Filmová recenzia: Cudzinec v raji / Stranger in Paradise

Print Friendly
Titul: Stranger in Paradise
Réžia:Guido Hendrikx
Country: Holandsko / 2016 / 73 min. / anglicky / slovenské titulky
.

Učiteľ v triede vysvetľuje skupinke čerstvých migrantov, koľko budú spoločnosť stáť peňazí. Azylanti sa jeho argumenty snažia vyvrátiť. Budú predsa pracovať, a teda prispievať do rozpočtu krajiny, nie? Učiteľ im však vezme ilúzie: polovica z nich nikdy nenájde uplatnenie. Film reflektuje v troch dejstvách mocenský vzťah medzi Európou a utečencami. Natvrdo ukazuje realitu v živote učiteľa, ku ktorému sa dostanú tri rozličné skupiny migrantov a on sa ku každej z nich správa celkom odlišne: k prvej odmietavo, k druhej prejavuje riadnu dávku empatie a chuť pomôcť, k tretej neprejavuje už vôbec žiadne city.

.

Trojdielny opus talentovaného holandského režiséra sleduje jednoduchú triedu cudzincov a ich komisára, ktorý im stručne a jasne predstavené ako bežia veci v EÚ, ale aj v azylovom procese ako takom.

.

V deji a téme dokumentárneho filmu sú  všetci zobrazovaní reálne  imigranti čiernej a farebnej pleti. Imigranti  sú postupne nachytaní v tom, že nie sú „skutoční utečenci pred vojnou a smrťou“, pretože to nik nepovažuje za dostatočne relevantné, nejaké  tie ich skutočné „emigrantské traumy“.

.

Okrem troch „šťastných osôb“  z imigrantov, ktorí získavajú azyl – je celej asi 20 člennej skupine  oznámené, že nikdy oficiálne nezískajú azyl.

Všetci imigranti v princípe porušili isté normy a urobili procesné chybičky krásy. Nik z nich úprimne nevie čo mali alebo majú robiť, a nechápu že cesta do civilizácie bola realizovaná s prehnanými a nereálnymi očakávaniami.

Minimalistická skratka. Ale filmová narácia i téma výborne funkčná.

.

Hodnotenie: 65%

.

IFF Jeden Svet, 2018    Filmová sekcia: Slepá škvrna

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: video games | Thanks to Wachdienst, Trucks and SUV