Filmová recenzia: Gundremann, Nemecko, 2018, 128´

Print Friendly, PDF & Email

Titul: Gundermann

Genre: životopisná dráma z hudobného prostredia

Réžia: Andreas Dresen

Kamera: Andreas Höfer

Hrajú: Peter Schneider, Bjarne Mädl,  Alexander Scheer, Milan Peschel,  Axel Prahl, Alexander Schubert,  Anna Unterberger

Krajina pôvodu: Nemecko /  Slovenské titulky / 128´ 

Slovenská premiéra: multižánrový  Festival slobody, 2019, Bratislava Filmová recenzia: Gabriel Gröber

Synopsis
Skutočný príbeh o východonemeckom spevákovi a textárovi, ktorý pracoval na obrovskom bagri v povrchovej bani a mal vyhranené ľavicové názory. Gerhard Gundermann bol prototypom občana Nemeckej demokratickej republiky, ktorý sa stal – v idealistickej predstave, že bude môcť niečo zmeniť – spolupracovníkom východonemeckej tajnej polície Stasi. Po roku 1989 je konfrontovaný so svojou činnosťou a verejne k nej zaujíma postoj.

Synopsis

A true story about an East German singer and lyricist who worked on a huge opencast mine excavator and had strong left-wing views. Gerhard Gundermann was a prototype citizen of the German Democratic Republic, who became – in an idealistic notion that he could change something – a collaborator of the East German secret police Stasi. After 1989 he is confronted with his activities and publicly takes a stance towards it.

Movie Review

Nemecký televízny a filmový  režisér Andreas Dresen je uznávaným nemeckým nezávislým tvorcom dokumentárnych a hraných  snímok so súčasnými témami partnerských vzťahov, trpkých komédií, či historických nostalgiií o bývalej NDR.  V svojom najnovšom filme stvárnil skutočnú historickú osobnosť známeho speváka, ktorý bol obyčajným robotníkom pri rypadle, normálnym  poctivým komunistom,  avšak  v tej  dobe vcelku nielen  ako  populárna osobnosť   známa však  len na  východ od  Berlína.

Gerhard Gundermann nielen hral a  spieval, ale aj spolupracoval so Stasi, nemeckou obdobou ŠTB. Žiaľ  nemecký film – i keď sa snažil vcelku presne vykresliť onú ťažkú socialistickú dobu –  so straníckymi schôdzami, s formalizmom a  so „súdružskou hrou na niečo, čo nikdy nemohlo dobre dopadnúť„, a to práve kvôli manipulácii a globálnemu pokrytectvu systému, ktorý sa navonok prezentoval ako všeľudový a ľavicový čítankový komunizmus, ale v  podstate bol zložený z kádrových nomenklatúr a byrokratických krýs, ktorý zašpinil skoro každého bez ohľadu na jeho charakter, morálku, či životný štýl.

Žiaľ psychológii a  typizácii tejto historickej zlovôle  tvorcovia filmu nevenujú  ústrednú pozornosť. Film začína len pozvoľna, téma sa drží známych faktov, ale nejde takmer vôbec do hĺbky, a vo výsledku je nemecká hudobno-životopisná  téma  skôr formálny životopisný film, ktorý nezrkadlí ani motiváciu, ani príčiny, a už vôbec nie je  ucelenejšou analýzou podvratných javov z dobového aspektu. Vo výsledku je  film skôr o pesničkách a úsmevnej nostalgii za dobou, s morálnymi dilemami i nie jednoduchým vzťahom hrdinu k vlastnému otcovi, s ktorým musel trpieť zamrznutý emočný stav.

Pochválime však herecký výkon ústredného hrdinu i vedľajšie role, vcelku dobrú  panoramatickú kameramanskú stránku filmu, ale aj  vcelku nadmieru skvelú  technickú hudobnú stránku projektu, ktorého hlavnou  slabinou je  široké cielenie na  masového komerčného diváka, a najmä dramaturgická neujasnenosť v postavách, ich motivácii a celkovej pointe projektu.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: video games | Thanks to Wachdienst, Trucks and SUV