Filmová recenzia: Cirkus Rwanda

Print Friendly

Titul: Cirkus Rwanda, Česko, Slovensko, 2018, 75´
Réžia:
 Michal Varga Kamera: Jakub Jelen

Synopsis

Zaujímavá autorská a reportážna  multikultúrna reflexia globalizmu v Afrike a v Čechách.

Movie Review

Najprv sa bál ísť. Že s ním spadne lietadlo, umrie na maláriu alebo ho zastrelí. Principál pražskej skupiny Cirk La Putyka Rosťa Novák sa ale nakoniec vydal do Rwandy nadviazať spoluprácu s tamojšími akrobatmi.  Týchto vedie Eliseo, ktorý ako dieťa prežil rwandskú genocídu a teraz trénuje skupinu zloženú z osirelých detí. Paralelne  v Rwande aj v Prahe skúšajú dve formácie, aby vytvorili skutočný cirkus pre 21. storočie, ktorý prepojí  civilizačne  odlišné prostredia.

Reportážna euro-africká artová snímka rozpráva story stretu  Rosťu Nováka  a Eliseého Niyonsenga z rwandského akrobatického súboru Future Vison Acrobats, ktorý  má ideu akrobaciou prispieť  sirotám v Afrike prostredníctvom spoločného cirkusového performance.

Rosťov a Eliseého prístup sú protikladné ako voda a oheň.  Český hrdina je racionálnym kapitánom priemyslu,  ale bojí sa, že  s  ním spadne lietadlo, alebo  umrie na maláriu, alebo ho zastrelia.

Rwandský hrdina naopak prežil  ganocídu vlastného obyvateľstva, a vždy to bude  africký klaun  Eliseé Niyonsenga, ktorý pomáha  umením rozbiť predsudky a vytvoriť zážitok hodný 21. storočia.

Dobrá civilizačná a reflektívna  téma je tu  podporená kameramanskou bezprostrednosťou i znalosťou  artového  dramaturgického  kumštu. Z iného pohľadu ide o  reportáž o neskutočne vražednej nenávisti, mentálnej i hmotnej chudobe, a popri tom o neblahých vplyvoch  globalizácie, keď africkej krčme i pražskej tržnici kraľuje koloniálny a multikorporátny holandský Heineken.

Bude mať  Novákova  režisérska  drezúra svoj zmysel aj pred náročnými českými divákmi?   Nuž prezraďme, že  to všetko  je  možno jeden z poctivých a pritom  divácky vďačných dokumentárnych filmov, top z minulej sezóny, a navyše jeden vzácnych  projektov v oblasti dokumentárnej tvorby, v ktorom ide do poslednej chvíle aj o akési napätie, gradáciu a záverečná katarziu publika.

STRUCTURAL STORY  The premiere of Hit, Tell the Difference is captured in the film in a colorful cut. The smiling faces of the audience and applause while standing indicate that the global Africa-Central Europe effort made sense. The film’s narrative closes satisfactorily in this way, although the Rwandan acrobats have returned this year, and have also been seen at the Karlovy Vary Film Festival. Their efforts and joys are thus immortalized in an in no way contemplative, but crafted and lively documentary act.

Recenzia: Gabriel Gröber   

Evaluácia: 70 %

Prehliadka Slnko v sieti v kine Lumiére 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: video games | Thanks to Wachdienst, Trucks and SUV