Filmová recenzia: Naliehavé zjavenie, Troppa grazia, 2018, ITA,ESP,GRE

Print Friendly

Titul: Naliehavé zjavenie, 2018, Taliansko, Španielsko, Grécko

Filmová réžia: Gianni Zanasi

Scenár: Gianni Zanasi, Giacomo Ciarrapico, Michele Pellegrini, Federica Pontremoli

Kamera: Vladan Radovic

Hudba: Niccolò Contessa

Strih: Rita Rognoni, Gianni Zanasi

Hrajú: Alba Rohrwacher, Elio Germano, Giuseppe Battiston, Hadas Yaron, Carlotta Natoli, Thomas Trabacchi, Rosa Vannucci, Daniele De Angelis, Teco Celio, Elisa Di Eusanio, Davide Strava

MOVIE    REVIEW

Hlavnou protagonistkou  tejto vcelku ľahkej žánrovej komédie  je geodetka  Lucia, ktorá je single  s dorastajúcou  dcérou a frajerom, ktorého sa práve túži zbaviť.  V projekte, na  ktorý  si  ju  objednali kmotrovské štruktúry a developéri  sú  nepresnosti i bludy, ona vzdoruje, avšak len  do istého času.

Počas práce v teréne sa nečakane stretne s cudzinkou, ktorá sa nevysvetli teľne  zjaví a zmizne, a má neprirodzenú a nadpozemskú moc.  Táto   žena sa  objavuje  čoraz častejšie.  Dáva rozkazy a ťahá za vlasy hlavnú protagonistku, a aj ju bije: „Choď k ľuďom a povedz im, aby postavili chrám na mieste, kde som sa ti zjavila…“

La Tuscia miracolosa di Troppa grazia

Talianska snímka je  zaujímavým mementom,  reflektujúcim aktuálne Taliansko s vynikajúcou hlavnou hrdinkou a lapidárnymi či  humornými  postrehmi z aktuálnej globalizácie sveta.

Hodnotenie – film critic: 60 %

Ceny a festivaly: Annecy Cinema Italien 2018: Prima; Athens International Film Festival 2018: Festival Darlings; Cinéalma – L’âme de la méditerranée 2018; Cinemed – Festival Cinema Mediterranéen Montpellier 2018: Soirée de clôture; Festival de Cannes 2018: Quinzaine des Réalisateurs – Film de clôture – Label Europa Cinemas; Filmfest München 2018: Spotlight; Haifa International Film Festival 2018: Gala; Karlovy Vary International Film Festival 2018: Horizons; Lavazza Italian Film Festival 2018: Comedy, Italian Style

Review summary: The main protagonist of this rather light genre comedy is geodesist Lucia, who is single with her growing daughter and a guy she just wants to get rid of. In the project for which her godfather structures and developers commissioned her, there are inaccuracies and delusions, she resists, but only for a while.

While working in the field, he unexpectedly encounters a foreigner who unexplainedly appears and disappears, and has an unnatural and supernatural power. This woman is appearing more and more often. He gives orders and pulls the main protagonist by the hair, and also beats her: „Go to the people and tell them to build a temple where I appeared to you“.

The Italian film is an interesting memento, reflecting the current Italy with an excellent protagonist and lapidary or humorous insights from the current globalization of the world.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: video games | Thanks to Wachdienst, Trucks and SUV