Filmová recenzia: Hosť, L’ospite

Print Friendly

Titul: Hosť

Krajina: Francúzko, Taliansko, Švajčiarsko

Filmový  scenár a réžia: Duccio Chiarini

Scenár: Duccio Chiarini, Roan Johnson, Davide Lantieri, Marco Pettenello

Kamera: Baris Ozbicer

Hudba: Brunori Sas

Strih: Roberto Di Tanna

MOVIE  REVIEW  

Guido je sympatický štyridsiatnik zo strednej nemajetnej vrstvy, ktorý pozná  príťažlivú  družku Chiaru. ktorá je v jeho rokoch.  Nehoda pri ľúbostnom splynutí jedného dňa je spúšťačom bližšie ne definovaného  partnerského odporu, ktorý ako sa zdá – už nejde stiahnuť, ani utlmiť.

Snímka si všíma  povahovú drobnokresbu oboch z dvojice, nestranní žiadnej strane.  Problém mať  či nemať dieťa,  problém preferencií a životných návykov,  typický mamičkin maznáčik.   Scenár  celku vtipne reflektuje bežný život talianskej vzdelanej vrstvy, ktorá žije v nedostatočnom zabezpečení, a veľakrát vo značne naivistickom  psychologickom štýle,  keď  každý sa môže vyspať s každým. Nik nevie, kde končí normalita, a začína  partnersky  neakceptovateľný  počin.

L'ospite” nei cinema svizzeri! - ItaloBlogger

Talianske partnerské džudo  má príjemnú a autentickú atmosféru s presvedčivých herectvom i zrozumiteľnou réžiou, takže na festivale talianskeho filmu  v kine Lumiere sa podarilo uviesť aktuálnu a zaujímavú snímku.

Ceny a festivaly: Annecy Cinema Italien 2018: Concorso; Chicago International Film Festival 2018: Comedy; Lavazza Italian Film Festival 2018: Lights, Drama, Action!; Locarno Festival 2018: Piazza Grande

Dátum lokálnej premiéry v kine Lumiére: 24. november 2018   Hodnotenie – film critic:  G  GROBER  60 %   http://www.kino-lumiere.sk/klient-863/kino-241/stranka-8409/film-279974

Review: Guido is a nice forty-year-old man in his forties who knows the attractive friend Chiara in his years. An accident during the amalgamation of one day is the trigger for an unspecified partner resistance, which seems to be no longer withdrawn or silenced.

The image notices the character small drawing of both of the pair, not side to either side. The problem of having or not having a child, the problem of preferences and life habits, a typical mother’s pet. The script of the whole humorously reflects the everyday life of the Italian educated class, which lives in insufficient security, and often in a rather naive psychological style, when everyone can sleep with everyone and no one knows where the normality ends and an unacceptable act begins.

The Italian partner judo has a pleasant and authentic atmosphere with convincing acting and an understandable direction, so at the Italian Film Festival in the Lumiere cinema we managed to present a current and interesting film.

Awards and festivals: Annecy Cinema Italien 2018: Concorso; Chicago International Film Festival 2018: Comedy; Lavazza Italian Film Festival 2018: Lights, Drama, Action !; Locarno Festival 2018: Piazza Grande

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: video games | Thanks to Wachdienst, Trucks and SUV