Filmová recenzia: PÁD AMERICKÉHO IMPÉRIA/Fall of American Empire

Print Friendly
Titul: Pád amerického impéria
Noticka: Kanada | 2018 | komédia | 129´

Réžia: Denys Arcand
Hrajú: Maxim Roy, Vincent Leclerc, Rémy Girard, Claude Legault, Alexandre Landry, Yan England, Pierre Curzi, Paul Doucet

SYNOPSIS

Vyštudovaný doktor filozofie v kuriérnych službách sa pripletie do bankovej lúpeže mafiánskych peňazí, so snahou vymaniť sa z finančnej mizérie.

Movie review

Mladý inteligentný doktor filozofie sa  pripletie do mafiánskej lúpeže  a streľby, v ktorej zomrie  jeden z páchateľov  a druhému sa podarí uniknúť.  Na mieste činu ostali  dve tašky plné peňazí, ktoré ukoristí náš doručovateľ, ktorý vyhľadá postupne  rôznych  daňových a investičných poradcov, rozíde sa dievčaťom, nájde si najluxusnejšiu mladú prostitútku v meste s ktorou rozvíja intímny partnerský  vzťah a svoju akciu s lupom, napriek tomu, že im je v pätách polícia i mafia.

Mrazivá komédia, inšpirovaná streľbou v Montreale v roku 2010, voľne nadväzuje na Arcandov (Doba temna, Stardom, Ježiš z Monteralu) predchádzajúci film Invázia barbarov z roku 2003.

Vydarená  autorská  satira  špecifického ale renomovaného kanadského tvorcu, ktorý začínal ako dokumentarista. Komediálna ale najmä dramatická snímka  o  vzbure proti globalizácii, ale aj voči  lokálnym manipulačným a byrokratickým  štruktúram, polícii,  rozdelenej  spoločnosti, čiže proti celému systému falošných hodnôt.

The Fall of the American Empire | Official Trailer HD (2019) - YouTube

Publikum ocení aj  vynikajúcu kameru,  chytľavú typológiu postáv v policajnom zbore,  skutoční bezdomovci v charite, typy  z  mafiánskych gangov.  Autor produkuje  prirodzené  a  kosenzuálne herecké vedenie, a zaujme aj  hudobná dramaturgia i prevzatá hudba minimalistických autorov, i klasického symfonika Haydna.   V tomto  filmovom diele nie sú dlhé skeptické dialógy, ale absurdita, sarkazmus, pádne argumenty, naivná  láska aj  prirodzená vášeň, a jasné atraktívne a chytľavé posolstvo o druhej  či prvej veľkej  životnej šanci.

Projekciu v kine Lumiére  organizuje Kanadské veľvyslanectvo na Slovensku, a snímka je súčasťou českého Febiofestu.

Reviewer’s focus: The audience will also appreciate the excellent camera, the catchy typology of the characters in the police force, the real homeless in charity, the types of mafia gangs. The author produces natural and cosensual acting, and is also interested in musical dramaturgy and the music of minimalist authors, as well as the classical symphonist Haydn. These are not long skeptical dialogues, but absurdity, sarcasm, strong arguments, naive love and natural passion, and a clear, attractive and catchy message about the second or first great chance of life.

Evaluácia – Gabriel Gröber: 80 % 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: video games | Thanks to Wachdienst, Trucks and SUV