Review vedeckej konferecie: Duševné vlastníctvo a jeho vplyv na ekonomiku štátu

Print Friendly

VEDECKÁ KONFERENCIA   V hoteli Radisson Blu Carlton  v Bratislave sa odohrala 12.9. 2019 vedecká konferencia za účasti expertov zo štátnej i privátnej sféry.

Účastníci tohto  vedeckého eventu  si  vypočuli príspevky a diskusiu o nových trendoch v oblasti duševného vlastníctva, a jeho vplyve na ekonomiku štátu.

TRENDY A MYŠLIENKY:

(1)    Inovácie sú hlavnou témou, na ktorú sa zameriava desaťročná stratégia pre rast „Európa 2020“, ktorú prijala Európska únia s cieľom vytvoriť konkurencieschopnejšie hospodárstvo s vyššou zamestnanosťou. Dosiahnutie tohto cieľa závisí od viacerých rozdielnych faktorov, ale účinný systém práv duševného vlastníctva je bezpochyby jedným z najdôležitejších vzhľadom na schopnosť duševného vlastníctva podnecovať tvorivosť a inovácie v celej ekonomike.“

(2)   „Odvetvia intenzívne využívajúce práva duševného vlastníctva vyplácajú výrazne vyššie mzdy ako iné odvetvia, pričom ich mzdy prevyšujú mzdy v ostatných odvetviach o 46 %. Tomu zodpovedá skutočnosť, že pridaná hodnota na zamestnanca je v odvetviach intenzívne využívajúcich práva duševného vlastníctva vyššia než kdekoľvek inde. Odvetvia intenzívne využívajúce práva duševného vlastníctva vytvárajú približne 28 % všetkých pracovných miest v EÚ a priamo zamestnávajú viac ako 60 miliónov Európanov.“

(3)  V rokoch 2013 až 2016 významne stúpol podiel obchodu s falšovaným a pirátskym tovarom na svetovom obchode. Jeho objem za rok 2016 sa odhaduje na 509 miliárd USD, čo predstavuje 3,3 % svetového obchodu. Navyše tento rast zaznamenaný počas pomerného spomalenia rastu celkového svetového obchodu. Zákonní výrobcovia takto vyrábajú menej a teda zamestnávajú aj menej zamestnancov, čím sa odhaduje, že v celej EÚ dochádza k priamej strate 468 000 pracovných miest v postihnutých odvetviach.“

  • G.G. , PhD. –
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: video games | Thanks to Wachdienst, Trucks and SUV