Filmová recenzia: Božie telo (Boże Ciało, Corpus Christi), Poľ / Fra, 2019, 116´D: Jan Komasa, program IFF Febiofest Bratislava, 2020

Print Friendly

NOTICKA Božie telo, najnovší film nádejného a talentovaného poľského režiséra Jana Komasu (Miestnosť samovrahov, Mesto 44) bol premiérovo uvedený na IFF Benátky.

Boże Ciało": Ponad milion widzów obejrzało film Jana Komasy - Film w  INTERIA.PL
Eliza Rycembel
NOTICKA Na Festivale poľských hraných filmov v Gdyni získal film BOŽIE TELO (Boże Ciało, Corpus Christi) 11 ocenení vrátane Ceny divákov. Dvadsaťročný (Bartosz Bielenia) v  diagnostickom centre pre mladistvých zažije osobitú, ale reálnu duchovnú premenu, a následne sa túži stať kňazom. Akoby schválne tomu bránia záznamy v registri trestov, takže je vyslaný do stolárne malého mesta, kde však dorazí, ale hneď i odíde…
Po príchode do nového sídla si ho pomýlia s kňazom. Zhodou (božích náhod“ a okolností začne viesť celú miestnu farnosť a nahradí dočasne miestneho kňaza Tomasza (Łukasz Simlat), ktorý ide na odvykaciu kúru. Nový charizmatický a nepravý kňaz ponúkne komunite príležitosť zotaviť sa z bolesti spôsobenej nedávnymi tragickými udalosťami. [Projekt bol nakrútený v dedine Jaśliska, a súčasne aj v bare na starej lodi, v dedinke Tabaszowa v Malopoľsku.]
Film Forum · CORPUS CHRISTI

SYNOPSIS „Corpus Christi“ is a Polish candidate for an Oscar, although it is neither a classic film nor a fairy tale tailored to the masses. The intimate drama about a reformatory criminal pretending to be a priest is the most mature work by Jan Komasa so far, accurately illustrating the problem with the Church as an ancient mini-tragedy about the need for spiritual purification, in which the quarreling inhabitants of a provincial town in Podkarpacie consider themselves good, exemplary citizens, and inside they are consumed with hatred, they cultivate a sense of injustice, they cannot forgive, they are looking for a scapegoat. The role of a healer of the community restoring a fragile moral order is played by a stranger from nowhere (an outstanding creation by Bartosz Bielenia) – a good sinner not entitled to perform any public functions. Neither a priest nor a psychotherapist. The same man as everyone else, only sincere and free from prejudices, not driven by a thirst for power, aware of the absurdity of the situation, yet preaching the good news above canonical principles, across the institutional Church.

See the Trailers and Posters for the 5 Oscar Nominees for Best  International Feature | Muse by Clio

The young delinquent Daniel wants to become a priest, but the Polish clergy will not allow the service of God to people with a full criminal record. Paradoxically, Daniel gets to the job of a priest probably out of God’s will by a stupid coincidence, but of course he doesn’t know what he’s taking on his shoulders. Despite the initial uncertainty, he gradually discovers a talent for communicating with believers, and in addition, by staying in this role, he undergoes introspection and matures internally, and for the first time he feels his own dignity – he is recognized by those around him with confidence and respect. From a Trabelmaker offender and outsider, zero, he became an important, respected and powerful lord. He does not abuse the power that Daniel gains, but he humbly respects the state of affairs. He is even a true role model for the villagers – he leads them to true faith and at the same time he can tear them down with his charisma and empathy. What the former village priest was unable to drink, alcohol succeeds when Daniel gradually begin to put together two antagonistically polarized country camps. Corpus Christi is a testament that it pays to give a chance to people on the margins of society and at the same time a challenge to change the system through each individual, and for philosophers with a reference to the need and necessity to break free.
 

Titul: Božie telo (Boże Ciało), Poľsko / Francúzsko, 2019, 116´
Réžia:
 Jan Komasa
Obsadenie: Bartosz Bielenia, Aleksandra Konieczna, Eliza Rycembel…

Prístupnosť publika: 15+ Film na Imdb.com

Corpus Christi – program and tickets online | Kino Lumière

MOVIE REVIEW

„Božie telo“ je minuloročným poľským kandidátom na Oscara. Tento neobvykle zaujímavý scenáristický i režijný počin Jana Komasu v ničom nepripomína obvyklé rozprávky šité na mieru masám. Autor realizoval svojsky vyrozprávanú drámu o kriminalistovi, ktorý sa vydáva za kňaza a upozorňuje na potrebu duchovnej očisty, aby sa konfliktní a netolerantní ľudia v provinčného meste v Podkarpatskom kraji prestali považovať za dobrých, vzorných občanov, ale pod tým s pulzom konfliktov a emóciami nespravodlivosti, a s neschopnosťou prekročiť svoj opus, pričom väčšina je sústredená na modlu vonkajšieho obetného baránka.

Rolu hrdinu v pozícii hýbateľa pomerov v komunite má cudzinec odnikiaľ (Bartosz Bieleň), ktorý je notorickým menším hriešnikom, ktorý však nemá právo vykonávať verejné funkcie, pretože nemôže kázať ani činiť psychoterapeutické analýzy, avšak je podobný všetkým tým ďalším vidieckym nímandom. Náš hrdina je úprimným dejateľom bez predsudkov, a bez potreby manipulovať svoje okolie, i keď vníma celkovú absurditu svojho miesta v komunite.

Najdôležitejším posolstvom pre publikom je sféra religiozity, ale bez pláštika rituálnej a slepej viery, a konfliktoch ktoré vznikli v Poľsku po smolenskej katastrofe. Niektoré kľúčové „idey“ sa vtedy stali nepreniknuteľným múrom. Corpus Christi je podstatne inou snímkou, ako napríklad snímka „Face“ autorky Szumowskej, alebo ďalšie poľské reflexie, pretože tu dominuje humanistická stavba postáv a ich vzťahov; bez cynizmu a hypertrofie, či pohŕdania globalizovanou aktuálnosťou, navyše so skalpom najhlbších komplexov aktuálnej poľskej národnej doby – ako zrkadlo reality, s nevšednou úprimnosťou i naliehavosťou.

POIN OF VIEW

The image from which the content does not leave and the film that remains in the head. People need a foothold, faith, orientation in their own destiny, reconciliation with the loss of loved ones. Life is full of contradictory reactions, and especially today there are many who have to feed on pain and hatred. On the contrary, even the greatest sinner, or monster, can do a good deed, and an excellent example of superlatives can disappoint by cooperating with dubious people. In addition to the nice and useful ideas of Polish production, the acting prowess of the talented Polish actor Bartosz Bielenia is added.

MINI HODNOTENIE

Corpus Christi je film, ktorý má dobrú tému, provokatívne príbeh, akčnú réžiu, dobré herectvo, nadpriemerne korektnú kameru so skvelými hereckými výkonmi, aj obsadenie dobrými hercami. Takmer severská kvalita spracovania, a pre Poliakov: „Społeczne zanurzenie w sprzecznej rzeczywistości“

Katarziu a skutočné získanie duchovných rozmerov malej bezvýznamnej dediny, aj mladého padlého anjela – Daniela (hrdinu z polepšovne), zostáva rozporuplná vec provokatívnych, a viacrozmerných významov. Film má posolstvo ako akási „sviatosť zmierenia bez rozhrešenia“, čiže ako istá paradoxná dvojpólovosť pokánia, vonkajšie aj vnútorné. Ako odkaz snímky aj projektu. Navonok však hrdinský Daniel stelesňuje skôr nebezpečnú animalitu človeka, ktorý najmä pri nevhodných okolnostiach v hraničných výzvach, dokáže pôsobiť ako „zmizíkovský corpus delicti“, obdobne ako delikventský a nekontrolovateľný svet, sám o sebe.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: video games | Thanks to Wachdienst, Trucks and SUV