Filmová recenzia: Všetka moja láska, All My Loving, D, 118´

Print Friendly

Titul: Všetka moja láska, All My Loving, Nemecko, 2019, 118
Réžia: Edward Berger
Scenár: Edward Berger, Nele Mueller-Stöfen
Kamera: Jens Harant
Hrajú: Lars Eidinger, Godehard Giese, Valerie Koch, Manfred Zapatka, Nino Porzio, Christine Schorn, Nele Mueller-Stöfen, Hans Löw, Merle Wasmuth, Franziska Hartmann, Tinka Fürst, Valerie Pachner, Claudio Caiolo, Mathilde Berger
Produkcia: Film Europe
Premiéra v SR: 12. decembra 2019
Foto: Film Europe

Synopsis  Three siblings find themselves in a situation where they have to change something in order to set out for the second half of their life journey. In the midst of chaos, error and uncertainty, they try to find their own piece of happiness.

Movie  Review

Snímka režiséra Edwarda Gomeza  je  členená do štyroch poviedok,  v ktorých sa v bazálnej rovine  analyzujú  konkrétne postavy tak, že hrdinovia sú vystavení problémovej situácii, v ktorej  treba konať  v rozpore so  súčasnými stereotypmi  a zvyklosťami.  Inteligentný divák to môže prijať ako  akési skúšky osudu,  aby  postavy pochopili, čo je podstatné, a čo na svete druhoradé, a pritom nestratili sami seba.

All My Loving | Berlin Film Journal

Súrodenci Stefan (41), Julia (44) a Tobias (34)  patria do nemeckej strednej vrstvy  avšak  prichádza obdobie  krízy stredného veku,  ktorá je výzvou k zmene a hlbšiemu  prijatiu  seba, rodiny či ďalších vecí, na ktorých záleží.

Film  je podľa nás  určený najmä artovému divákovi,  a ten  si  na hrdinoch  určite  môže všimnúť   možnosti  ponúkanej  slobody, náhle objavený pocit zodpovednosti v prípade sociálnej dilemy či partnerského zlyhania, a  paradoxy  často komplikovaného smerovania  k pocitom vnútornej harmónie, pre ktorú treba niečo obetovať,  či naopak svoj osud vystaviť zvýšenému  riziku prehry.

All My Loving (D 2019) : KRITIK : artechock

Filmová snímka  určená téme všedného života, bez sociálnych výkyvov a  nemoralizuje.    Naopak  scenár  diela  sa  snaží  prirodzeným spôsobom divákovi predostrieť nejednoznačných a sympatických hrdinov v ich bežných starostiach týkajúcich sa rodiny.

Žiaľ  producentsky predstavená  poviedková forma nie úplne zapadá do nájdenia  prípadného  konsenzuálneho posolstva.  Navyše publikum určite bude mať  tak trochu  zmätok či  chaos i s orientáciu v jednotlivých posolstvách poviedok. Pravdepodobne i z tej príčiny, pretože scenár je vystavaný na základe emočných asociácií a kontrastov, a jednotlivé svety súrodencov sú príbehmi a postavami  značne odlišné, i keď si každá postava vyberá osud podľa vlastnej vôle či intuíciou.

PANDORA FILM Produktion - ALL MY LOVING

Remeselná stránka réžie, herecké nasadenie i scenár  nemeckej snímky  je však v norme.  Herci neprehrávajú, prostredia sú atraktívne, kamera sníma dej bez rušivých prvkov. Aj po  distribučnej stránke  tento  môže byť nemecký projekt  príjemných spestrením na slovenskom  artovom a festivalovom trhu.

POINT OF VIEW All My Love is a micro-story mosaic puzzle loosely composed ad hoc, but internally for an intellectually attuned audience, it also makes sense as the fate of siblings from the circle of one family. Stefan is an airline pilot whose career was ended by poor health and time occasionally filled with new women. At the moment of the loss of Teeager’s daughter, anxiety and hard sobering up. Julie and her husband on their way to Italy, like lightning from heaven, recognize the other people’s uneepatic behavior in a dispute over a foreign animal, but she cannot get rid of anxious caring habits on her own. Tobias is a tired father of three and an old student, and in addition he has to come to terms with the nature of his own father, who is seriously ill, but there is a chance to take everything under control and live.

Hodnotenie Gabriel Gröber  a recenzia .Slovak Film: 70 %

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: video games | Thanks to Wachdienst, Trucks and SUV