Filmová recenzia: Stretnutia v Time of Eve

Print Friendly

Titul: Stretnutia v Time of Eve, Japonsko, 2010, 107´
Réžia:
 Jasuhiro Jošiura
Hrajú: Kendži Nodžima, Mijuki Sawaširo, Miki Itó

SYNOPSIS

V blízkej budúcnosti, dlho po vzniku pracovných robotov a krátko po stvorení androidov, sa  robotické  politbyro vyslovilo,  že  človek musí  konať  rezervovane  voči  elektronickým spotrebičom, androidom a umelej inteligencii, i  keď zdanie  a emočnosť komunikácie  láka na scestie.

MOVIE REVIEW

Tínedžer  Rikuo  bol  vychovávaný tak, aby s androidmi jednal ako s neživými nástrojmi a nemýlil si ich  s  ľudskými  bytosťami. Jedného dňa však nájde nejasný záznam v denníku  domáceho robota Sammyho. Súčasne  nachádza  zaujímavú  kaviareň, v ktorej  nerobia  rozdiely medzi robotmi a  ľuďmi, i keď to odporuje trom zákonom robotiky, ktoré sú etickou normou pre všetkých.

Animované  neúplné  bottle-movie, ktoré plynie  v pomalom tempe, a  v značne nadnesenej časovej dĺžke, sa  odohráva  v klubovej chránenej zóne,  kde čiastočne prestávajú platiť všeobecné zákony robotiky.

Filmový dej  je  postavený  na dialógových ping-pongoch  v klube pre umelú  inteligenciu  TIME OF  EVE , ale divák nevie nič o jeho účele, histórii a ani o  budúcom  význame.   Inak  roztomilá,  miestami značne pomalá  animácia, i nadhodené sci-fi výzvy – medzi svetom živých bytostí, umelou inteligenciou, a robotmi.

Zápletka i dej  majú  mnoho logických chýb, najmä  nemajú jasné východisko ani dobre vymedzenú otázku, takže projekt je skôr estetickým cvičením  tvorcov,  a  zaujímavou audiovizálnou  esejou o dobe, ktorá sa na nás zo všetkých strán tlačí.

Budú sa  smieť venovať  roboty a androidy  vo voľnom  čase  priateľstve, láske, či rodiť deti a mať rodinu ako my všetci?  Navonok nezmyselná otázka je načrtnutá zľahka i v tejto snímke.

Japonský animovaný projekt je však  zatiaľ kvalitou i profesijne  úplne inde, než projekty silných hollywoodskych štúdií.

Evaluácia – film critic:  60 % 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: video games | Thanks to Wachdienst, Trucks and SUV