režisér, a prekvapujúco i všetky starostlivo vybrané herecké esá i naša jediná zástupkyňa, tradične zaujímavo korporátna: Táňa Pauhofová, s príkladom a s bravúrou vcelku zvládli.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: video games | Thanks to Wachdienst, Trucks and SUV