Filmová recenzia: Stretnutia v Time of Eve

Print Friendly

Titul: Stretnutia v Time of Eve, Japonsko, 2010, 107´
Réžia:
 Jasuhiro Jošiura
Hrajú: Kendži Nodžima, Mijuki Sawaširo, Miki Itó

SYNOPSIS

V blízkej budúcnosti, dlho po vzniku pracovných robotov a krátko po stvorení androidov, sa  robotické  politbyro vyslovilo,  že  človek musí  konať  rezervovane  voči  elektronickým spotrebičom, androidom a umelej inteligencii, i  keď zdanie  a emočnosť komunikácie  láka na scestie.

MOVIE REVIEW

Tínedžer  Rikuo  bol  vychovávaný tak, aby s androidmi jednal ako s neživými nástrojmi a nemýlil si ich  s  ľudskými  bytosťami. Jedného dňa však nájde nejasný záznam v denníku  domáceho robota Sammyho. Súčasne  nachádza  zaujímavú  kaviareň, v ktorej  nerobia  rozdiely medzi robotmi a  ľuďmi, i keď to odporuje trom zákonom robotiky, ktoré sú etickou normou pre všetkých.

Animované  neúplné  bottle-movie, ktoré plynie  v pomalom tempe, a  v značne nadnesenej časovej dĺžke, sa  odohráva  v klubovej chránenej zóne,  kde čiastočne prestávajú platiť všeobecné zákony robotiky.

Filmový dej  je  postavený  na dialógových ping-pongoch  v klube pre umelú  inteligenciu  TIME OF  EVE , ale divák nevie nič o jeho účele, histórii a ani o  budúcom  význame.   Inak  roztomilá,  miestami značne pomalá  animácia, i nadhodené sci-fi výzvy – medzi svetom živých bytostí, umelou inteligenciou, a robotmi.

Zápletka i dej  majú  mnoho logických chýb, najmä  nemajú jasné východisko ani dobre vymedzenú otázku, takže projekt je skôr estetickým cvičením  tvorcov,  a  zaujímavou audiovizálnou  esejou o dobe, ktorá sa na nás zo všetkých strán tlačí.

Eve no jikan gekijōban (2010) | ČSFD.cz

Budú sa  smieť venovať  roboty a androidy  vo voľnom  čase  priateľstve, láske, či rodiť deti a mať rodinu ako my všetci?  Navonok nezmyselná otázka je načrtnutá zľahka i v tejto snímke.

Japonský animovaný projekt je však  zatiaľ kvalitou i profesijne  úplne inde, než projekty silných hollywoodskych štúdií.

Review summary: The film story is based on dialogue ping-pong in the club for artificial intelligence TIME OF EVE, but the viewer knows nothing about its purpose, history or future significance. Otherwise cute, sometimes quite slow animation, and pitched sci-fi challenges – between the world of living beings, artificial intelligence, and robots.

The plot and the plot have many logical errors, in particular they do not have a clear starting point or a well-defined question, so the project is more of an aesthetic exercise of the creators, and an interesting audiovisual essay about the time that presses us from all sides.

Will robots and androids be allowed to spend their free time on friendship, love, or having children and have a family like the rest of us? Externally, a nonsensical question is sketched lightly in this picture as well.

However, the Japanese animated project is still completely different in quality and professionalism than the projects of strong Hollywood studios.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: video games | Thanks to Wachdienst, Trucks and SUV