Filmová recenzia: Modelár, Modelář, Dronman CZ/SK, 2020, 110´D: Petr Zelenka, IFF Febiofest Bratislava 2020

Print Friendly

[STORYLINE] Príbeh dvoch kamarátov, ktorí prevádzkujú prosperujúcu požičovňu dronov, sa odohráva v súčasnej Prahe. Majiteľ firmy, vo voľnom čase raper, sníva o veľkých peniazoch. Chemik a vynikajúci letecký navigátor Pavel, sníva o spravodlivosti, a osobnom príspevku pri náprave sveta.

Film: Modelář | FALCON a.s.
Modelár, Česko, 2020, 110´
Réžia
: Petr Zelenka
Obsadenie: Kryštof Hádek, Jiří Mádl, Veronika Khek Kubařová, Zuzana Fialová, Richard Stanke, Helena Dvořáková, Miroslav Hanuš
Prístupnosť: 12+
SYNOPSIS Director Peter Zelenka is a phenomenal figure in Czech film who is growing and improving the originality of his directorial and screenwriting style. In his previous works „Lost in Munich“ and others, he approaches the present dynamically, personally, and not at all with cheap submissiveness, because the topic here is the clash of a dissatisfied individual with the system, or a memento before over-information by re-technologicalization and reorganization of today? His hero returns after a traumatic experience in Israel. and in principle in absolute justice, although on the contrary considerably enigmatic, but also searching and searching, and here modernly, with the help of drones.

The protagonists Kryštof Hádek and Jiří Mádl are more than pleasantly civilian here, and the people behind the markets also unlocked their production and technical components with honor.

Modelář (2020) oficiální ULTRA HD trailer - YouTube

[text: G. Gröber] Režisér Petr Zelenka je osobnosť, ktorá rastie a zlepšuje pôvodnosť svojho režijného a scenáristického rukopisu. V jeho predchádzajúca dielach „Stratení v Mníchove“ a ďalších – sa tu a dnes kloní k súčasnosti dynamicky, osobnostne, a vôbec nie s lačnou módne stereotypnou podozrievavosťou.

Nový film Petra Zelenky Modeľář – je určite „sviatkom filmu“ a nadštandardnou udalosťou (Príbehy obyčajného šialenstva, Knoflíkaři).

Okrem Modelára sú v aktuálnej kino-distribúcii prekvapujúco aj ďalšie nové české anarchistické snímky Staříci, či Teroristka, kde sa hrdinovia za zenitom boria – za akúsi svojsky ponímanú spravodlivosť, taktiež so strelnou zbraňou, a vážne komunikovanou snahou o kriminálnu likvidáciu svojho dlhodobo nenávideného nepriateľa [napr. notoricky skorumpovaný byrokrat, či karieristický prisluhovač (pred)bývalého režimu].

Modelář: Petr Zelenka dává průchod pocitu společenské frustrace ve svém  nejpolitičtějším filmu [recenze filmu] – AVmania.cz
Jedna z najzaujímavejších scén otvorenej polemiky so stavom českého súdnictva a prokuratúry

Autor Zelenka je známy ako integentný, zručný, značne originálny, ale nie vždy aj vtipný filmár, ale aj tým, že svojim výpovedným ostrím je mierne provokatívnym interprétom. Ale niekedy je skôr aktívnejším popkultúrne orientovaným komentátorom, alebo dramatickým glosátorom tienistých stránok súčasnosti.

V najnovšom Modelárovi sa Zelenka sústredil na prezentovanie postav aktívne a značne dôsledne sa vymedzujúcich voči poktiveným spoločenským vzťahom, kritikou kunzumizmu, ale aj horných vrstiev lobizmu, zmeužitím médií, public relations a politiky, ako skutočne významného generačného problému.

Avšak význam filmu môže časť publika čítať aj ako nepriamu výzvu k anarchii, či ako realizáciu posolstiev spravodlivosti vo vlastných rukách (tragický útok v Tel Avivu, príprava na likvidáciu Dicka Cheneyho počas návštevy Prahy).

Dve kľúčové postavy Modelára reprezentujú novú mladšiu generáciu akéhosi „novodobého českého anarchizmu“, zhodne však s akýmsi mimoňským konceptom – vždy tak trošku nepragmatických, možno až vnútorne viditeľne nekomplexných a vonkajškom ani vnútorne nenaplnených – akýchsi „skrytých násilníkov“.

Obvykle aj z nefunkčných rodín, bez peňazí a obydlia, bez schopnosti či plánu získať si vzťah so ženou, ale aj s nemožnosťou viesť normálne, čiže pragmatické a vyrovnané žitie. Z toho dôvodu je im pripisované aj akési „prekliatie mimoňského sveta“.

Trailer: Kdo s koho? Modelář Kryštof Hádek a drony v hlavní roli |  Kinobox.cz
Radodajné momenty postáv, stvárnené Z. Fialovou a K. Hádkom, tesne pred akciou

Práve spomínané „nezanedbateľné mimoňstvo“ je aj v interpretácii Kryštofa Hádka (prespáva v sklade, keď ho zbalí kočka, uprednostní vlastný anarchizmus), či Jiřího Mádla (pitvorenie sa v štýle štvrtej cenovky, chorý raperský svet, následky uranovej kliadby, lokajská podriadenosť značkám, autoritám i mamonu, pokrytecký kvázi-kamarátšaft, ktorý dokáže byť aj nástrojom záhuby [pozor na zrádneho Mádla ???]).

Postava dronistu Mádla je zmierený človek, len zdanlivo loajálny a pokojný pragmatik. Ako postava je síce protipólom Hádkovej cholericky akčnej postavy, i keď sa scenár vyhol satire rebelského odboja v medziach zákona.

Žiaľ hlavnej rozprávačskej línii Zelenku, i keď má oproti minulosti skutočne nebývalé ostrie, chýbajú nielen zdravo konzistentné, a motivované hlavné postavy, ale kompletne aj druhý dej, kde už vôbec nieto plnokrvných motivácií, organickej dynamiky, či životnej patiny.

Droneman | Czech Film Center

Avšak paradoxne stále len brandová prezentácia „dronového industry jobu“ na desiatky spôsobov, a zväčša s výtvarnou, a dobre nasvietenou príkrasou noci, a so súčasným značným vzrušením publika (bitka SBS, opletačky s políciou ČR, či špeciálne killerské antiteroristické komando).

Smutno je, že Modelář i keď so zreteľnou snahou o invenčný posun a originalitu, napokon vyznieva umelo ako estétsky, či ako aj občiansko-aktivistický paškvil: vrátane parodicého marketingu zakomponovaného už v scenári, kde je vidno komicky pôsobiacu prepolitizovanosť.

Každá zúčastnená postava musí byť na tej správnej agitujúcej, protestujúcej, spikleneckej, a provokujúcej strane. Ale súšasne aj výrazne mimo (čo je škoda), a niekedy zámerne až schizoidne odtrhnutý od reality.

Navyše postavám slovenských hercov spravidla v českom kine prislúchajú (z periodicky opakovanej dramatickej svojvôle a koprodukčnej povinnosti recipročného vkladu) imidžom rekordne záporácke epizódky: tu napríklad výkon istej rusofilnej radodajnej aktivistky, ktorá si to rozdáva v misionárskej pozícii na pracovnom stole v anarchistickom sklade (Zuzana Fialová), či obzvlášť „lotrového politického manipulátora“, ktorý sa chystá nahradiť aktuálneho „otázneho českého premiéra slovenského pôvodu“, a je súčasne jeho pripomienkou (Richard Stanke). Slovenskí herci v snímke okúzlili, ale pripadli im len epizódne, a menšie vedľajšie role.

Záver príbehu je možno úplne prepísknutý, i keď vidno chorobnosť všetkých pováh, i chorobnosť režimu, všetci sú plní násilia a anarchie, nič nemá logiku. I keď autorský vnor do obrazu súčasných médií, lobbingu i politiky, či firemného manažmentu je akoby z rýchlika, a neprepracovaný (ľavičiarska pachuť závisti). Spoločnosť likviduje obeť systému, tak ako kamarát zrádza spolužiaka, kolegu a podnikateľa, a všeobecne aj prituhlo. Tvrdý kritik režimu sa mení na predpojatého a posadnutého občiansko-aktivistického rojka, a ten sa nakoniec zmenil na vražedného delikventa, ktorému nepomohlo ani vycúvanie pred politickou vraždou. Nebol na nikoho napojený, chcel čosi manifestovať, pre každého po svojom, alebo zo zúfalstva, depresií a beznádeje ???

Napriek výhradám typu „naivistickej morality“ sa môže stať nový opus Petra Zelenky obsahovo, výtvarne, i marketingovo zručným českým remeselným bijákom, vhodným pre multiplexy i klubovú scénu, no na aktuálne áčkové svetové medzinárodné festivaly skutočne ešte nedorástol.


Modelář (2020) Ženy ve filmu | Youtuberi.tv

Kľúčoví protagonisti Kryštof Hádek a Jiří Mádl sú tu viac než príjemne civilní, a ľudia za hercami si svoje produkčné dáta a technické zložky takisto odmakali so cťou.

(recenzia: G GROBER)

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: video games | Thanks to Wachdienst, Trucks and SUV