Filmová recenzia: Klér, PL, 135´ 2018; v programe IFF Cinematik

Print Friendly

Originálny názov: Klér / CLERGY

KRAJINA: PL, 2018, 135´

Réžia: Wojciech Smarzowski

Sekcia: Creative Retrospective: Poland Magnefield (IFF Cinematik)

Rating na IBDb: 7,4

BILANCIA NA FESTIVALOCH: 12 ocenení, 4 nominácie (Najlepší poľský film, najlepší režisér, najlepší scenár, najlepší herec v hlavnej i vedľajšej roli).

SYNOPSIS

The fateful vicissitudes of three ambitious, but especially quirky Polish Catholic spiritual pastors. One is a careerist who blackmails and brings bad news to colleagues, and with a careerist desire to get to the Vatican. The second breeds children. Until then, the third abuses the boy’s teenage girls, even though he himself was abused, until he is ready to demonstratively give up on his own. The motivations as well as the destinies associated with the service of the Church are diametrically opposed, and they all face the challenges of life and the struggle with conscience, and especially the gradually emerging complicated inner truth of life.

MOVIE REVIEW

Osudové peripetie troch ambicióznych, ale najmä svojráznych poľských katolíckych duchovných pastorov. Prvý je karierista (vydierajúc a donášajúc zlé chýry na kolegov) a fokus jeho postavy je postupne premieňajúci sa na bezočivú mocenskú túžbu „dostať sa do Vatikánu“. Druhý kňaz v paradoxoch osudu plodí deti. A posledný z cirkevnej trojice dokonca potichu zneužíva maloletých chlapcova dievčatá, i keď bol sám zneužívaný, až je osudom pripravený demonštratívne to vzdať.

Divoký a dejovo trochu rozkošatelý veľkofilm komediálneho a dramatického žánru sa producentsky mimoriadne vyplatil. Len v krajine svojho zrodu zapracoval rekordných 5,5 milióna platiacich poľských divákov. Obsah projektu je priamo a tvrdo namierený voči tienistým stránkam katolíckej cirkvi v Poľsku, a demonštruje patetické odhalenia jej morálneho kolapsu (i keď je to tak z polovice celé prifarbené).

Michigan & State Theaters - Clergy (Kler)

Na druhej strane prijmime aj verziu, že nejde o reálne story, ale o bravúrnu a krute zábavnú, či drzo fikčnú nadsádzku, a popritom aj o prepracované svedectvo. Divácky prívetivo tu pôsobia najmä britké dialógy, s častými korenistými replikami ako „súložiť“ či „sviňa“.

Na IFF v Gdyni v roku 2018 sa napríklad Smarzowského Klér stretol s najdlhšími standing ováciami publika. Avšak jury, ktorá mu mala udeliť hlavnú cenu, bola toto odmeňovanie túžila zastaviť (riaditeľ Rádia Gdansk), údajne kvôli „nemožnosti objektívneho posúdenia diela„.

CLERGY

Klér sa príbehovo začína ako veľmi zlý vtip v interiérovej miestnosti: máme tu radodajného kňaza, duchovného intrigána, a kariérneho služobníka so záľubou v praní peňazí v šedej ekonomike.

To isté ešte inak: osudy pôvodne zneužívaného chlapca, ktorý sa mení na skrytého pedofilného kňaza, až to sám nezvládne pod nátlakom emócií a svedomia. Nuž a táto vcelku bizarná „cirkevná trojka“ sa jedného dňa opije, a následne všetci pijú čoraz viac, s gradáciou počas celého deja.

Prelínanie všetkých troch „cirkevných príbehov“ divácky pôsobí nadmieru invenčne a bez cynizmu. Takže dramatická analýza „chorých spoločenských mechanizmov“ vo vzťahu kléru a jeho “ ovečiek“ je veľmi nosná.

K tomu sa pridáva na naše „ospalé pomery“ až veľmi prekvapujúcu režijnú bravúru skúseného filmára Smarzowského. Poľský tvorca si tu dovolil bez kompromisov scenáristicky i režijne naplno ilustrovať mafiánske praktiky a štýl, ktorými cirkev v Poľsku drží v šachu vlastných veriacich, alebo s najväčšou pravdepodobnosťou taktiež zakrýva aj svoje vlastné prešľapy alebo nekalé organizačné a spoločenské praktiky. I keď je veľmi otázna celková pravdivosť a hypertrofia „umeleckej nadsádzky“ voči reálnym faktom zobrazeným v tejto divácky príťažlivej snímke, a je tu naopak aj skvelá možnosť k započatiu kritiky vlastných radov v poľskej cirkvi, spolu s príležitosťou na skutočné revidovanie zobrazených nešvárov.

Depresívnym veriacim treba dať „elegantnú radu“, akú dala poľská cirkev vlastným ovečkám: na tento film radšej nechoďte! Nuž samozrejme, že toto skoro nik neurobí, a to nielen zo zvedavosti, či tento film s ním ako divákom (ne)zamáva.

BEST LOOK
The biggest benefit of the film is not only the description and depiction of evil itself, but the effort to show its cause. Chronologically correct narration combined with flashbacks, through which the viewer has the opportunity to look at the behavior of the protagonists from the „angle to the truth“. Smarzowski portrays the priest as an alibi torturer, but also as a victim of systemic violence. Universal exaggeration portrays the church not only as a criminal abuser, but also as a victim of such flourishing terror, including feedback in its own ranks, prestige, image, but also in the global spiritual faith in a broader context.

STRUCTURAL IDEA
A real challenge for every Catholic believer, Pharisees, and soulless ridiculers of the faith and wind for atheists. A chance for correction, a chance for reform and entering a more inner self-concept.

MAIN POINT

The image from which the content does not leave and the film that remains in the head. People need a foothold, faith, orientation in their own destiny, reconciliation with the loss of loved ones. Life is full of contradictory reactions, and especially today there are many who have to feed on pain and hatred. On the contrary, even the greatest sinner, or monster, can do a good deed, and an excellent example of superlatives can disappoint by cooperating with dubious people. In addition to the nice and useful ideas of Polish production…

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: video games | Thanks to Wachdienst, Trucks and SUV