Filmová recenzia: Všetka moja láska, All My Loving

Print Friendly

Titul: Všetka moja láska, All My Loving, Nemecko, 2019, 118
Réžia: Edward Berger
Scenár: Edward Berger, Nele Mueller-Stöfen
Kamera: Jens Harant
Hrajú: Lars Eidinger, Godehard Giese, Valerie Koch, Manfred Zapatka, Nino Porzio, Christine Schorn, Nele Mueller-Stöfen, Hans Löw, Merle Wasmuth, Franziska Hartmann, Tinka Fürst, Valerie Pachner, Claudio Caiolo, Mathilde Berger
Produkcia: Film Europe
Premiéra v SR: 12. decembra 2019
Foto: Film Europe

Synopsis  Three siblings find themselves in a situation where they have to change something in order to set out for the second half of their life journey. In the midst of chaos, error and uncertainty, they try to find their own piece of happiness.

Movie  Review

Snímka režiséra Edwarda Gomeza  je  členená do štyroch poviedok,  v ktorých sa v bazálnej rovine  analyzujú  konkrétne postavy tak, že hrdinovia sú vystavení problémovej situácii, v ktorej  treba konať  v rozpore so  súčasnými stereotypmi  a zvyklosťami.  Inteligentný divák to môže prijať ako  akési skúšky osudu,  aby  postavy pochopili, čo je podstatné, a čo na svete druhoradé, a pritom nestratili sami seba.

Súrodenci Stefan (41), Julia (44) a Tobias (34)  patria do nemeckej strednej vrstvy  avšak  prichádza obdobie  krízy stredného veku,  ktorá je výzvou k zmene a hlbšiemu  prijatiu  seba, rodiny či ďalších vecí, na ktorých záleží.

Film  je podľa nás  určený najmä artovému divákovi,  a ten  si  na hrdinoch  určite  môže všimnúť   možnosti  ponúkanej  slobody, náhle objavený pocit zodpovednosti v prípade sociálnej dilemy či partnerského zlyhania, a  paradoxy  často komplikovaného smerovania  k pocitom vnútornej harmónie, pre ktorú treba niečo obetovať,  či naopak svoj osud vystaviť zvýšenému  riziku prehry.

Filmová snímka  určená téme všedného života, bez sociálnych výkyvov a  nemoralizuje.    Naopak  scenár  diela  sa  snaží  prirodzeným spôsobom divákovi predostrieť nejednoznačných a sympatických hrdinov v ich bežných starostiach týkajúcich sa rodiny.

Žiaľ  producentsky predstavená  poviedková forma nie úplne zapadá do nájdenia  prípadného  konsenzuálneho posolstva.  Navyše publikum určite bude mať  tak trochu  zmätok či  chaos i s orientáciu v jednotlivých posolstvách poviedok. Pravdepodobne i z tej príčiny, pretože scenár je vystavaný na základe emočných asociácií a kontrastov, a jednotlivé svety súrodencov sú príbehmi a postavami  značne odlišné, i keď si každá postava vyberá osud podľa vlastnej vôle či intuíciou.

Remeselná stránka réžie, herecké nasadenie i scenár  nemeckej snímky  je však v norme.  Herci neprehrávajú, prostredia sú atraktívne, kamera sníma dej bez rušivých prvkov, a  po distribučnej stránke  tento  projekt môže byť príjemných spestrením na slovenskom  artovom a festivalovom trhu.

Hodnotenie Gabriel Gröber  a recenzia .Slovak Film: 60 %

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: video games | Thanks to Wachdienst, Trucks and SUV