Filmová recenzia: Zjavenie/L´apparition

Print Friendly

Titul: Zjavenie, L´apparition, Francúzsko, 2018, 168´
Režisér/scenár : Xavier Giannoli
Strih: Cyril Nakachen
Scénografia: Riton Dupre-Clément
Kostýmy: Isabelle Pannetier
Účinkujú: Vincent Lindon, Galatéa Bellugi, P.  d´Assumçao, A. Taubman, Elina Löwensohn, Bruno Georis, Candice Bouchet, Claude Léveque, Gérard Dessalles, Alicia Hava
Šírené v SR: ASFK od  7.marca 2019

Synopsis

Xavier Giannoli reflektuje  pohľadom  nezaujatého experta  zjavovania Panny Márie  a  jeho  analýzy  na objednávku  Vatikánu,  respektíve  vyvrátenie  pravosti tejto „senzácie“, ktorá je aj nie je senzáciou.  Hoci  je nová  téma  skvele a provokačne  spracovaná, ťažko  sa  skúsenejší  a  artovo zacielený divák  zbavuje pocitu, že príbeh  nie  je  len akousi  značne   prekombinovanou  osudovou  fabuláciou, i  keď talentovanej filmárskej osobnosti.

MOVIE  REVIEW

Francúzsky tvorca  Xavier Giannoli  je  prestížnym  laureátom  Zlatej palmy z Cannes (v kategórii krátkych filmov),  autorom medzinárodne známej  snímky  o speváčke s falošným hlasom  Marguerite, 2015,  a najnovšie aj  scenáristom/ režisérom  nového zaujímavého  projektu,  ktorý  prináša tému   analýzy  zjavenia  a  zázrakov.   Jeho najnovší  a výrazne  autorský film  Zjavenie  má svojsky vykonštruovanú   zápletku,  spracovanú na spôsob  slobodného a  nezávislého investigatívneho vyšetrovania  pre cirkevného zadávateľa.

Režisér a scenárista  X.  Giannoli   tu  reflektuje  aktuálnu realitu prostredníctvom sofistikovaného  zoskupenia  zložiek, ktoré vzbudia pozornosť a udržujú napätie a záujem, a to  napriek značne  naduženej stopáži  snímky,  s  viac než  dvojhodinovou produkciu.

Skvelý  ale  aj mnohovrstvový  scenár  venuje pozornosť  niekoľkým  rozličným motiváciám postáv, súčasne  z rozličných uhlov.  Titulný hrdina Jacques (Vincent Lindon)   je   napríklad  tvrdohlavý, čestný, ale racionálne traumatizovaný  vojnový reportér pragmatického typu  s  paranojou zo všetkých hrôz  a vojnového besnenia, ktorým prešiel.

Oproti  nej   charakter  Anny  (Galatea Bellugi)   reprezentuje  naopak  mladú  a  charizmatickú povahu – avšak ako vidíme neskôr,  ani ona  nie tak úplne čistá  novicka,  keď  tvrdí, že je  autentickým  svedkom  zjavenia.  Duchovný pán  Borrodin  je obrazom  ctižiadostivého  františkánskeho kňaza,  ktorý  je  dôverníkom  Anny, pretože uveril  v jej nezištnosť a čistotu, i keď aj on o všetkom  pochybuje.

Investigatívny  plán  akéhosi  cirkevného vyšetrovania  inicializovaného oficiálne Vatikánom  zohľadňuje  viaceré  verifikované  uhly prístupu v členitej  a  mnohopočetnej mozaike názorových postojov, ale prípad  zjavenia  však štylisticky  a  žánrovo  invokuje  skôr  „detektívny  prístup“ k niečom pochybnému, nekalému či dokonca k vražde.

Pričom na druhej strane  má  byť  emotívna a duchovná  viera človeka – reprezentantom slobodnej viery a voľby, ktorá sa nemusí opierať  o reálne dôkazy a reálne rozhodnutia,  na základe  racionálnych argumentov.  Preto napokon  má  i nemá svoj zmysel  „hlavný investigatívny hrdina“  …  a proti nemu  „svedkovia  zjavenia“,  a napokon  i celá cirkvou riadená komisia. I  tí ktorí sa snažia na buzze okolo zázraku  parazitovať.

Zaujímavá téma zázraku  je prepojená  autorsky  sofistikovaným konceptom investigatívnej  analýzy  ale napokon  aj   záverečným prekvapujúcim zvratom, ktorý však  má funkciu aj  ako ďalšie neznáme pole.  Napokon môže  ísť   len o  akýsi   ďalší   prvok  či  kamienok  do mnohopočetnej mozaiky, a  nedáva jednoznačné riešenie témy ani  netvorí očakávané  defilé   konklúzie  onoho košatého príbehu, a  ani  jeho autorského konceptu.

Dramaturgia projektu stojí na  prepojení  duchovnej  témy s dramatickou naráciou, ktorá veľakrát pôsobí na divácke rácio ako konštrukt. Pochválme však  vynikajúci kasting  a  dobré  vedenie hlavných protagonistov, trochu akademickú kameru a  konzistentnosť niekedy príliš komplikovaných peripetí hlavnej dejovej línie. I tak je filmový projekt  divácky inšpiratívnou snímkou, plnou otvorených ťažkých otázok bez odpovede.

Kritické hodnotenie:  Gabriel Gröber:  65 – 70 % 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: video games | Thanks to Wachdienst, Trucks and SUV