Filmová recenzia: Všetci to vedia/Todos lo saben

Print Friendly

Synopsis:  V malom španielskom vidieckom mestečku je svadba, z ktorej unesú neplnoletú dcéru a únoscovia žiadajú vysoké výkupné pod hrozbou likvidácie unesenej obete.

Movie review 

Iránsky režisér Asghar Farhadi je autorským tvorcom  oscarových filmov Klient a Rozchod Nadera a Simin, ktorý v poslednej dobe vytvára svoje diela  v európskych koprodukciách a produkciách  s Talianskom, či Francúzskom.  Jeho posledený film  Film Všetci to vedia bol ocenený  Zlatou palmou za réžiu na MFF v Cannes.  Projekt  bol realizovaný  v  španielčine,  a  s  prispením  najkreatívnejších  a  najväčšmi  obsadzovaných  hercov  súčasnosti.

Asghar Farhadi  nielen  režíruje, ale aj sám píše svoje scenáre, ktorá však majú rozdielny čiže viac  diváckejší  štýl, než   predovšetkým  tvrdé artové drámy orientované na festivalové publikum,  s ktorými sa uviedol v predošlej dobe.  Scenáristická zápletka  jeho najnovšej snímky  dáva  autenticky  plne vyniknúť  vynikajúcemu umeniu obsadených postáv  hercov a herečiek  v hlavných úlohách.

Dej filmu je posadený  v žánri psychologickej drámy s detektívnou zápletkou, a projekt  rešpektuje všetky  zvolené  žánrové pravidlá.

VŠETCI TO VEDIA /Todos lo saben/ | Košice

Laura (Penélope Cruz)  je  ako bývalá osudová žena,  ktorá v minulosti musela voliť medzi dvoma protikladnými životnými  príbehmi. Aktuálne  priletí so svojím synom a dospievajúci dcérou z Argentíny na  tradičnú rodinnú svadbu, kde sa  s veľkým životným odstupom konfrontuje  so svojou minulosťou:  ex-milencom  Pacom  (Javier Bardem), zatiaľ čo manžel (Ricardo Darin)  trčí  doma,  v Argentíne. Počas svadby  mizne Laurina dcéra. Únoscovia pýtajú značne vysoké výkupné, a po telefonickom  hovore prilieta  z Argentíny aj jej polovička,  o ktorom sa hneď rozšíri, že je alkoholický lúzer, a podnikateľská troska.

Paco  postupne zistí ako to v skutočnosti je  s mnohými  vecami  jeho  pohnutej minulosti,  a  navyše sa   ako majiteľ rozľahlých viníc  rozhodne  bez kontaktu s políciou, paradoxne a k prekvapeniu celej dediny,  splniť požiadavky únoscov.  Nové  odhalenia a konfrontácie, všetko  v stále zahustenejšej  atmosfére silných emócií.

VŠETCI TO VEDIA /Todos lo saben/ | Bratislava

Snímka s prvkami dramaturgie telenovely,  ale i s ostrou karikatúrou vidieckeho zápecníctva  je však predovšetkým silnou rodinnou drámou, s excelentne vyrozprávaným dejom, s výborne zvládnutou réžiou  hlavnej hereckej dvojice  Bardem a Penélope Cruz.

Film  si  diváka  získa  vynikajúco zvládnutým  herectvom a scenár udrží  publikum v napätí až do konca.   Postava Laury ktorú stvárnila Penélope Cruz  je podľa jej  vlastných  vyjadrení,  doposiaľ najkomplexnejšou rolou, na ktorej pracovala.

Review Summary: The plot of the film is set in the genre of psychological drama with a detective plot, and the project respects all selected genre rules.

Laura (Penélope Cruz) is like a former fateful woman who in the past had to choose between two opposite life stories. She is currently arriving from Argentina for a traditional family wedding in Spain, where she is confronted with her past from a great distance in life: her ex-lover Paco (Javier Bardem), while her husband (Ricardo Darin) is stuck at home, in Argentina. Laura’s daughter disappears during the wedding. The kidnappers are asking for a very high ransom, and after a phone call, half of Argentina will arrive from Argentina, which will immediately spread to be an alcoholic loser, and a business wreck.

Paco gradually finds out what is really like with many things in his turbulent past, and moreover, as the owner of a large vineyard, he decides to meet the requirements of the kidnappers without contact with the police, paradoxically, and to the surprise of the whole village. New revelations and confrontations, all in an increasingly dense atmosphere of strong emotions.

However, the film with elements of the soap opera’s dramaturgy, but also with a sharp caricature of rural healing, is above all a strong family drama, with an excellently told story, with a well-managed direction by the main acting couple Bardem and Penélope Cruz.

The film will win the audience with excellent acting, and a professionally conducted screenplay will keep the audience in suspense until the end. The character of Laura, played by Penélope Cruz, is, according to her own statements, the most complex role she has ever worked on.
 

Hodnotenie a recenzia Gabriel Gröber: 85 % 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: video games | Thanks to Wachdienst, Trucks and SUV