Filmová recenzia: Bangla, ITA, 2019, 86´

Print Friendly

Titul: Bangla, Taliansko, 2019, 86´
Réžia
: Phaim Bhuiyan  () Kamera: Simone D´Onofrio () Hudba: Dario Lanzellitti () SLOVENSKÁ PREMIERA:  Periodická  prehliadka talianskeho filmu organizovaná talianskou ambasádou v kine Lumiere, November 2019, IMDb rate: 6,5  RECENZIA: Gabriel Gröber

.
Obsadenie hercov: Phaim Bhuiyan, Simone Liberati, Pietro Sermonti, Milena Mancini, Carlotta Antonelli, Alessia Giuliani, Bob Corn a ďalší

Film na Imdb.com

Synopsis  It’s about an Italian young man, whose parents are from Bangladesh. He lives with his mom, dad and sister in a house in Rome. He works in a museum, and in his free time, performs with his band at small events. He is still trying to figure out life, but one day an Italian girl appears in his life.  The lead character – and the director – is a second-generation immigrant from Bangladesh, born in Rome, Italy and an Italian citizen. His Bangla friends and himself speak so deeply the local language they could have been Romans for generations. But life isn’t simple, juggling a job as a Museum warden, a family adhering to cultural traditions, a religion with strict principles, and a brand-new girlfriend. In the end, it’s a witty romantic comedy.

MOVIE REVIEW  

[ Upozornenie: text obsahuje dejové spojlery, takže pred zhliadnutím snímky neodporúčame  ďalšie oboznámenie sa s recenziou, avšak i tak prezrádzame len toľko, aby ste si film vychutnali]

Phai  vyrástol v Ríme a  je dospievajúci  dvadsaťdeväťročný  moslimský Bengálec. Mladý taliansky moslim  síce  vyrástol  v  dnešnom  modernom a  globalizačnom Taliansku, avšak jeho rodičia s ktorými ešte stále žije, sa z neznámych príčin túžia presťahovať do Anglicka.  Zrejme aj  s vidinou perspektívy či chiméry  lepších životných podmienok.  Z dôvodov, že  dnešné   Taliansko pre  skutočne  akési  lepšie a ambiciózne  emigrantské kruhy zväčša len akousi prestupnou stanicou. Nuž  zrejme brexit  dnes všetko zmení.

Náš ústredný hrdina  je typický nezrelý  chlapec v puberte, ktorý  pracuje v  multi-etnickej rímskej štvrti Torpignattara ako dozorca v štátnom múzeu. Náš  charizmatický imigrant/hrdina  je  aj  hudobníkom v  skupine  s komerčným etnickým repertoárom. Niekedy  s originálnou snahou o  žánrový pop, ktorý však  jeho lokálne a imigrantské publikum  moslimských osláv a výročí nedopustí.

Bangla (2019) - IMDb

Pri jednom hudobnom konkurze  sa   Phai  zoznámi  s mladou a veľmi atraktívnou  rodenou Taliankou  Asiou, ktorá si túži nájsť životného partnera.  Ale inak  je jeho dokonalým protikladom.

Hrdinka  Asia  je  príznačnou  neistou a nešťastnou  talianskou teenkou, čo odrástla v globalizácii, a sa riadi len inštinktom. Avšak naša hrdinka  na druhej strane  neváha ísť priamo  a rovno na vec.  Následne sa  dievka  trápi nad  vzniknutou situáciou.

Bangla - Trailer Ufficiale - YouTube

Nuž všetko  je  v tomto filme  tak trochu hra na slepú babu a vzťahové riziko.  Ale dospievajúca puberta a všeobecná zvedavosť sa vo veľkomeste nosia.  Protiklady zrejme chemicky a povahovo  majú čosi  do seba. Nuž  a medzi cudzími kultúrami  sa zrodí vzájomná príťažlivosť.

Dvojica  Phai  i  Asia sú sčasti komickými zúfalcami, sčasti  racionálnymi praktikmi.  Napriek tomu, že majú blízko k umeniu, spontánnosti,  a  klasickému telesnému zbližovaniu sa.  Obaja  sa  snažia zlúčiť naoko nemožné a nezlučiteľné: prirodzené  zbližovanie medzi sebou.

Avšak i keď  platí  dogma najprísnejšieho zákazu islamu: žiadny sex pred svadbou a obojstranne opačná výchova: liberálna spontánnosť vs. pokojný  a rodinne orientovaný vzťah v klasickom zväzku.

Content Review: Well, everything in this movie is a bit of a game of blind woman and relationship risk. But puberty and general curiosity are worn in the big city. The opposites seem to have something in them chemically and by nature. Well, between foreign cultures, mutual attraction is born.

Both Phai and Asia are partly comic desperate, partly rational practitioners. Despite being close to art, spontaneity, and classical physical rapprochement. They both try to combine the seemingly impossible and incompatible: natural rapprochement.

However, even if the dogma of the strictest prohibition of Islam applies: no sex before marriage and mutually opposite upbringing: liberal spontaneity vs. a peaceful and family-oriented relationship in a classic union.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: video games | Thanks to Wachdienst, Trucks and SUV