Filmová recenzia: Central Bus Station, CZ, 2018

Print Friendly

Titul: Central Bus Station, Česko, 2018, 75´
Réžia: 
Tomáš Elšík

Žáner: reportážny celovečerný dokumentárny film

SYNOPSIS

Globalizačný monolit  architektúry  nachádzajúci sa uprostred hlavného mesta štátu Izrael a jeho každodenný kolorit.

Movie Review

Film je marketingovou metaforou, a pokusom o český exkluzívny monumentálny dokument  v aktuálnom anti-globalizačnom duchu.

Žiaľ vďaka nedostatku finančnej podpory, neskúsenosti autora, a zrejme aj  slabo preukázanému kreatívnemu zámeru,  publikum  vidí  len  akési torzo pôvodných snáh a zámerov režiséra,  ktoré má veľakrát opakujúci hlavný motív,  a takmer  žiadne osvetľovacie a technické kameramanské zložky (na hrane noriem technickej kvality).

Z dramaturgického pohľadu je žiaľ snímka  bez hlbšej autenticity a najmä  autori  rozprávajú  a reflektujú  len  chaoticky roztrúsenú tému voľne skúmajúcich javov, ktoré nejdú pod povrch či do hĺbky, a iba špekulatívne demonštrujú všeobecne známy trend. Občas vidno zaujímavé momenty ako políciu so samopalmi, či fakt máme istý exotický pocit, či značnú absurditu, inokedy sme svedkami banálneho výkladu amatérskeho turistického sprievodcu.

Dokumentárna snímka si žiaľ vystačí aj  bez hodnotiaceho komentára, či výpovede skutočných zainteresovaných protagonistov.  Film veľakrát stratí tempo i prirodzenú logiku výpovede v snahe o komplexnosť, ale bez skutočnej reprezentatívnosti v protagonistoch.

Zrejmá je len kľúčová idea  reflexie betónovej stavby, ktoré je nefunkčným a veľakrát  nekoncepčným  labyrintom, ktorý navštevujú nielen pasažieri autobusov,  ale aj miestna zberba a skrachovanci, či nelegálni prisťahovalci z Ázie, využívaní ako lacná pracovná sila. Nevidno bližšie ich život, rodiny, kontext a ani ich mentalitu, čo je veľká škoda. Artový zámer  a ambície  tak ustrnuli v cudzokrajnej reportáži o ekologickom a urbanistickom  probléme vzdialenej krajiny.

Film Central Bus Station, ktorý bol ocenený zvláštnou cenou poroty na MFF v  Jihlave (2018)  uviedli v jeho slovenskej premiére  v rámci MFF FEBIOFEST  BRATISLAVA, 2019, v kine SFU LUMIERE.

 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: video games | Thanks to Wachdienst, Trucks and SUV