Filmová recenzia: CzechMate – Hľadanie Jiřího Menzla (2018)

Print Friendly

Titul: CzechMate – Hľadanie Jiřího Menzla, 2018, 420´, India

Žáner: kreatívny dokumentárny film s extrémnou dĺžkou

Scenár a réžia: Shivendra S. Dungarpur

Kamera: David Čálek

Účinkujú: osobnosti československej novej vlny a  hostia

SYNOPSIS

Indický režisér Shivendra  Dunganpur vykonal sedem rokov trvajúci zber materiálu o československej novej vlne, reflektoval  inštitúciu FAMU v Prahe, a  kreoval úchvatný a jedinečný portrét režiséra  Jiřího Menzla, ktorý je po zásluhe výnimočnou osobnosťou.  

MOVIE REVIEW

420 minútový  oslavný ale aj analytický a zážitkový  dokument o československej novej vlne nakrútil indický režisér Shivendra Dunganpur, ktorý na ňom pracoval  neuveriteľných sedem rokov, a ako z materiálu vyplýva, ide o poctivú reflexiu celej modernej histórie slovenského a českého filmu, urobenú  s nesmiernym zaujatím. 
Samotná kvalita snímky je prekvapujúco nadštandardná, a jeho tvorcovia skutočne pochopili podstatu filmového umenia, jeho stredoeurópske špecifiká, mentalitu slovenského i českého národa – i to, čo sa môže skrývať za komplikovaným procesom zrodu  kreatívnych audiovizuálnych diel, ktorému veľakrát bránia všemožné bariéry, spoločenské tlaky, či rivalita v profesijnom prostredí.  Divák sa taktiež značne podrobne  dozvedá  o chode i špecifikách  špecifickej inštitúcie FAMU, o vynikajúcich podmienkach pre formovaní rozhľadených osobností náročne vyberaných a formovaných študentov, ktorí sú schopní sa následne  slobodne vyjadrovať filmovým umením.
Veľmi osobito je zvládnutá hlavná téma skutočne obsiahleho portrétu  Jiřího Menzla.  Tento režisér, herec a scenárista sa javí  asi skutočne najvýraznejšou režisérskou  osobnosťou československej novej vlny.  Populárna a všeobecne známa  hlavná postava snímky  je kľúčovou osobnosťou, ktorá v bilancii  priznáva nielen zákulisie a vlastné prehmaty či šikovnosť  formovania svojho talentu, ale i svoje skutočne kreatívne postoje vo vzťahoch k ženám, k rodine, k mladej generácii, i k svojej vášni zbierania kníh.

CzechMate - Hľadanie Jiřího Menzla (2018) - KinoKlub

Film rozkrýva  autentickou „dokumentaristickou metódou“ najmä  všeobecné a dobové špecifiká a nuansy  dramaturgie novej vlny, ktorá sa bazálne  inšpirovala talianskym neorealizmom  a  francúzskou novou vlnou.
Tvorcovia  projektu  podrobnejšie približujú  prácu viacerých  medzinárodných tvorcov novej vlny  so scenárom, i prácu s hercami  počas viac ako štyroch desaťročí od znárodnenia českého filmového priemyslu v roku 1948, cez vznik československej novej vlny v 60. rokoch minulého storočia,  až po nežnú revolúciu v roku 1989.   

Vo filme  o novej vlne  vystupuje 85 osobností svetovej kinematografie, a dielo má skutočne mimoriadnu poznávaciu hodnotu pre reflexiu takto široko vymedzenej témy, doplnenú o reprezentačnú selekciu skutočne  originálnych archívnych záberov, ktoré sa týkajú nielen filmového umenia,  ale aj  postoja k spoločenskému kontextu rokov 1968 a 1989.

Škoda len, že tvorcovia  nereflektujú  aj komplikovaný filmový a spoločenský dnešok, ktorý je zrejme paradoxne v kontraste, čo  sa týka v kreatívnych  ambíciách, spoločenskej slobode sa vyjadrovať,  a  paradoxne  veľmi význačným úspechom slovenskej  kinematografie  v dávnej minulosti,  napriek okolnostiam cenzúry, trezorových filmov,  alebo  režimistickej  mizérie  v  dejinnej  histórii slovenského a českého umeleckého sveta.      

Evaluácia – Gabriel Gröber: 85 % 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: video games | Thanks to Wachdienst, Trucks and SUV