Filmová recenzia: Skáza dejvického divadla, CZ, 2019

Print Friendly

Titul: Zkáza Dejvického divadla, Česko, 2019, 6-krát 30´

Žáner: satirický český televízny seriál odvysielaný v kinopodobe na Febiofeste, slovenská premiéra
Réžia:
 Miroslav Krobot

Kamera: Jan Šuster,

Scenár: Ondřej Húbl, Miroslav Krobot
Účinkujú: Ivan Trojan, Václav Neužil ml.  Jr., Jaroslav Plesl, Martin Myšička, Hynek Čermák, Simona Babčáková, Lenka Krobotová, Miroslav Krobot a ďalší

Synoposis

Vedenie kedysi slávneho a azda aj kultového Dejvického divadla je vystavené existenčnej skúške z dôvodu  fiktívneho  nezískania grantu na činnosť.

Movie Review

Komické a satirické scénky  s veľmi zrelým stvárnením   rolí  hercami, ktorí   účinkujú v šesťdielnom TV seriáli.

Po Štvrtej  hviezde Dabing Street  je  seriál  Skáza Dejvického divadla už tretím v poradí.  Novinkou je, že  kolektív divadla  reprezentuje  popri hviezdach ako  Ivan Trojan, Hynek Čermák, Václav Neužil, Jaroslav Plesl, Martin Myšička, Klára Melíšková, Simona Babčáková, Martha Issová, či Jana Holcová   a  aj  ďalšie  osoby  z divadelného zákulisia, napríklad  ako  jeho  riaditeľka, inšpicient, či psy týchto  osôb.

Mystifikačná  Skáza Dejvického divadla funguje  s prvkami absurdno-čiernej satiry, ktorou sa zviditeľnili   herci v roliach stvorených  Miroslavom Krobotom  ako na telo. Spolu  štyri hodiny inteligentného humoru na úrovni, a excelentné výkony účinkujúcich, s pointou a bez remeselného prehrávania.

Zkáza Dejvického divadla – program a vstupenky online | 42. festival české  filmové komedie

Filmový recenzent  nemôže  túto špecifickú  satiru  dopodrobna rozpitvávať nakoľko  gagy, situácie a témy  na paródiu aktuálnej reality sú nenapodobiteľné, a tvoria vždy ucelenú atmosféru, ktorá smeruje cez absurditu k surrealizmu:  kritika kváziumenia, absurdita takzvaných „šmejdov“, ochorenie AIDS, české  bábkoherectvo Spejbla a Hurvínka, atď…  a  publikum  alebo osloví a chytí, alebo nie.

Projekt  má  za  určujúci divácky segment  skupinu  náročnejšieho diváka, pre ktorú  je  vnímaný  ako značný  realizačný počin dramaturgie verejnoprávnej  Českej televízie.

Festivalový zostrih šiestich dielov ako ucelený projekt  je  prekvapujúco celkovo  vydareným  kompromisom medzi potrebami televíznej cieľovej skupiny a fanúšikmi divadla, a pritom sa kvalifikovanosťou, i svojou neukotvenou anti-žánrovosťou  vymyká aj  seriálovému priemeru v susednej Českej republike.

Filmová projekcia v kine SFU LUMIÉRE

Review summary: The mystifying Doom of the Dejvice Theater works with elements of absurd-black satire, which made the actors in roles created by Miroslav Krobot visible as a body. A total of four hours of intelligent humor level, and excellent performances by the performers, with a point and without craft playback.

The film reviewer cannot dissect this specific satire in detail, as the gegs, situations and themes on the parody of current reality are inimitable. They always create a coherent atmosphere, which leads through absurdity to surrealism (criticism of quasi-aging, absurdity of so-called „smudges“, AIDS, Czech puppetry of Spejbl and Hurvínek, etc …) and the audience or addresses and catches or not. The project considers the group of more demanding viewers to be the determining audience segment, for which it is perceived as a significant realization of the dramaturgy of the public Czech Television.

The festival’s montage of six parts as a complete project is a surprisingly successful compromise between the needs of the television target group and other theater fans, while at the same time its sophistication and its unanchored anti-genre deviate from the „Czech series average“.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: video games | Thanks to Wachdienst, Trucks and SUV