Filmová recenzia: Hranica (Gräns)

Print Friendly

Titul: Hranica (Gräns), Dánsko / Švédsko, 2018, 110 min.
Réžia:
 Ali Abbasi
Hrajú (actors): Eva Melander, Eero Milonoff, Viktor Åkerblom, Matti Boustedt

MOVIE GENRE: SCI-FI, sociálna dráma, podobenstvo, mystery

NOTICKA   Film Hranica je tvrdým, zvráteným, šokujúcim a podvratným podobenstvom o tolerancii k odlišnostiam, o pohlaví a citovom precitnutí. Jedinečne sa v ňom spája realistická dráma a severský mýtus.

MOVIE  REVIEW

Režisér  Alli Abbasi premiéroval  na MFF  v Cannes 2018  svoje bizarné fantasy,  založené  na severskom mýte o pohanskom  obrovi  Thorovi  a  obrích Troloch  s vlčou náturou,  prenasledovaných bleskami božieho hnevu. 

Hlavná hrdinka  Tina pracuje na  hranici ako colná deklarantka.  Svoje pracovné okolie  dokáže šokovať nielen ohyzdným zjavom  svojej  možno  zdeformovanej tváre,  a  žensky nevábneho tela, ale i vynikajúcou  intuíciou pre  negatívne  ľudské emócie, a  naopak  porozumenie mnohým  prírodným archetypom vo zvieracej ríši.

Regissören Ali Abbasi trodde han gjorde en smal film – nu är Gräns Sveriges  Oscarskandidat | Kultur och nöje | svenska.yle.fi

Neesteticky  až odpudivo  pôsobiaca  Tina  s  bravúrou  odhaľuje  zakázané predmety i kriminálne delikty.  Až kým  nepríde  jej veľmi podobný  muž  Vore, s ženskými genialitami   v koženej bunde, ktorého pach nepripomína nič z toho, čo Tina dosiaľ cítila. Vore  však  súčasne  môže  zvrátiť a narušiť životný koncept  hlavnej hrdinky  i jej  lžami  a výmyslami deformovanú  identitu  k nepoznaniu.

Hranica je citlivo nakrútenou  mysterióznou  filmovou  drámou  a  sci-fi typológiou,  ale  silná  svojou  pôvodnosťou,  ale jej bazálny koncept  skrýva aj poučnú etiku  bytostného prerodu v žití, s  nezakrývaným  úsilím  o  originálne podobenstvo.

Snímka  má  bravúrne napísaný dej  s  pátosom  a  odvážnou štylizáciou, a to aj  pre  cieľovú skupinu  štandardne  odolného  klasického  diváka.

Border (Gräns) - Review - One Room With A View

Evaluácia – film critic – GROBER: 85 %  Svetová premiéra: MFF Cannes 2018  Slovenská premiéra na festivale SCANDI 2019, Film Europe. 

Review Summary: Director Alli Abbasi premiered at the Cannes IFF in 2018 his bizarre fantasy, based on the Nordic myth of the pagan giant Thor and the giant Troloch with a wolf nature, haunted by lightning of God’s wrath.

The main heroine Tina works at the border as a customs declarant. He can shock his work environment not only with the ugly appearance of his possibly deformed face and feminine unattractive body, but also with his excellent intuition for negative human emotions, and conversely with his understanding of many natural archetypes in the animal kingdom.

The unaesthetically repulsive Tina with bravura reveals forbidden objects and criminal offenses. Until her very similar man, Vore, arrives, with female geniuses in a leather jacket, whose scent is reminiscent of what Tina has felt so far. At the same time, however, Vore can reverse and disrupt the life concept of the protagonist, as well as a deformed identity beyond recognition through her lies and fabrications.

The frontier is a sensitively twisted mysterious film drama and sci-fi typology, but strong in its originality, but its basic concept also hides an instructive ethic of being in the living, with an uncovered effort for an original parable.

The film has a brilliantly written story with pathos and bold stylization, even for the target group of a standardly resistant classical viewer.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: video games | Thanks to Wachdienst, Trucks and SUV