Filmová recenzia: Climax

Print Friendly

Titul:  Climax

Krajina: Francia, 2018

Filmová réžia: Gaspar Noé

Scenár: Gaspar Noé  •  Kamera: Benoît Debie  Hrajú: Sofia Boutella, Romain Guillermic, Souheila Yacoub, Smile Kiddy, Claude Gajan Maude, Giselle Palmer, Taylor Kastle, Thea Carla Schott, Sharleen Temple, Lea Vlamos, Alaia Alsafir, Kendall Mugler, Lakdhar Dridi, Adrien Sissoko, Mamadou Bathily, Ashley Biscette, Sarah Belala

PR NOTICKA    Posledná noc na chate uprostred lesov v zime 1996. Tridsiatke tanečníkov a tanečníc končí intenzívny tréning na turné v USA, zostáva už len záverečná party. Na vinyloch Daft Punk alebo Aphex Twin a k tomu jedna veľká nádoba sangrie, ktorá na chvíľu zmizla z dohľadu… Drogový muzikál či tanečný horor Climax získal v Cannes povesť najlepšieho snímku režiséra Gaspara Noeho, ktorý zvíťazil v sekcii Quizaine des réalisateurs a stal sa jedným z najväčších prekvapení celého festivalu. Zrodenie a smrť sú mimoriadne zážitky. Život je však len pominuteľné potešenie.

CLIMAX Trailer (2018) Gaspar Noe Film - YouTube

MOVIE    REVIEW   

Podmanivá provokácia známeho excesívneho režiséra vychádzajúca z  koktailových esencií. V Sangrii tu nájdeme víno, likéry, džúsy, ovocie a drogy neznámeho zloženia.  Konštantný tlak na inovatívny zážitok, a  koniec tréningového sústredenia mladých profesionálnych tanečníkov je „dramatickým  a naratívnym katalizátorom“ a súčasne  spúšťačom hudobného filmového  tripu  pre výlučne zážitkov znalého publika.

Vďaka za profesionálne a štýlovo odvedené kamerové, herecké a zvukárske zložky, kde vôbec nejde o tanec, ale memento o svete, v ktorom sa všetci pohybujeme.   Gasparovi Noému  na stoličke režiséra a autorského scenáristu  šlo  najmä  o istý druh autorského  druhu  generačného varovania.   Kritizuje  formu   a   zobrazuje   typické mentálne koncepty a emócie, v ktorých  žije najmladšia generácia.

Film Climax (2018) | TV Program

Záver  filmu  poodhalí  pravú tvár  drogovej závislosti, posunutého vedomia.  Je to   analýza stavu totálneho osamotenia a prázdnoty.  Dezilúzia a  extratriedny  výber  parazitujúcich fenoménov  na  zdravom žití,  ktoré sú v tomto filme  rebelského  Gaspara Noého  –  ale poriadne silné.   Evaluácia  filmu a recenzia – film critic: Gabriel Gröber:   80 %

Film review A captivating provocation by a well-known excessive director based on cocktail essences. In Sangria we find wine, liqueurs, juices, fruits and drugs of unknown composition. The constant pressure for an innovative experience, and the end of the training camp of young professional dancers, is a „dramatic and narrative catalyst“ and at the same time the trigger of a musical film trip for the exclusively experience of a knowledgeable audience.

Thanks for the professional and stylish camera, acting and sound components, where it is not a dance at all, but a memento about the world in which we all move. Gaspar Noé on the chair of the director and author’s screenwriter was mainly about a kind of author’s kind of generational warning. It criticizes the form and depicts the typical mental concepts and emotions in which the youngest generation lives.

The conclusion of the film reveals the true face of drug addiction, shifted consciousness. It is an analysis of the state of total loneliness and emptiness. Disillusionment and extra-class selection of parasitic phenomena on healthy living, which are in this film of the rebel Gaspar Noah – but quite strong.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: video games | Thanks to Wachdienst, Trucks and SUV